12. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 12. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29., 30. rujna; 5., 6., 7., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 26., 27., 28. listopada te 2., 3. i 4. studenoga 2022.godine.


Zagreb, rujan – listopad – studeni 2022. 
HRVATSKI SABOR


Zapisnik

dvanaeste sjednice održane 15., 16., 21., 22., 23., 28., 29., 30. rujna; 5., 6., 7., 12., 13., 14., 18., 19., 20., 21., 26., 27., 28. listopada te 2., 3. i 4. studenoga 2022.godine.
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 15. rujna 2022., u 9.30 sati, otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. rujna i završava 15. prosinca.
Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.
Minutom šutnje odana je počast svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku, posebno hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, preminulim zastupnicama i zastupnicima i svima onima koji su zaslužni za Hrvatsku.
Uz suglasnost svih klubova zastupnika u Hrvatskome saboru, Aktualno prijepodne - vrijeme za postavljanje zastupničkih pitanja Vladi Republike Hrvatske, održalo se 28. rujna 2022.
Zapisnik 11. sjednice prihvaćen je u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvrštene su dvije nove točke, a to su:
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 308 
2.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI.
Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.


Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 322 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 323
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z.E. br. 324
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 325  
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 326  
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 327 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 328  
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2182/2004 O MEDALJAMA I ŽETONIMA KOJI NALIKUJU EUROKOVANICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z.E. br. 329  
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 330  
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 331  
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 332  
12.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 333  
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 334  
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 335     
15.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 336   
16.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 337  
17.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 338
18.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREBIVALIŠTU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 339
19.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 340
20.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 341  
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 342  
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 343       
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 344       
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 345       
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 346  
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 347
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 348
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 349  
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 350       
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 351  
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 352  
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 353  
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 354  
34.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 355  
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 356  
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 357  
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 358 
38.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 359 
39.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 360  
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 361  
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 362 
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 363 
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 364 
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 365  
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 366  
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 367  
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 368 
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 369  
49.    PRIJEDLOG ZAKONA IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 370  
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 371 
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 372  
52.    PRIJEDLOG ZAKONA IZMJENAMA ZAKONA O MEDIJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 373  
53.    PRIJEDLOG ZAKONA IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 374  
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 375
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 376  
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 377  
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 378  
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 379  
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 380 
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 381
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 382  
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 383 
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 384  
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 385  
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 386
66.     PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 312.
Pisani prigovor na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu podnijele su predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić i zastupnica Karolina Vidović Krišto.
Predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić podnijela je prigovor zbog toga što dnevni red nije sadržavao točku vezanu za štetu nastalu u INA-i. Prigovor je odbačen budući da prijedlog akta o kojem bi se provela rasprava nije upućen u proceduru.
Zastupnica Karolina Vidović Krišto podnijela je prigovor koji se odnosio na izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda. U skladu s člankom 225. stavkom 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora prigovor se može podnijeti samo onda kada predsjednik Sabora nije postupio u skladu s člankom 224. stavkom 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Prigovor je odbačen budući da su u prijedlog dnevnoga reda unesene one teme i akti koji su podneseni u skladu s Poslovnikom Hrvatskoga sabora.
Sukladno odredbi članka 228. stavka. 1. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.


DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 23. rujna 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 387 /čl. 205. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 388 /čl. 205. Poslovnika/
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 269
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 300
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 389 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 390 
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 391
9.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
10.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
11.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“
12.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA 
13.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPOLAGANJU ENERGENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
14.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DA U  REDOVITIM GODIŠNJIM CIKLUSIMA PRIKUPLJA I OBJAVLJUJE PODATKE O KONCENTRACIJI ŠTEDNJE U DOMAĆIM BANKAMA I ŠTEDNIM BANKAMA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović.

Dana 7. listopada 2022. dnevni red dopunjen je točkama:    
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 392 /77 „za“, 47 „protiv“/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393 /78 „za“, 47 „protiv“/
Primjedbu o provođenju hitnog postupka za točke pod 1. i 2. iznijeli su zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 399 /čl. 205. Poslovnika/
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 394 
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 395 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 396 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 397  
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, prvo čitanje, P.Z. br. 398
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277
10.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 400
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, prvo čitanje, P.Z. 401
12.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2022.
13.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE 
14.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU – podnositeljica: Financijska agencija
15.     PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA „DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ” – predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
16.     PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROGLASITI ŽELJKA KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA – NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ – predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
17.     IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2021. GODINU – podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
18.     IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021.   GODINU – podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama
19.     MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA.

Dana 21. listopada 2022. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu podnose se i:
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjima, za:
        - Hrvatske vode
        - Hrvatske ceste d.o.o.
        - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
        - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
        - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        - Centar za restrukturiranje i prodaju
        - Hrvatske autoceste d.o.o.
        - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
        - HŽ Infrastrukturu d.o.o.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 408
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 402 /čl. 205. Poslovnika/
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, drugo čitanje, P.Z. br. 290
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 405
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 406
9.    PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 407
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, drugo čitanje, P.Z. br. 285
11.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, prvo čitanje, P.Z. br. 409    
12.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021. GODINU
13.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
14.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
15.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskom saboru.

Za raspravu na 12. sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 322  
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 288
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 289  
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 323
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z.E. br. 324
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 325  
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 326  
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 327  
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 328  
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 330  
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 331  
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 333  
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 334  
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 335     
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 336       
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 337  
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 338  
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREBIVALIŠTU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 339
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 340
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 341  
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 342       
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 343       
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 344       
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 345       
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 346  
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 347
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 348
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 349  
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 350  
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 351  
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 352  
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 353  
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 354  
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 355       
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 356  
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 357  
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 358 
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 359 
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 360  
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 361  
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 362 
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 363 
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 364 
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 365  
46    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 366  
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 367  
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 368 
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 369  
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 370  
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 371 
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 372  
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA IZMJENAMA ZAKONA O MEDIJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 373  
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 374  
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 375
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 376  
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 377  
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 378  
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 379  
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 380 
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 381
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 382  
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 383 
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 384 
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 385  
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 386 
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 312
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2182/2004 O MEDALJAMA I ŽETONIMA KOJI NALIKUJU EUROKOVANICAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z.E. br. 329  
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 332  
70.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU -          podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
71.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA

72.    PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307
73.    KONAČNI  PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 388
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z. br. 321
75.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 391
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 269
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI,  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 387       
78.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
79.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
80.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“
81.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA 
82    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 308
83.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320 
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314
85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 300
86.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 317
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 273
88.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA 
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 392
90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393  
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z. br. 319
92.    PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, prvo čitanje, P.Z. br. 398
93.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 315
94.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI       
95.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 284
96.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI, drugo čitanje, P.Z. br. 272 
97.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE  
98.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022. 
99.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2022. 
100.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU 
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 394 
102.     PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, prvo čitanje, P.Z.E.395 
103.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
104.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 400 
105.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOGA NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
106.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
107.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 406
108.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu podnose se i:
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjima, za:
        - Hrvatske vode
        - Hrvatske ceste d.o.o.
        - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
        - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
        - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        - Centar za restrukturiranje i prodaju
        - Hrvatske autoceste d.o.o.
        - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
        - HŽ Infrastrukturu d.o.o.
109. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE

