Predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir sudjelovala na Smart City Summitu 2022

Šibenik - Predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora, Marijana Petir sudjelovala je na manifestaciji Smart City Summit 2022. gdje je izlagala na panelu o temi: „Pametna sela – investicija budućnosti?“.

Na panelu su sudjelovali i načelnik Općine Pušća Filip Bernardić, predsjednica Hrvatske mreže za ruralni razvoj Verica Mušić i predstavnica tvrtke Revent d.o.o. (Pametna sela) Tea Kurfürst.

Petir je kazala da su pametna sela ona koja mogu zadovoljiti potrebe svojih stanovnika i privući nove stanovnike na selo. Dodala je da je stanovnicima sela potrebno osigurati socijalnu, društvenu i komunalnu infrastrukturu kako bi ostali živjeti na selu, a preduvjet za to je osigurati višeizvorsko financiranje, jer Fond za ruralni razvoj nije dostatan kako bi se sve potrebe ruralnog prostora zadovoljile.  Istaknula je kako se pametna sela vežu uz digitalizaciju po kojem pitanju hrvatska sela ne stoje dobro jer 40 posto hrvatskog ruralnog prostora nema širokopojasni brzi internet što je preduvjet za prodaju proizvoda kroz kratke lance opskrbe hranom, vođenje i poslovanje OPG-a, obrta ili poduzeća te uvođenje mobilnosti ili drugih rješenja koja bi bila u skladu sa zelenim ambicijama EU-a.

- Stanovnike sela treba pitati što im treba da bi ostali živjeti na selu, te pod kojim uvjetima mogu proizvoditi hranu i baviti se poljoprivredom ili nekom drugom gospodarskom djelatnošću, a da to bude isplativo i održivo, rekla je Petir i upozorila da ambiciozne strategije koje se donose u uredu u Zagrebu ili Bruxelelsu često ne odgovaraju stvarnim potrebama stanovnika sela i hrvatskog ruralnog prostora.

Petir je stava da pametna sela mogu doprinijeti ublažavanju depopulacijskih procesa i poticanju društveno-gospodarskog razvoja potpomognutih i brdsko-planinskih područja kao i privlačenju novih stanovnika sela. - Ruralni prostor ne smije ostati prazan jer to nije samo pitanje proizvodnje hrane ili očuvanja biološke raznolikosti, već je to i  pitanje nacionalne sigurnosti, rekla je Marijana Petir.

- „Smart City Summit“ obuhvatio je temu pametnih sela koja se pokazala izrazito atraktivnom, potvrdila je da za nju postoji interes i da prilika za dijeljenje mišljenja i znanja nikad nije previše, rekla je Tea Kurfürst iz tvrtke Pametna sela Hrvatske, Revent Smart d.o.o.. Definirajući Pametna sela, Kurfürst je rekla kako ona podrazumijevaju nove metode suradnje i povezivanja te primjenu digitalizacije koja će biti u službi čovjeka. - Modernizacija infrastrukture, povećanje dostupnih usluga, primjena inovativnih pristupa te digitalnih alata mogu unaprijediti atraktivnost ruralnog područja prvenstveno za lokalno stanovništvo i poduzetnike. Implementaciju pametnih sela potrebno je strateški planirati kako bi takav koncept razvoja ruralnih područja zaživio u punom smislu, rekla je Kurfürst.

Predsjednica Hrvatske mreže za ruralni razvoj Verica Mušić upozorava da jedan od ključnih uzroka propadanja ruralnih sredina, a time i nacionalnog identiteta koji se ogleda u njihovoj raznolikosti, leži i u nedostatku demokratskih procesa u donošenju odluka. - Uz program LEADER/CLLD, razvoj i primjena koncepta Pametnih sela, jasno prepoznatog alata u ovom programskom razdoblju, može pružiti novu priliku ruralnim sredinama da primjenom novih europskih i nacionalnih politika, posebno Dugoročne vizije za ruralna područja EU-a, Zelenog plana te digitalne tranzicije, preokrene negativne trendove da sela  postanu privlačna područja za život kako starije populacije koja je još uvijek aktivna, tako i mladih koji žele veću kvalitetu života u čistom okolišu, istaknula je Verica Mušić.

- Kada govorimo o pametnim selima i svemu što ona predstavljaju svjesni smo činjenice da su pametna sela sadašnjost, a ne budućnost. Digitalizacija i pametna rješenja ušla su u sve sfere današnjice pa tako i u jedinice lokalne samouprave. Sukladno tome, svakako moramo kroz edukacije te prave projekte, zajednički s našim sumještanima raditi na još boljem razvoju pametnog sela,  rekao je Filip Bernardić, načelnik Općine Pušća i izrazio zadovoljstvo zbog mogućnosti predstavljanja svih pametnih rješenja koja se već primjenjuju i projekata koje planiraju ostvariti u budućnosti u Općini Pušća.