6. saziv Hrvatskoga sabora (11.1.2008. - 22.12.2011.)

Odbor "Nagrade Ivan Filipović"

Članstvo

Predsjednik