110.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 408 
111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 402
112.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA   UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
113.    PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 407
114.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 397
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje P.Z.E. br. 396
116.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 258 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrata
117.     IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
118.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
119.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju 
120    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
121.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
122.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE  - podnositelj: Državni ured za reviziju
123.    IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2021. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencija za osiguranje depozita. 
AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA 
NA 12. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U SVIBNJU I LIPNJU 2022. 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 247  
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MEĐUNARODNOJ I PRIVREMENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 313 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 310 
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, prvo čitanje, P.Z.E. br. 316 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH I CENTRALIZIRANOM OBRAČUNU PLAĆA U JAVNOM SEKTORU, prvo čitanje, P.Z. br. 318     
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183 
8.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI 
9.    PRIJEDLOG NACIONALNOG PROGRAMA PROTUMINSKOG DJELOVANJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2026. GODINE     
10.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2021. 
11.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2021. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
12.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2021. GODINI 
13.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA 
14.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2021. GODINU 
15.    IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU EUROPSKIH STRUKTURNIH I INVESTICIJSKIH FONDOVA I PRETPRISTUPNIH PROGRAMA POMOĆI EUROPSKE UNIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2021. 
16.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA UDOMITELJSTVA“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
17.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
18.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE“ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
19.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU „NACIONALNOG DANA BORBE PROTIV NASILJA NAD DJECOM“ - predlagatelj: Odbor za obitelj, mlade i sport
20.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2021. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
21.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
22.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
23.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
24.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
25.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
26.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
27.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM ZA 2020. GODINU 
28.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2020. GODINI 
29.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2020. GODINU  
30.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
31.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
32.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
33.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2019. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
34.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
35.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
36.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
37.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: povjerenik za informiranje
38.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2020. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
39.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2021. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
40.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
41.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
42.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GLIFOSATA, prvo čitanje, P.Z. br. 20 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 26 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O TURISTIČKOJ PRISTOJBI, prvo čitanje, P.Z. br. 114 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI OPĆEG POREZNOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 115 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
61.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
62.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
65.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
68.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
69.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 291 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
75.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 292 - predlagatelj: Klub zastupnika IDS-a
77.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
78.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika
81.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
82.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić
83.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
85.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
86.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
87.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
88.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
89.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
90.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
92.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
93.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
94.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i Građansko-liberalnog saveza, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Istarskog demokratskog sabora i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
95.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta 
96.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
97.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
98.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
99.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
100.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
101.    PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOG SABORA O PRIZNAVANJU HOLODOMORA 1932. - 1933. GODINE GENOCIDOM NAD UKRAJINSKIM NARODOM - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
102.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru
103.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ PROVEDBU ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru
104.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
105.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
106.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
107.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
108.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
109.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru
110.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
111.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
112.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
113.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
114.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
115.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
116.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
117.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
118.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
119.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
120.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokratske partije
121.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
122.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2021. - podnositeljica: Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
123.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
124.    GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska banka za obnovu i razvitak
125.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA PUČKOG PRAVOBRANITELJA - potvrđivanje - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
126.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2021. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
127.    PRIJEDLOG STATUTA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE - predlagatelj: Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije
128.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA SPORT ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za sport
129.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2021. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
130.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
131.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, s oznakom tajnosti „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju
132.    POSLOVNIK O NAČINU RADA I ODLUČIVANJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA - predlagatelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
133.    POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA POVJERENIKA ZA INFORMIRANJE - potvrđivanje - podnositelj: Povjerenik za informiranje
134.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
135.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2020. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2020. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
136.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
137.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
138.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
139.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
140.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: Državni ured za reviziju
141.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
142.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2021. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
143.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
144.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
145.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADNOM VREMENU, OBVEZNIM ODMORIMA MOBILNIH RADNIKA I UREĐAJIMA ZA BILJEŽENJE U CESTOVNOM PRIJEVOZU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 298 .    
146.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 389  
147.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 390 
148.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPOLAGANJU ENERGENTIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno - lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
149.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DA U REDOVITIM GODIŠNJIM CIKLUSIMA PRIKUPLJA I OBJAVLJUJE PODATKE O KONCENTRACIJI ŠTEDNJE U DOMAĆIM BANKAMA I ŠTEDNIM BANKAMA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
150.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 399 
151.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OLAKŠAVANJU UPORABE FINANCIJSKIH I DRUGIH INFORMACIJA U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA ILI PROGONA TEŠKIH KAZNENIH DJELA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 277     
152.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RUDARSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 401
153.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
154.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA „DANOM PODIZANJA SVIJESTI O ENDOMETRIOZI U HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
155.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROGLASITI ŽELJKA KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA - NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
156.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
157.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA RAD PO PRITUŽBAMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za rad po pritužbama    
158.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PUTNIM ISPRAVAMA HRVATSKIH DRŽAVLJANA, drugo čitanje, P.Z. br. 290
159.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O AKVAKULTURI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 403 
160.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MORSKOM RIBARSTVU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 404 
161.    PRIJEDLOG ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 405    
162.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O MATIČNOM BROJU, drugo čitanje, P.Z. br. 285  
163.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TERMINALU ZA UKAPLJENI PRIRODNI PLIN, prvo čitanje, P.Z. br. 409
164.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OBRANI ZA 2021. GODINU 
165.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UČINKOVITOSTI FUNKCIONIRANJA SUSTAVA GOSPODARENJA ENERGENTIMA NAFTE I PLINA KOJI SE PROIZVODE NA TERITORIJU HRVATSKE TE NADZORA, MOGUĆIH NEPRAVILNOSTI, NEZAKONITIH RADNJI I KORUPCIJE - predlagatelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru.
    
POVUČENI AKTI

1.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija.
Dana 21. rujna 2022. akt je povučen iz procedure.


Dana 28. rujna 2022., na početku Aktualnog prijepodneva, zastupnica Karolina Vidović Krišto je najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskog sabora.

AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnica Dragana Jeckov postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o kontroliranju provedbe sveobuhvatnog paketa mjera Vlade Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Siniša Hajdaš Dončić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi korupcije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Zvonimir Troskot postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o ugradnji brojila potrošnje električne energije s PLC komunikatorom i imenovanju članova Upravnog vijeća HERA-e.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Davorko Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o zatvaranju sisačke rafinerije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik je zatražio odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o cijenama komunalnih usluga obrtnicima.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Milan Vrkljan postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi neimenovanja veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Žarko Tušek postavio je pitanje ministru financija Marku Primorcu o značaju ulaska Hrvatske u europodručje.
Odgovorio je ministar financija.
Zastupnica Natalija Martinčević postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o usklađivanju mirovina s inflacijom i povećanju neoporezivog dijela dohotka.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Dražen Bošnjaković postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici o promjeni zakonske regulative za zaštitu djece od nasilja.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o bespravnoj gradnji u Istri.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Matko Kuzmanić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o plinskoj aferi u INA-i.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Ante Prkačin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi financiranja obilježavanja obljetnice ustanka u Srbu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi zatvaranja sisačke rafinerije.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Katica Glamuzina postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o problemima u zdravstvenom sustavu.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Tomislav Okroša postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o popunjenosti podzemnog skladišta plina i o položaju Hrvatske na energetskoj karti Europe.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Ivan Radić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću u svezi ulaganja u Zračnu luku Osijek.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću po kojoj cijeni Ina prodaje naftu i plin Molu, a po kojoj drugim tvrtkama. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Ivan Ćelić postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu u svezi reprezentativnosti liječnika u kolektivnom pregovaranju.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Tomislav Klarić postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću u svezi paketa mjera Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje rasta cijena energenata.
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Marijan Pavliček postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi Popisa stanovništva 2021. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Ante Sanader postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću u svezi stanja opće sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnik Marin Mandarić postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu o rezultatima Javnog poziva za izgradnju vrtićkih kapaciteta i o tijeku uvođenja cjelodnevne nastave u osnovne škole.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnica Anamarija Blažević postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću u svezi projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena“.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Domagoj Hajduković postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje obnove nakon potresa. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica Anita Pocrnić-Radošević postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću o korištenju vaučera za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Mario Kapulica postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o vođenju vanjske politike predsjednika Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.
Zastupnica Ivana Kekin postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi ulaganja farmaceutske tvrtke Roche za provedbu projekta personalizirane medicine u onkologiji te o slanju uzoraka karcinoma na obradu u tvrtku Roche u Njemačku. 
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske je najavio pismeni odgovor te pismeno očitovanje ministra zdravstva Vilija Beroša. 
Zastupnik Božo Petrov postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi izmjene Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Silvano Hrelja postavio je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću u svezi poboljšanja financijske situacije umirovljenicima koji su mirovinska prava stekli u republikama bivše države.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Siniša Jenkač postavio je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi saniranja štete od posljedica suše i ulaganja u sustave navodnjavanja.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede.
Zastupnica Marina Opačak Bilić postavila je pitanje ministrici poljoprivrede Mariji Vučković u svezi saniranja štete od posljedica suše.
Odgovorila je ministrica poljoprivrede. 
Zastupnica Dalija Orešković postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o raspodjeli plijena iz javnih tvrtki i europskih fondova.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnica je zatražila odgovor i u pisanom obliku.
Zastupnica Magdalena Komes postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o projektima i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske za sanaciju posljedica potresa na području Banovine. 
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Boris Lalovac postavio je pitanje ministru financija Marku Primorcu u svezi mjera za ublažavanje inflacije u Republici Hrvatskoj te ima li Vlada Republike Hrvatske kontrolne mehanizme za kontrolu cijena.
Odgovorio je ministar financija.
Zastupnik Marko Pavić postavio je pitanje ministrici regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataši Tramišak u svezi Sporazuma o partnerstvu između Europske komisije i Republike Hrvatske.  
Odgovorila je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Jure Brkan postavio je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o postignutim rezultatima u turističkoj 2022. godini i planu razvoja turizma u Republici Hrvatskoj.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnik Danijel Spajić postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o iznosu deficita u Ministarstvu zdravstva do kraja godine.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnica Katarina Peović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi bilateralnih sporazuma koji sadržavaju klauzulu međunarodnih arbitraža.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske. 
Zastupnik Željko Reiner postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu o pristupanju Republike Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).
Odgovorio je ministar vanjskih i europskih poslova.

