Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

Izvješće Odbora za unutarnju politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, drugo čitanje, P. Z. br. 659

Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na 101. sjednici održanoj 4. srpnja 2007. god. razmatrao je Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. lipnja 2007. god.

U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske naveo je kako je cilj predloženih zakonskih rješenja učinkovitije ostvarivanje svrhe pojedinih zakonskih instituta koje se odnose na postupak privlačenja, selekcije i odabira za prijam u službu novog osoblja, potpisivanje drugog ugovora  za vojnike po ugovoru te dodjelu prvog čina za kadete. Nadalje je istaknuo kako se ovim zakonskim prijedlogom propisuje mogućnost sklapanja ugovora o ugovornoj pričuvi, te se propisuje poseban način i uvjeti prijema u službu osobama sa statusom ugovornog pričuvnika.

Odbor je podržao iznijeto stajalište predstavnika Vlade Republike Hrvatske, ocjenjujući kako ovaj zakonski prijedlog daje punu potporu daljnjoj reformi obrambenog sustava.
Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Hrvatskom saboru predložiti donošenje:

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u
Oružanim snagama Republike Hrvatske

u tekstu kako je predložen od predlagatelja Zakona.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora g. Ivana Jarnjaka.


 PREDSJEDNIK
 Ivan Jarnjak