Održana tematska sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku s temom „Položaj medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj“

Zagreb - Saborski Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku održao je u srijedu tematsku sjednicu  na kojoj se razgovaralo o položaju medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj. Predsjednica Odbora Ines Strenja Linić dala je kratki opis stanja naglasivši kako gotovo polovicu od ukupnog broja zaposlenih zdravstvenih radnika (44,4 posto) čine medicinske sestre-medicinski tehničari.

Strenja Linić je rekla kako oni predstavljaju najbrojniju profesionalnu skupinu u zdravstvenom sustavu, a prema podacima Hrvatske komore medicinskih sestara trenutno ima 38 642 članica i članova. Uz ovu brojku dodala je i činjenicu kako prema nekim procjenama trenutno u Hrvatskoj nedostaje između 8 000 i 12 000 sestara i tehničara. – Suočavamo se s problemom nedostatka medicinskih sestara te njihovim sve češćim odlaskom u inozemstvo, naglasila je Strenja Linić.

Upravo je traženje rješenja za trenutačnu situaciju i sprječavanje daljnjeg odlaska medicinskog osoblja u inozemstvo, uz složenu problematiku obrazovanja medicinskih sestara, uvjeta zapošljavanja i radnih uvjeta bila jedna od ključnih tema današnje sjednice Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb, na kojoj su sudjelovali predstavnici triju ministarstava – Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva znanosti i obrazovanja, strukovnih udruženja zdravstvenih djelatnika, sindikata medicinskih sestara, bolničkih centara, zdravstvenih ustanova te predstavnici obrazovnih institucija u zdravstvu.

Kroz izlaganja svih relevantnih predstavnika uključenih u ovu problematiku predstavljeno je stanje sestrinstva, položaj medicinskih sestara–medicinskih tehničara, obrazovanje, školovanje i njihovo uvođenje u proces rada. U tim je izlaganjima jasno ukazano na problematiku u području temeljnog obrazovanja medicinskih sestara: od nerazumijevanja sestrinstva kao samostalne profesije, organizacijske neusklađenosti s potrebama za zdravstvenom njegom i razinama obrazovanja, izjednačavanja različitih razina obrazovanja do problema nepriznavanja visokoškolskih kvalifikacija medicinskih sestara i medicinskih tehničara kroz Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova.

Kao jedan od najvažnijih izazova vezanih uz obrazovanje istaknuta je problematika paralelizma u obrazovnom sustavu te nepostojanje jasno definiranih načina stjecanja kompetencija. Problem nepriznavanja stručnih kvalifikacija i s njima povezana nemogućnost ostvarivanja materijalnih i ostalih prava navedena je kao jedan od razloga odlaska medicinskih sestara i medicinskih tehničara u inozemstvo. – Ostvarivanje većeg dohotka i bolja organizacija rada razlozi su odlaska, istaknula je Slava Šepec predsjednica Komore medicinskih sestara.

Nakon detaljnih izlaganja uslijedila je rasprava nakon koje je zaključeno kako je Hrvatska prepoznata po kvalitetnom zdravstvenom kadru koji nije adekvatno vrednovan. Sudionici su se složili kako su utvrđene poteškoće, posebice u sustavu obrazovanja najveći izazovi čijem se rješavanju mora pristupiti zajednički kroz veći stupanj komunikacije među institucijama. Također su se složili kako je potrebno naći rješenja i za ostale izazove o kojima je u raspravi bilo riječi: nepriznavanju stručnih kvalifikacija, nedostatnom praćenju ljudskih resursa u sustavu zdravstva, unapređenju uvjeta rada, potrebi kategorizacije rada medicinskih sestara, problemu zabrane zapošljavanja te neusklađenosti sistematizacije radnih mjesta u zdravstvenim ustanovama.

Ministar zdravlja Milan Kujundžić, koji je sa suradnicima sudjelovao u radu sjednice, zahvalio je na svim prijedlozima koje je čuo i izrazio spremnost da se stvari koje treba popraviti učine, kako je rekao, sukladno potrebama suvremenog života i suvremene medicine. – Ministarstvo zdravlja otvoreno je za dijalog sa svim dionicima, naglasio je Kujundžić. 

Pomoćnik ministrice obrazovanja i znanosti Vlado Prskalo istaknuo je važnost medicinske struke i njezinog primjerenog vrednovanja te pozvao sve uključene u ovu raspravu da zajedno daju doprinos da se problem priznavanja stručnih kvalifikacija riješi i time smanji broj odlazaka medicinskih sestara i medicinskih tehničara iz Hrvatske. 

Karolina Ivanković, pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava rekla je kako se to ministarstvo vidi kao dio jedne veće cjeline u rješavanju ovih izazova, posebice kad se govori o uvjetima rada medicinskog osoblja i problemu neadekvatnog vrednovanja njihovih kvalifikacija.

Autor: Služba za medije