IZNOŠENJE STAJALIŠTA 
Dana 15. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 16. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 21. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 22. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 23. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 28. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 29. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 30. rujna 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 5. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Darko Klasić  u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 6. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 7. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Milanović Litre  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 12. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika te Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 13. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Željko Lenart  u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 14. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 18. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime  Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković  u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a. 
Dana 19. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Marina Opačak Bilić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 20. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Dana 21. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Dana 26. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijana Petir  u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 27. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Dana 28. listopada 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Damir Habijan  u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Dana 2. studenoga 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/,  Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku,  Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Siniša Hajdaš Dončić  u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 3. studenoga 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dario Hrebak  u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Dana 4. studenoga 2022. stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
 

Dana 22. rujna 2022., povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković započeo je sjednicu Hrvatskoga sabora podsjećanjem na 22. rujna 1999. godine kada su na zagrebačkom Općinskom sudu tijekom brakorazvodne parnice ubijene tri, a ranjena jedna žena. Zastupnici su minutom šutnje odali počast svim ženama žrtvama nasilja.
Dana 28. rujna 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković pozdravio je izaslanstvo Nacionalne skupštine Azerbajdžana koje je u posjetu Hrvatskom saboru.
Dana 29. rujna 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković čestitao je svim policajkama i policajcima te svim djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova Dan policije i blagdan njihovog zaštitnika sv. Mihovila.
Dana 30. rujna 2022. zastupnici su minutom šutnje odali počast povodom 10. obljetnice smrti bivšeg predsjednika Hrvatskoga sabora Borisa Šprema.
Dana 7. listopada 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor  povodom obilježavanja Dana Hrvatskoga sabora - 8. listopada. 
Dana 21. listopada 2022. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodno obraćanje u povodu obilježavanja 175. obljetnice od uvođenja hrvatskog jezika kao službenog jezika u javnu uporabu. 
Dana 26. listopada 2022. zastupnicima se u Hrvatskome saboru obratio predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.     IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
1.1.    IZVJEŠĆE O POČETKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA VILIMA MATULE I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA JELENE MILOŠ
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Josip Borić, Hrvoje Zekanović, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Za repliku su se javili zastupnici: Branko Bačić, Robert Jankovics, Goran Ivanović, Josip Borić, Marko Pavić, Urša Raukar-Gamulin, Marijana Petir, Željko Reiner, Sandra Benčić,  Hrvoje Zekanović, Marko Milanović Litre, Miroslav Škoro, Ante Deur, Rade Šimičević,  Marijan Pavliček, Karolina Vidović Krišto,  Dalija Orešković, Damir Habijan i Ante Deur. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Miroslav Škoro u ime KLuba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Rasprava je zaključena 15. rujna 2022.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., jednoglasno /123 „za“/, donio 
ODLUKU
o početku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja
zastupničke dužnosti zamjenica zastupnika
Dana 15. rujna 2022. godine započinje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Vilima Matule.
Jelena Miloš zastupničku dužnost zamjenice zastupnika u skladu s odredbom članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, započinje obnašati kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.


PRISEGA
Dana 23. rujna 2022. zastupnica Jelena Miloš dala je prisegu.
1.2.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZAMJENIKA ZASTUPNIKA LJUBOMIRA KOLAREKA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA DRAŽENA SRPAKA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 21. rujna 2022.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., jednoglasno /124 „za“/, donio 
ODLUKU
o prestanku zastupničkog mandata zamjenika zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
U skladu s odredbom članka 10. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora Ljubomiru Kolareku prestaje zastupnički mandat na dan kada odluku o prestanku donese Sabor.
Na temelju odredbe članka 9. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Dražen Srpak započinje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika kada Sabor odlukom utvrdi zakonske pretpostavke za primjenu instituta zamjenjivanja.


PRISEGA
Dana 23. rujna 2022. prisegu je dao zastupnik Dražen Srpak.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 322  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Zvane Brumnić, Mišel Jakšić, Branka Juričev-Martinčev, Branko Bačić, Urša Raukar-Gamulin, Goran Ivanović, Marin Miletić, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a i ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Emil Daus, Miro Bulj, Ivan Kirin, Tomislav Okroša, Peđa Grbin, Marko Pavić, Ivana Kekin, Vesna Bedeković, Boris Lalovac, Andreja Marić, Natalija Martinčević, Darko Klasić, Branko Grčić, Marijan Pavliček, Urša Raukar-Gamulin, Josip Begonja, Marijana Petir, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Ante Deur, Nadica Dreven Budinski, Majda Burić, Nikola Grmoja, Marin Miletić, Gari Cappelli, Zvonimir Troskot, Branko Bačić, Branka Juričev-Martinčev, Miro Totgergeli, Sandra Benčić, Sabina Glasovac, Rade Šimičević, Mišel Jakšić, Katica Glamuzina, Ante Bačić, Željko Pavić, Miro Totgergeli,  Branka Juričev-Martinčev, Josip Borić i Goran Ivanović.
Rasprava je zaključena 15. rujna 2022.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 14.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika SDP-a na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. dodana točka za) i stavku 3. točka f) i na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 2. dodana točka za) i stavku 3. točka d), amandman zastupnika Darija Zurovca na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 5. i stavku 6., amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 7. u dopunjenom članku 38. stavku 4. i na članak 16. u izmijenjenom članku 90. stavak 1. te amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 7. u izmijenjenom članku 38. stavku 6. i dodani novi stavak 7.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /118 „za“, 11  „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 288
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 289
O aktima pod 3. i 4. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Krunoslav Katičić, Mišel Jakšić, Vesna Nađ, Marija Jelkovac, Rade Šimičević, Nikola Mažar i Dalija Orešković. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Rasprava je zaključena 16. rujna 2022.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VJEŽBENICIMA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA I PRAVOSUDNOM ISPITU, prvo čitanje, P.Z. br. 288
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /119 „za“, 5 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ AKADEMIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 289  
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /119 „za“, 3 „protiv“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj akademiji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O aktima vezanima za prilagodbu prelaska na euro, od 5. do 66. točke, u dogovoru s klubovima zastupnika, provedena je objedinjena rasprava na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora. 


