Boris Šprem primio predsjednika Branka Zrna i članove Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine BiH

Zagreb - Predsjednik Odbora za obranu Hrvatskoga sabora Boris Šprem primio je u posjet predsjednika Branka Zrna i članove Zajedničkog povjerenstva za obranu i sigurnost Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Boris Šprem uvodno je pozdravio delegaciju Bosne i Hercegovine te ukratko predstavio rad i svrhu Odbora za obranu Hrvatskoga sabora. Među ostalim, Šprem je rekao da u poslove Odbora spada nadzorna funkcija, priprema izvješća o stanju obrambenih snaga Republike Hrvatske, zakonodavna aktivnost te rasprava o ulozi Hrvatske vojske u mirovnim i humanitarnim misijama širom svijeta. Osvrnuo se i na trenutačna događanja u Saboru, vezana za ustavne promjene. Rekao je kako je do sada, prema dosadašnjem Ustavu, za donošenje odluka vezanih za sudjelovanje hrvatskih vojnika u mirovnim i ostalim misijama u inozemstvu bila potrebna dvotrećinska većina glasova svih zastupnika u Saboru. Predviđene izmjene Ustava, istaknuo je, rezultat su kompromisa između vladajućih i oporbenih stranaka, o čemu je raspravljao Odbor za obranu, te donio zaključak da u Ustav uđu nove odredbe vezane za uključivanje hrvatskih vojnika u vojne i mirovne misije u svijetu. Prema tom novom modelu, za slanje hrvatskih vojnika u vojne misije bila bi potrebna natpolovična većina glasova svih zastupnika u Saboru uz suglasnost Predsjednika Republike Hrvatske. Međutim, ako bi njegova suglasnost izostala, tada bi i dalje bila potrebna dvotrećinska većina glasova svih zastupnika. Time se, naglasio je Šprem, parlamentu daju dovoljne ovlasti za nadzorom nad Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Branko Zrno zahvalio je na pozivu za sastanak i na uvidu koji je stekao o radu Odbora za obranu. Dodao je da Zajedničko povjerenstvo za obranu čine sve političke opcije i svi narodi Bosne i Hercegovine, ali da nažalost nemaju dovoljno nadzornu ulogu koju bi trebali imati prema svojoj nadležnosti. Branko Zrno dodao je kako Povjerenstvo čini dvanaest članova, po šest iz svakoga doma Parlamentarne skupštine BiH. Zahvalio je na podršci koju je Republika Hrvatska pružila Bosni i Hercegovini njezinom članstvu u MAP-u - Akcijskom planu za prijem u članstvo NATO-a.

Šprem je zahvalio delegaciji BiH na posjetu, a Zrno izrazio nadu za ponovnim susretom u Sarajevu.

Autor: Služba za odnose s javnošću