Interparlamentarna unija usvojila rezoluciju koju je predložila voditeljica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU Marija Lugarić

Bangkok – Na svojoj 122. skupštini Interparlamentarna unija (IPU) jednoglasno je usvojila rezoluciju "Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima" čiji je predlagatelj bila predsjednica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU Marija Lugarić.

Pred više od tisuću parlamentaraca iz 153 parlamenta svijeta nazočnih na plenarnoj sjednici Skupštine IPU-a, zastupnica Lugarić je obrazložila razloge i motive donošenja predložene rezolucije te izvijestila o detaljima procesa izrade konačnog prijedloga.

Rezolucijom su usvojene 34 različite mjere koje se trebaju poduzeti na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini kako bi se osiguralo potpuno i smisleno sudjelovanje mladih u demokratskim procesima. Između ostalog, parlamentima članicama IPU-a predlaže se i uvođenje kvota za mlade, izjednačavanje dobi aktivnog i pasivnog biračkog prava, a potiču se političke stranke na uključivanje mladih, traži se stalna edukacija o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu.

Jednoglasnim usvajanjem rezolucije "Sudjelovanje mladih u demokratskim procesima“ završena je 122. skupština IPU-a, koja se u organizaciji tajlandskog parlamenta održala u Bangkoku od 27. ožujka do 1. travnja 2010., a na kojoj je izaslanstvo Hrvatskoga sabora predvodio potpredsjednik Neven Mimica.
Uz rezoluciju o sudjelovanju mladih u demokratskim procesima, Skupština IPU-a usvojila je i Rezoluciju o ulozi parlamenata u razvoju jug –jug i triangularne suradnje u postizanju Milenijskih razvojnih ciljeva, Rezoluciju o suradnji i podjeli odgovornosti u globalnoj borbi protiv organiziranog kriminala, posebice trgovine drogom, ilegalne trgovine oružjem, trgovine ljudima i prekograničnim terorizmom i Rezoluciju o ulozi parlamenata u jačanju solidarnosti u međunarodnoj zajednici prema stanovništvu Haitija i Čilea nakon razornih potresa kao i o ulozi parlamenata u pokretanju potrebnih akcija u državama s velikim rizikom prirodnih katastrofa kako bi se poboljšala procjena rizika od katastrofa i prevencija, a time umanjile njihove posljedice.

Autor: Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri IPU