5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 323
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z.E. br. 324
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1. u uvodnoj rečenici.
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 325  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 326  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 327 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 328  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 330  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 331  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 5.
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 333  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1. i na članak 6.
14.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 334  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 335     
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 336       
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost te Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.  
17.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROTUMINSKOM DJELOVANJU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 337  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
18.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIJENOSU I OBRADI PODATAKA O PUTNICIMA U ZRAČNOM PROMETU U SVRHU SPRJEČAVANJA, OTKRIVANJA, ISTRAŽIVANJA I VOĐENJA KAZNENOG POSTUPKA ZA KAZNENA DJELA TERORIZMA I DRUGA TEŠKA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 338  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
19.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREBIVALIŠTU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 339
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
20.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OSOBNOJ ISKAZNICI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 340
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
21.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NABAVI I POSJEDOVANJU ORUŽJA GRAĐANA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 341  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
22.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 342       
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
23.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVLJANIMA DRŽAVA ČLANICA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA I ČLANOVIMA NJIHOVIH OBITELJI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 343       
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
24.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 344       
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
25.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O KRITIČNIM INFRASTRUKTURAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 345   
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.    
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 346  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAPALJIVIM TEKUĆINAMA I PLINOVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 347
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1. i na članak 2.
28.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 348
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
29.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIVATNIM DETEKTIVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 349  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1. i na članak 2.
30.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI NOVČARSKIH INSTITUCIJA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 350  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
31.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI ZA NUKLEARNU ŠTETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 351  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 2. te na članke 3. i 4.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1148 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 20. LIPNJA 2019. O STAVLJANJU NA TRŽIŠTE I UPORABI PREKURSORA EKSPLOZIVA TE IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 1907/2006 I STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EU) BR. 98/2013, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 352  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 353  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1. 
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RADIOLOŠKOJ I NUKLEARNOJ SIGURNOSTI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 354 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 355       
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1. i na članak 2.
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 356  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VATROGASTVU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 357  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 358 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 359 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 5., članak 14. te na članke 21. i 22.
40.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 360 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1.
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 361  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 362 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 363 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
44.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 364 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
45.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 365  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPUĆIVANJU RADNIKA U REPUBLIKU HRVATSKU I PREKOGRANIČNOJ PROVEDBI ODLUKA O NOVČANOJ KAZNI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 366  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 2.
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 367
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
48.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 368 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
49.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MUZEJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 369  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
50.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 370  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 371 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo na članak 1.
52.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O AUDIOVIZUALNIM DJELATNOSTIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 372  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MEDIJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 373  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
54.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM MEDIJIMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 374  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O OBNOVI SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA I DRUGIH NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA U OKOLICI DUBROVNIKA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 375
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
56.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ POLJOPRIVREDNOJ KOMORI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 376  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
57.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O HRVATSKOJ AGRONOMSKOJ KOMORI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 377  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
58.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 378  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
59.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 181/2011 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 16. VELJAČE 2011. O PRAVIMA PUTNIKA U PRIJEVOZU AUTOBUSIMA I IZMJENI UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 379  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
60.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŽELJEZNICI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 380 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UGOVORIMA O PRIJEVOZU U ŽELJEZNIČKOM PROMETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 381
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 382  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
63.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 383 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
64.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 384 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MJERITELJSTVU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 385  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NADZORU PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 386
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predlagatelj svih 62 akata je Vlada Republike Hrvatske.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Grozdana Perić i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš, Marijan Pavliček, Branko Bačić, Domagoj Hajduković, u završnoj raspravi Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista te ministar financija Marko Primorac i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Okroša, Ružica Vukovac, Marko Pavić, Zvane Brumnić, Nikola Mažar, Marijana Petir, Marijan Pavliček, Urša Raukar-Gamulin, Grozdana Perić, Boris Lalovac, Branko Bačić, Marijana Puljak, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Željko Sačić, Josip Begonja, Rade Šimičević, Goran Ivanović, Josip Borić i Emil Daus.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je sve predložene amandmane Odbora za zakonodavstvo na dvanaest konačnih prijedloga zakona. 
Rasprava je zaključena 21. rujna 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta. 
O aktima od 5. do 66. točke provedeno je objedinjeno glasovanje.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /116 „za“, 9 „protiv“, 4 „suzdržana“/, donio šezdeset dva zakona u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima, a to su:
- Zakon o izmjenama Općeg poreznog zakona;
- Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi; 
- Zakon o izmjenama Zakona o porezu na dobit; 
- Zakon o izmjenama Zakona o lokalnim porezima; 
- Zakon o izmjenama Zakona o igrama na sreću; 
- Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o upravnim pristojbama; 
- Zakon o izmjenama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija; 
- Zakon o izmjenama Zakona o elektroničkom novcu;  
- Zakon o izmjenama Zakona o računovodstvu;  
- Zakon o izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama; 
- Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima;
- Zakon o izmjenama Zakona o javnom okupljanju; 
- Zakon o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju; 
- Zakon o izmjeni Zakona o prijenosu i obradi podataka o putnicima u zračnom prometu u svrhu sprječavanja, otkrivanja, istraživanja i vođenja kaznenog postupka za kaznena djela terorizma i druga teška kaznena djela; 
- Zakon o izmjenama Zakona o prebivalištu; 
- Zakon o izmjenama Zakona o osobnoj iskaznici; 
- Zakon o izmjenama Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana; 
- Zakon o izmjenama Zakona o strancima; 
- Zakon o izmjenama Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji;
- Zakon o izmjenama Zakona o sustavu civilne zaštite;
- Zakon o izmjeni Zakona o kritičnim infrastrukturama;    
- Zakon o izmjenama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja;
- Zakon o izmjenama Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima; 
- Zakon o izmjenama Zakona o privatnoj zaštiti;
- Zakon o izmjenama Zakona o privatnim detektivima;  
- Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti novčarskih institucija; 
- Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti za nuklearnu štetu; 
- Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o stavljanju na tržište i uporabi prekursora eksploziva te izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 98/2013;
- Zakon o izmjenama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira; 
- Zakon o izmjenama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti; 
- Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara;  
- Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru državne granice; 
- Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu;
- Zakon o izmjenama Zakona o obveznim odnosima;
- Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima;  
- Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku;  
- Zakon o izmjenama Kaznenog zakona; 
- Zakon o izmjenama Prekršajnog zakona;
- Zakon o izmjenama Ovršnog zakona; 
- Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji; 
- Zakon o izmjenama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela;
- Zakon o izmjenama Zakona o upućivanju radnika u Republiku Hrvatsku i prekograničnoj provedbi odluka o novčanoj kazni;  
- Zakon o izmjenama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima; 
- Zakon o izmjenama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnost; 
- Zakon o izmjeni Zakona o muzejima; 
- Zakon o izmjenama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji; 
- Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; 
- Zakon o izmjeni Zakona o audiovizualnim djelatnostima;
- Zakon o izmjenama Zakona o medijima; 
- Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o elektroničkim medijima;
- Zakon o izmjenama Zakona o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika i drugih nepokretnih kulturnih dobara u okolici Dubrovnika; 
- Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori; 
- Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj agronomskoj komori; 
- Zakon o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu; 
- Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004; 
- Zakon o izmjenama Zakona o željeznici; 
- Zakon o izmjenama Zakona o ugovorima o prijevozu u željezničkom prometu; 
- Zakon o izmjenama Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta; 
- Zakon o izmjenama Zakona o cestama; 
- Zakon o izmjeni Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti; 
- Zakon o izmjenama Zakona o mjeriteljstvu;  
- Zakon o izmjenama Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina. 
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 312
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za gospodarstvo.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić,u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,  Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Nataša Mikuš Žigman.
Za repliku su se javili zastupnici: Jure Brkan, Krunoslav Katičić, Žarko Tušek, Andreja Marić, Nadica Dreven Budinski, Ankica Zmaić, Ivana Kekin, Marijana Puljak, Siniša Jenkač, Branka Juričev-Martinčev, Dalija Orešković, Emil Daus, Sandra Benčić i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 21. rujna 2022.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnice Dalije Orešković na članak 8. u izmijenjenom članku 317.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /77 „za“, 11 „protiv“, 40 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2182/2004 O MEDALJAMA I ŽETONIMA KOJI NALIKUJU EUROKOVANICAMA, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z.E. br. 329  
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Mandarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku se javio zastupnik Ivan Kirin.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 8. stavak 6.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2022.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /120 „za“, 7 „suzdržanih“/, donio Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 2182/2004 o medaljama i žetonima koji nalikuju eurokovanicama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU, hitni postupak, prvo i dugo čitanje, P.Z. br. 332 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi je sudjelovao zastupnik Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio amandman Odbora za zakonodavstvo na članke 2., 3., 4. i 16.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2022.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /116 „za“, 10 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o platnom prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
70.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
Podnositeljica akta je Hrvatska energetska regulatorna agencija na temelju članka 33. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika.
Predstavnik podnositeljice, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Željko Vrban, dodatno je obrazložio podneseni akt.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni  tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Zvonimir Troskot i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin i Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Zvane Brumnić, Miro Bulj, Anka Mrak-Taritaš, Ivana Kekin, Marijana Puljak, Željko Pavić, Sandra Benčić, u završnoj raspravi Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Miro Totgergeli u ime Kluba zastupnika HDZ-a te zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Željko Vrban, državni  tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić i član Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije Nikola Vištica.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Miro Bulj, Peđa Grbin, Andreja Marić, Dario Zurovec, Mirela Ahmetović, Zvonimir Troskot, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Nađ, Zvane Brumnić, Arsen Bauk, Branko Grčić, Željko Pavić, Dalija Orešković, Željko Lenart, Milan Vrkljan, Hrvoje Zekanović, Nadica Dreven Budinski, Boris Lalovac, Dario Hrebak,  Sandra Benčić, Karolina Vidović Krišto, Miro Bulj,Vesna Vučemilović, Mišel Jakšić, Stipan Šašlin, Ivana Kekin, Damir Habijan, Marijana Puljak i Žarko Tušek. 
Sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora zastupnik Arsen Bauk je najavio prigovor Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., jednoglasno /129 „za“/, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu i Izvješće o ostvarenju proračuna Hrvatske energetske regulatorne agencije za 2021. godinu.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske je prihvatio, a Hrvatski sabor / jednoglasno, 79 „za“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, donio
ZAKLJUČAK
Hrvatski sabor obvezuje Vladu Republike Hrvatske da najmanje jednom kvartalno izvještava Odbor za gospodarstvo Hrvatskog sabora o stanju i poduzetim mjerama vezano za sigurnost opskrbe zaštićenih kupaca prirodnim plinom u razdoblju dok je na snazi Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije donio tri predložena zaključka Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika Mosta, Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Kluba zastupnika IDS-a, Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku te Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika. Rezultati glasovanja su: za 1. zaključak /48 „za“, 76 „protiv“/, 2. zaključak /49 „za“, 77 „protiv“/ i za 3. zaključak /48 „za“, 77 „protiv“/.

71.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
71.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
71.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
71.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
71.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA
71.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA
71.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA
71.7.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI
71.8.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA 
71.9.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
71.10.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA I TAJNIKA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove za točke od 71.1. do 71.9., a za točku pod 71.10. predlagatelj je predsjednik Hrvatskoga sabora.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dao je mišljenje za Prijedlog odluke o razrješenju zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika sjednice Hrvatskoga sabora
Član Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Miro Totgergeli dodatno je obrazložio predložene odluke.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2022.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022. objedinjenim glasovanjem od točke 71.1. do 71.9., jednoglasno /115 „za“/, donio sljedeće odluke:
ODLUKU
O IZBORU I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora izabran je Dražen Srpak.
Dužnost članu Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora Ljubomiru Kolareku, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor. 
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA
Razriješena je članica Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora  dr. sc. Ivana Kekin.
Za člana Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora izabran je Krešo Beljak.
ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE 
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Razriješen je član Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora Krešo Beljak.
Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora izabrana je dr. sc. Ivana Kekin.

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA, 
IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE HRVATSKOGA SABORA


Razriješen je potpredsjednik Odbora zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Josip Borić.
Za potpredsjednika Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabran je Silvano Hrelja.
Za članicu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora izabrana je Nadica Dreven Budinski.
Dužnost članu Odbora za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskoga sabora Ljubomiru Kolareku, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada Odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor. 


ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA, IZBORU ČLANOVA
 I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA

Razriješen je član Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Marin Lerotić. 
Za članove Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora izabrani su Emil Daus i Ankica Zmaić.
Dužnost članu Odbora za poljoprivredu Hrvatskoga sabora Ljubomiru Kolareku, sukladno članku 10. stavku 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora prestaje na dan kada odluku o prestanku zastupničkog mandata donese Sabor. 

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IZBORU PREDSJEDNIKA
 ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU 
I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA


Razriješena je predsjednica Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora Natalija Martinčević.
Za predsjednika Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora izabran je Josip Borić.

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA 
IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA
 PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI


Razriješena je članica Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji Natalija Martinčević.
Za člana Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji izabran je Dražen Srpak.


ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANICE ODBORA
ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA


Razriješena je članica Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora dr. sc. Marija Bubaš, na osobni zahtjev.

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA HRVATE IZVAN 
REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

Dana 2. kolovoza 2022. prestao je mandat člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora Željku Ragužu, zbog smrti.

Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022.,  većinom glasova /114 za“, 4 „protiv“/, donio 

ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA 
I TAJNIKA SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


Dužnosti zamjenika tajnika Hrvatskoga sabora i tajnika sjednice Hrvatskoga sabora razriješen je Ivan Bukarica, na vlastiti zahtjev.
71.11.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
71.12.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI
71.13.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE
71.14.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN HRVATSKOGA SABORA
71.15.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENICE TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA I TAJNICE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove za točke od 71.11. do 71.14., a za točku pod 71.15. predlagatelj je predsjednik Hrvatskoga sabora.
Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove dao je mišljenje za Prijedlog odluke o imenovanju zamjenice tajnika Hrvatskoga sabora i tajnice sjednice Hrvatskoga sabora.
Predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 6. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., objedinjenim glasovanjem od točke 71.11. do 71.14., jednoglasno /105 „za“/, donio sljedeće odluke:

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE 
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA


Razriješen je član Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora Tomislav Klarić.
Za članicu Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora izabrana je Branka Juričev-Martinčev.

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IZBORU PREDSJEDNICE 
IZVRŠNOG ODBORA NACIONALNE GRUPE HRVATSKOGA SABORA 
PRI INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI


Razriješen je predsjednik Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji dr. sc. Branko Grčić.
Za predsjednicu Izvršnog odbora Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri Interparlamentarnoj uniji izabrana je Natalija Martinčević.

ODLUKU
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA 
NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE 
PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE


Razriješen je član Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika Siniša Jenkač. 
Za člana Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije iz reda zastupnika izabran je Hrvoje Zekanović.

ODLUKU
O PRESTANKU MANDATA ČLANICE 
ODBORA ZA FINANCIJE I DRŽAVNI PRORAČUN 
HRVATSKOGA SABORA

Dana 30. rujna 2022.  dr. sc. Iva Tomić prestala je obnašati dužnost članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora. 
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /111 „za“/, donio

ODLUKU
O IMENOVANJU ZAMJENICE TAJNIKA HRVATSKOGA SABORA 
I TAJNICE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


Za zamjenicu tajnika Hrvatskoga sabora i tajnicu sjednice Hrvatskoga sabora imenovana je Kristina Zadro Omrčen.
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O GNOJIDBENIM PROIZVODIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 307
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Vučemilović, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Ružica Vukovac, Vesna Vučemilović, Marijana Petir, Martina Vlašić Iljkić, Miro Bulj, Domagoj Hajduković, Stipan Šašlin, Nikša Vukas i Goran Ivanović.
Rasprava je zaključena 23. rujna 2022.
Hrvatski sabor je, 23. rujna 2022., većinom glasova /77 „za“, 48 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o gnojidbenim proizvodima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
73.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 388
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila potpredsjednica Odbora Maja Grba-Bujević.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ivan Ćelić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić.
Za repliku su se javili zastupnici: Boška Ban Vlahek, Andreja Marić, Katarina Peović, Marijan Pavliček, Anita Pocrnić-Radošević, Anka Mrak-Taritaš, Maja Grba-Bujević, Ivan Ćelić, Nada Murganić, Marijana Puljak, Sanja Radolović, Katarina Nemet i Marin Lerotić. 
Rasprava je zaključena 28. rujna 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 1.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /90 „za“, 2 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z. br. 321
75.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 391
O aktima pod 74. i 75. provedena je objedinjena rasprava sukladno članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predložene akte.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta i Marijan Pavliček  u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Radić i Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijan Pavliček, u završnoj raspravi Anita Pocrnić-Radošević i Ivan Radić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Gari Cappelli, Marijan Pavliček, Boris Lalovac, Dario Zurovec, Zvonimir Troskot, Marin Miletić, Zvane Brumnić, Ivana Kekin, Anka Mrak-Taritaš i Nadica Dreven Budinski. 
Rasprava je zaključena 29. rujna 2022.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z. br. 321
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /109 „za“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 391 
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /105 „za“, 17 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
76.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 269
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Zvonimir Troskot, Jure Brkan, Zvane Brumnić, Ružica Vukovac, Marijana Puljak i Boris Lalovac.
Rasprava je zaključena 29. rujna 2022.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za financije i državni proračun na članak 6. u izmijenjenom članku 11. stavku 5.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /117 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu osiguranja depozita, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
77.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 387      
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. 
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Nada Murganić, Romana Nikolić, Martina Vlašić Iljkić, u završnoj raspravi Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.
Za repliku su se javili zastupnici: Romana Nikolić, Nada Murganić, Ružica Vukovac, Anka Mrak-Taritaš, Martina Vlašić Iljkić, Andreja Marić, Vesna Bedeković, Ljubica Lukačić, Katarina Peović, Maja Grba-Bujević, Rade Šimičević, Katarina Nemet i Dalija Orešković. 
Rasprava je zaključena 29. rujna 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 17. dodani stavak 3. 
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /119 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor, većinom glasova /36 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a, Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
78.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
79.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
80.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“
81.    PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
O aktima od 78. do 81. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za obranu na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 54. Zakona o obrani. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop, dodatno je obrazložio predložene akte.
U ime Odbora za obranu izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Franko Vidović.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ante Deur  u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i državni tajnik u Ministarstvu obrane Zdravko Jakop.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Nikola Grmoja, Nino Raspudić, Dario Zurovec, Dalija Orešković, Ante Deur, Nada Murganić, Rade Šimičević, Marijan Pavliček, Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Katarina Nemet, Marin Miletić i Grozdana Perić.
Rasprava je zaključena 30. rujna 2022.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU KFOR NA KOSOVU
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /118 „za“/, donio Odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U AKTIVNOSTI STALNE NATO SKUPINE PROTUMINSKIH SNAGA 2
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /121 „za“/, donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u aktivnosti Stalne NATO skupine protuminskih snaga 2.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA“
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /113 „za“, 5 „suzdržanih“/, donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru „EU NAVFOR Somalija – ATALANTA“.
PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJAMA POTPORE MIRU UJEDINJENIH NARODA
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /120 „za“/, donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.
82.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, drugo čitanje, P.Z. br. 308
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i  Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stipo Mlinarić i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja, Majda Burić, Marijan Pavliček, Damir Bakić, Grozdana Perić, Jure Brkan, Martina Vlašić Iljkić, Barbara Antolić Vupora, Erik Fabijanić, Branka Juričev-Martinčev, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Ivana Posavec Krivec, Nada Murganić, Boris Lalovac, Marijan Pavliček, Goran Ivanović, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Lukačić, Majda Burić, Damir Bakić, Dario Zurovec, Tomislav Okroša, Barbara Antolić Vupora, Jure Brkan, Grozdana Perić, Ante Deur, Nikola Mažar, Marija Jelkovac, Željko Pavić, Mladen Karlić, Ankica Zmaić, Silvano Hrelja, Nadica Dreven Budinski, Andreja Marić, Ružica Vukovac, Erik Fabijanić, Željko Lenart, Katarina Peović, Ljubica Maksimčuk, Branka Juričev-Martinčev, Sabina Glasovac i Luka Brčić.   
Rasprava je zaključena 5. listopada 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnika Silvana Hrelje na članke 7. i  12. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Socijaldemokrata na članak 3. u dodanom članku 74.a stavak 2. točka 3. i stavak 5. te na članak 3. u dodanom članku 74.a stavak 2. točka 2.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /123 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
83.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 320 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Anita Pocrnić Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Dragan Jelić.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Andreja Marić, Anita Pocrnić-Radošević, Urša Raukar-Gamulin, Majda Burić, Martina Vlašić Iljkić i Željko Pavić. 
Rasprava je zaključena 5. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /119 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio sljedeći
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju radničkih tražbina.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
84.    PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo te Odbor za financije i državni proračun.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Željko Pavić.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za replike su se javili zastupnici: Ante Bačić, Anita Pocrnić-Radošević, Majda Burić, Željko Pavić i Grozdana Perić.
Rasprava je zaključena 5. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /122 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o provedbi Uredbe (EU) 2019/1238 o paneuropskom osobnom mirovinskom proizvodu (PEPP).
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
85.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI, drugo čitanje, P.Z. br. 300
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
Predstavnik predlagatelja, ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Mišel Jakšić, Damir Bakić, Marko Pavić, Nino Raspudić, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Damir Bakić, Marijana Puljak, Mišel Jakšić, Luka Brčić, Marko Pavić, Marijana Petir, Vesna Bedeković, Marina Opačak Bilić, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Nino Raspudić, Majda Burić, Martina Vlašić Iljkić, Željko Pavić, Nino Raspduić i Marijana Puljak. 
Rasprava je zaključena 6. listopada 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen u elektroničkom obliku.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 5. stavak 2., na članke 16., 45., 80. i 90. - na članak 16. stavak 3., članak 45. stavak 3., članak 80. stavak 2. i članak 90. stavak 2., na članak 96. stavak 3., članak 105. stavak 3. i na članak 119. stavak 6.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika IDS-a na članak 10. stavak 4. i na članak 51. stavak 1. i stavak 2., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3. stavak 2., članak 5. stavak 3., članak 7. stavak 2., članak 37. stavak 2, članak 42. stavak 3., članak 46. stavak 1., članak 56. stavak 1., članak 87. dodani novi stavak 3. i na članak 103. stavak 2., amandmane zastupnika Nine Raspudića, zastupnice Marije Selak Raspudić i Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na naziv Zakona, članak 4. stavak 3., članak 7. stavak 1., članak 7. stavak 3., članak 9. stavak 3., članak 16. stavak 1., članak 65. stavak 3., članak 73. stavak 5., članak 76. stavak 6., članak 81. stavak 2., članak 90. stavak 4., članak 97. stavak 5. i na članak 99. stavak 8. te amandman zastupnice Marijane Puljak na članak 87. dodani stavak 6.
Predstavnik predlagatelja nije prihvatio, a Hrvatski sabor većinom glasova /23 „za“, 75 „protiv“/,  nije donio predloženi Zaključak zastupnika Nine Raspudića.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /79 „za“, 11 „protiv“, 31 „suzdržan“/, donio Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
86.    PRIJEDLOG ZAKONA O OSIGURAVANJU KVALITETE U VISOKOM OBRAZOVANJU I ZNANOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 317
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić, u završnoj raspravi Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za replike su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Marko Pavić, Mišel Jakšić, Nino Raspudić, Marijana Puljak, Luka Brčić i Nadica Dreven Budinski.
Rasprava je zaključena 6. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /76 „za“, 6 „protiv“, 36 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 273
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Boris Lalovac, Nadica Dreven Budinski i Zvane Brumnić.
Rasprava je zaključena 7. listopada 2022.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbor za zakonodavstvo na članak 55.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., jednoglasno /111 „za“/, donio Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2021/23 o okviru za oporavak i sanaciju središnjih drugih ugovornih strana, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
88.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA
Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnijela je zastupnica Karolina Vidović Krišto. 
Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave.
Hrvatski sabor je, 7. listopada 2022., većinom glasova /77 „za“, 28 „protiv“/, prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je podnijela zastupnica Karolina Vidović Krišto.
89.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 392
90.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393  
O aktima pod 89. i 90. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Branka Juričev-Martinčev u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boris Lalovac, Grozdana Perić, Bojan Glavašević, Sanja Radolović, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka,  Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj.
Za repliku su se javili zastupnici: Ružica Vukovac, Bojan Glavašević, Dario Zurovec, Boris Lalovac, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Karolina Vidović Krišto, Zvane Brumnić, Marina Opačak Bilić, Dalija Orešković, Barbara Antolić Vupora, Gari Cappelli, Marin Mandarić, Boška Ban Vlahek, Marijana Petir, Željko Pavić, Zvonimir Troskot, Sanja Radolović, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić,  Davor Dretar i Rade Šimičević.
Rasprava je zaključena 12. listopada 2022.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 392
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 17. dodani novi stavak 1.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /76 „za“, 35 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
Predstavnik predlagatelja nije podržao, a Hrvatski sabor većinom glasova /43 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 393  
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 40. dodani novi stavak 1. /31 „za“, 75 „protiv“/.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /76 „za“, 35 „protiv“, 14 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI, prvo čitanje, P.Z. br. 319
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić, u završnoj raspravi Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić. 
Za replike su se javili zastupnici: Ankica Zmaić, Dario Zurovec, Bojan Glavašević, Anka Mrak-Taritaš, Anamarija Blažević, Nadica Dreven Budinski, Boška Ban Vlahek, Željko Pavić, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Katarina Nemet, Nikola Grmoja, Marina Opačak Bilić i Erik Fabijanić.
Rasprava je zaključena 12. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /81 „za“, 41 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o službenoj iskaznici.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O predloženom Zaključku Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika bilo je bespredmetno glasovati. 
92.    PRIJEDLOG ZAKONA O SPORTU, prvo čitanje, P.Z. br. 398
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obitelj, mlade i sport.
Predstavnica predlagatelja, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Posavec Krivec, Andreja Marić, Mišel Jakšić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Katica Glamuzina, Ljubica Maksimčuk, Vesna Vučemilović, Josip Borić, Nikša Vukas, Miro Bulj, Tomislav Okroša, Josip Šarić, Arsen Bauk, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Rade Šimičević, Marin Miletić, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nadica Dreven Budinski u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Za replike su se javili zastupnici: Josip Borić, Sabina Glasovac, Nada Murganić, Marin Miletić, Gari Cappelli, Andreja Marić, Vesna Bedeković, Miro Bulj, Ljubica Lukačić, Katarina Nemet, Josip Šarić, Katica Glamuzina, Majda Burić, Dario Zurovec, Ante Deur, Veljko Kajtazi, Stipan Šašlin, Emil Daus, Ankica Zmaić, Dalija Orešković, Anamarija Blažević, Marina Opačak Bilić, Hrvoje Šimić, Darko Klasić, Marin Mandarić, Davor Dretar, Darko Sobota, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Okroša, Andro Krstulović Opara, Nikola Mažar, Luka Brčić, Nadica Dreven Budinski, Tomislav Klarić, Ljubica Maksimčuk, Krunoslav Katičić, Jure Brkan, Branka Juričev-Martinčev, Vesna Nađ, Rade Šimičević, Ivana Posavec Krivec, Ružica Vukovac, Maja Grba-Bujević, Mišel Jakšić, Marin Lerotić, Ante Bačić, Anita Pocrnić-Radošević, Vesna Vučemilović, Marija Jelkovac, Nikša Vukas i Arsen Bauk. 
Rasprava je zaključena 13. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /82 „za“, 11 „protiv“, 32 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o sportu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
93.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 315
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Za repliku se javila zastupnica Anita Pocrnić-Radošević.
Rasprava je zaključena 13. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /112 „za“, 1 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
94.    IZVJEŠĆE O UREDBI KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI   
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić, dodatno je obrazložio podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić.
Rasprava je zaključena 13. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /99 „za“, 22 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o Uredbi koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.       
95.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O  ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 284
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anamarija Blažević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Željko Pavić, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Josip Salapić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić, Mišel Jakšić, Željko Sačić, Ante Bačić, Anamarija Blažević, Dario Zurovec, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Nađ, Krunoslav Katičić, Željko Pavić, Hrvoje Zekanović, Rade Šimičević, Ankica Zmaić, Dalija Orešković, Barbara Antolić Vupora, Ružica Vukovac, Ante Deur i Andreja Marić.
Rasprava je zaključena 14. listopada 2022.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 34.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 17. u izmijenjenom članku 183. stavci 1. i 2. te amandman zastupnice Dalije Orešković na članke od 20. do 25. /35 „za“, 71 „protiv“/.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /77 „za“, 29 „protiv“, 19 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o  zemljišnim knjigama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
96.      KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O ELEKTRONIČKOJ ISPRAVI, drugo čitanje, P.Z. br. 272
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici Željko: Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva Bernard Gršić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ljubica Maksimčuk, Branka Juričev-Martinčev, Anamarija Blažević, Tomislav Okroša i Ružica Vukovac.
Rasprava je zaključena 14. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., jednoglasno /123 „za“/, donio Zakon o prestanku važenja Zakona o elektroničkoj ispravi, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
97.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE  
U skladu s člankom 128. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković usmeno je predstavio Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ivana Posavec Krivec i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Robert Jankovics u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Ivan Penava, Stipo Mlinarić i Ante Prkačin u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Tijekom rasprave stanku je zatražio zastupnik Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Rasprava je zaključena 18. listopada 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /76 „za“, 48 „protiv“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske stranke umirovljenika i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
2. Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u Godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Hrvatski sabor, većinom glasova, nije donio predložene zaključke zastupnice Vesne Vučemilović: rezultat glasovanja za 1. zaključak /43 „za“,  76 „protiv“, 1 „suzdržan“/; rezultat glasovanja za 2. zaključak /42 „za“, 74 „protiv“/.
98.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022. 
99.    IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2022. 
O aktima pod 98. i 99. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Podnositelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju Zaključka Hrvatskoga sabora donesenog na 4. sjednici održanoj 4. prosinca 2020. 
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Predstavnici podnositelja, ministar zdravstva Vili Beroš i državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš, dodatno su obrazložili podnesene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Željko Reiner u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček, Andreja Marić, Zvane Brumnić, Hrvoje Zekanović, Ivan Ćelić, Jure Brkan, Dalija Orešković, Goran Ivanović, Branko Bačić, Sabina Glasovac, Urša Raukar-Gamulin, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Maja Grba-Bujević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministar zdravstva Vili Beroš i državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Željko Pavić, Tomislav Okroša, Renata Sabljar-Dračevac, Mladen Karlić, Miro Bulj, Rade Šimičević, Marijan Pavliček, Marko Pavić, Zvane Brumnić, Gari Cappelli, Damir Bajs, Nevenko Barbarić, Andreja Marić, Davor Ivo Stier, Željko Sačić, Marin Miletić, Goran Ivanović, Davor Dretar, Anita Pocrnić-Radošević, Anka Mrak-Taritaš, Ivana Kekin, Marijana Puljak, Urša Raukar-Gamulin, Sabina Glasovac, Arsen Bauk, Nada Murganić, Jure Brkan, Maja Grba-Bujević, Ivan Ćelić, Ankica Zmaić, Ljubica Lukačić, Marina Opačak Bilić, Nikolina Baradić, Ljubica Maksimčuk, Hrvoje Zekanović, Luka Brčić, Bojan Glavašević, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, Branko Bačić i Branka Juričev-Martinčev.
Rasprava je zaključena 19. listopada 2022.
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. SVIBNJA 2022. 
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /77 „za“, 36 „protiv“, 9 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio 

ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. siječnja do 31. svibnja 2022. 
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROVEDBE MJERA IZ ZAKONA O ZAŠTITI PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI TIJEKOM EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-COV-2 U REPUBLICI HRVATSKOJ, ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA DO 31. KOLOVOZA 2022. 
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /76 „za“, 35 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, sukladno prijedlogu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2022. 
100.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2018. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
Podnositelj akta je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa na temelju članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa.
Raspravu je proveo Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnica podnositelja, predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac, Josip Borić, Dalija Orešković, Arsen Bauk, Bojan Glavašević, Branko Bačić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a i predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.
Za repliku su se javili zastupnici: Dalija Orešković, Mirela Ahmetović, Marijana Puljak, Krunoslav Katičić, Peđa Grbin, Nikola Grmoja, Arsen Bauk, Sabina Glasovac, Domagoj Hajduković, Nikola Mažar, Bojan Glavašević, Josip Borić, Sandra Benčić, Branko Bačić, Marija Jelkovac i Damir Habijan.   
Rasprava je zaključena 19. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /87 „za“, 27 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o radu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2018. godinu.
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 394 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Lalovac, Sabina Glasovac, Katarina Peović, Katica Glamuzina, Marijan Pavliček, Domagoj Hajduković, Andreja Marić, Barbara Antolić Vupora, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Marko Pavić, Martina Vlašić Iljkić, Sanja Radolović, Silvano Hrelja, Majda Burić, Marin Miletić, Karolina Vidović Krišto, Anita Pocrnić-Radošević, Grozdana Perić, Sandra Benčić, Ante Kujundžić, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Karolina Vidović Krišto, Damir Habijan, Katarina Peović, Grozdana Perić, Peđa Grbin, Branka Juričev-Martinčev, Željko Pavić, Ljubica Lukačić, Ružica Vukovac, Siniša Hajdaš Dončić, Marijana Petir, Andreja Marić, Vesna Bedeković, Veljko Kajtazi, Majda Burić, Marijan Pavliček, Goran Ivanović, Ante Kujundžić, Nadica Dreven Budinski, Tomislav Okroša, Marin Lerotić, Ante Deur, Dragana Jeckov, Rade Šimičević, Emil Daus, Boris Lalovac, Katarina Nemet, Domagoj Hajduković, Romana Nikolić, Marko Pavić, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Marija Jelkovac, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Maksimčuk, Boška Ban Vlahek, Zvane Brumnić, Marijana Puljak, Dalija Orešković, Jelena Miloš, Sandra Benčić, Nikola Grmoja, Barbara Antolić Vupora, Nikola Mažar, Anita Pocrnić-Radošević, Mladen Karlić, Irena Šimunić, Katica Glamuzina, Jure Brkan, Sabina Glasovac, Urša Raukar-Gamulin, Rajko Ostojić, Marin Miletić, Sanja Radolović, Silvano Hrelja, Ankica Zmaić, Luka Brčić, Arsen Bauk i Josip Borić.  
Rasprava je zaključena 20. listopada 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /77 „za“, 39 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O predloženom Zaključku Kluba zastupnika Mosta bilo je bespredmetno glasovati.
102.     PRIJEDLOG ZAKONA O SUZBIJANJU NEPRIJAVLJENOGA RADA, prvo čitanje, P.Z.E. 395 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Pavić, Anita Pocrnić-Radošević i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Za replike su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Marijana Balić, Ankica Zmaić, Marko Pavić, Marija Jelkovac, Majda Burić, Emil Daus, Marijana Puljak, Jelena Miloš, Nadica Dreven Budinski, Nikola Mažar i Rade Šimičević.
Rasprava je zaključena 20. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., većinom glasova /102 „za“, 12 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenoga rada.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
103.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 8. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju. 
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Rasprava je zaključena 20. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 21. listopada 2022., jednoglasno /97 „za“/, donio Odluku o imenovanju članice Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Članicom Upravnog vijeća Agencije za znanost i visoko obrazovanje, na prijedlog nacionalnog vijeća nadležnog za visoko obrazovanje, imenovana je dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma.
104.    PRIJEDLOG ZAKONA O HRANI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 400
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. 
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Predstavnik predlagatelja,  državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Barbara Antolić Vupora, Marijana Petir, Goran Ivanović, Marin Miletić, Siniša Jenkač u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Šime Mršić.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Boška Ban Vlahek, Bojan Glavašević, Luka Brčić, Marijana Petir, Emil Daus, Goran Ivanović, Ružica Vukovac, Barbara Antolić Vupora, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, Rade Šimičević i Hrvoje Šimić.
Rasprava je zaključena 21. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 45 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o hrani.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
105.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOGA NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
106.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
O aktima pod 105. i 106. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Podnositelj akata je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u skladu s točkom 6. podtočkom 8. Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje za Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
U ime Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Zdravka Bušić.
Predstavnik podnositelja, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, dodatno je obrazložio podnesene akte.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček, Hrvoje Zekanović, Davor Ivo Stier, Branko Bačić, Nevenko Barbarić, Jure Brkan, Nikola Grmoja, Marko Milanović Litre, Ljubica Maksimčuk, Radoje Vidović, u završnoj raspravi Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Karolina Vidović Krišto, Jure Brkan, Nevenko Barbarić, Marijan Pavliček, Nino Raspudić, Nikola Mažar, Dario Zurovec, Ljubica Maksimčuk, Stipan Šašlin, Davor Ivo Stier, Dražen Srpak, Zdravka Bušić, Andreja Marić, Dalija Orešković, Andro Krstulović Opara, Ante Deur, Arsen Bauk, Marko Milanović Litre, Maja Grba-Bujević, Ljubica Lukačić, Rade Šimičević, Nikola Grmoja, Radoje Vidović, Branko Bačić, Željko Pavić, Luka Brčić, Rajko Ostojić, Josip Borić, Anton Kliman, Anka Mrak-Taritaš, Bojan Glavašević, Nada Murganić, Erik Fabijanić, Vesna Bedeković, Zvonimir Troskot, Anita Pocrnić-Radošević i Branka Juričev-Martinčev.  
Rasprava je zaključena 26. listopada 2022.
IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOGA NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2020. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 13 „protiv“, 32 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 14 „protiv“, 31 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o provedbi Deklaracije Hrvatskoga sabora o položaju hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.
107.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 406
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Miro Bulj, Josip Šarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za replike su se javili zastupnici: Josip Begonja, Nadica Dreven Budinski, Miro Bulj i Ante Deur.
Rasprava je zaključena 26. listopada 2022.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 41 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
108.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu podnose se i:
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjima, za:
        - Hrvatske vode
        - Hrvatske ceste d.o.o.
        - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
        - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
        - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
        - Centar za restrukturiranje i prodaju
        - Hrvatske autoceste d.o.o.
        - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
        - HŽ Infrastrukturu d.o.o.
109.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
110.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 408 
O aktima pod 108., 109. i 110. provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskog sabora.  
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka te Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvonimir Troskot i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Goran Ivanović, Majda Burić, Renata Sabljar-Dračevac, Ivana Kekin, Katarina Peović, Sandra Benčić, Andreja Marić, Urša Raukar-Gamulin, Bojan Glavašević, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Sabina Glasovac, Zvane Brumnić, Miro Bulj, Tomislav Okroša, Marin Miletić, Marijan Pavliček, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Miro Bulj, Grozdana Perić, Mirela Ahmetović, Stephen Nikola Bartulica, Marijan Pavliček, Miro Totgergeli, Karolina Vidović Krišto, Anka Mrak-Taritaš, Branka Juričev-Martinčev, Boška Ban Vlahek, Majda Burić, Vesna Vučemilović, Željko Pavić, Davor Ivo Stier, Veljko Kajtazi, Dragana Jeckov, Gari Cappelli, Dario Hrebak, Zvane Brumnić, Andreja Marić, Dario Zurovec, Pero Ćosić, Marina Opačak Bilić, Nikola Mažar, Branko Grčić, Ružica Vukovac, Darko Sobota, Damir Bajs, Jure Brkan, Sabina Glasovac, Dražen Srpak, Josip Đakić, Dalija Orešković, Tomislav Okroša, Ivan Kirin, Božo Petrov, Sandra Benčić, Goran Ivanović, Mišel Jakšić, Marin Miletić,  Davor Bernardić,  Urša Raukar-Gamulin, Katarina Peović, Nikola Grmoja, Sanja Radolović, Marija Jelkovac, Nada Murganić, Ankica Zmaić, Nikolina Baradić, Bojan Glavašević, Rajko Ostojić, Ante Bačić, Anton Kliman, Renata Sabljar-Dračevac, Ivana Kekin, Marin Lerotić, Branko Bačić, Josip Šarić i Marin Mandarić. 
Rasprava je zaključena 27. listopada 2022.
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 45. Zakona o proračunu.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za ratne veterane, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za gospodarstvo.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Podneseno je 97 amandmana, od toga pet amandmana nisu podnesena u skladu s člankom 41. Zakona o proračunu, a jedan amandman je povučen.
Amandmane su podnijeli: Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, zastupnica Andreja Marić, zastupnica Boška Ban Vlahek, Klub zastupnika Mosta, zastupnik Nikola Grmoja, zastupnik Marin Miletić, zastupnica Marijana Puljak, zastupnica Anka Mrak-Taritaš, zastupnik Miro Bulj i zastupnica Katarina Peović.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio predložene amandmane.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 46 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je, sukladno odredbi članka 42. Zakona o proračunu, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 45  „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
7.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
8.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu
9.    Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu.


Hrvatski sabor je, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, većinom glasova /110 „za“, 6 „protiv“ /, donio 
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. prije njihove objave u „Narodnim novinama“. 
Hrvatski sabor, većinom glasova /42 „za“, 75 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2022. GODINE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 88. Zakona o proračunu.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 45 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2022. godine.
Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77„za“, 43 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeće odluke:
1.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo polugodište 2022. godine
2.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za prvo polugodište 2022. godine
3.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o za prvo polugodište 2022. godine
4.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo polugodište 2022. godine
5.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za prvo polugodište 2022. godine
6.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo polugodište 2022. godine
7.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana   HŽ Infrastrukture d.o.o. za prvo polugodište 2022. godine
8.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o za prvo polugodište 2022. godine
9.    Odluku o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana   HŽ Putnički prijevoz d.o.o. za prvo polugodište 2022. godine.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 408 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za ratne veterane, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za gospodarstvo.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 45 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
111.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 402
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Pavić i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Nađ, Željko Pavić, Anka Mrak-Taritaš, Siniša Hajdaš Dončić, Darko Sobota i Dario Zurovec.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 13.
Rasprava je zaključena 28. listopada 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /89 „za“, 21 „protiv“, 5 „suzdržanih“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o državnim maticama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
112.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA   UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 26. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Tijekom rasprave stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a,
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Urša Raukar-Gamulin, Tomislav Okroša u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Ivo Milatić.
Za repliku su se javili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš, Domagoj Hajduković, Katarina Peović, Željko Pavić i Karolina Vidović Krišto. 
Rasprava je zaključena 28. listopada 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /117 „za“, 1 „protiv“, 1 „suzdržan“/, donio Odluku o razrješenju predsjednika i člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. 
Dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije razriješen je mr. sc. Danijel Žamboki, na osobni zahtjev.
Dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije razriješen je mr. sc. Dalibor Pudić, zbog isteka mandata.
113.    PRIJEDLOG ZAKONA O KAZALIŠTIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 407
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnica predlagatelja, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Zlatko Hasanbegović u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Marijana Puljak i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Domagoj Hajduković, Anka Mrak-Taritaš, Sabina Glasovac, Rade Šimičević, Andreja Marić, Goran Ivanović, Marijana Puljak, Andro Krstulović Opara, Marin Miletić, Arsen Bauk, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
Za replike su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Sabina Glasovac, Vesna Bedeković, Katarina Nemet, Marija Jelkovac, Marijan Pavliček, Damir Habijan, Andreja Marić, Gari Cappelli, Dalija Orešković, Grozdana Perić, Marijana Puljak, Goran Ivanović, Nino Raspudić, Nadica Dreven Budinski, Anka Mrak-Taritaš, Ankica Zmaić, Urša Raukar-Gamulin, Rade Šimičević, Željko Pavić, Marin Miletić, Maja Grba-Bujević, Erik Fabijanić, Dražen Srpak, Darko Klasić, Ivana Posavec Krivec, Ante Bačić, Andro Krstulović Opara, Arsen Bauk, Domagoj Hajduković i Katica Glamuzina.
Rasprava je zaključena 2. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /77 „za“, 44 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o kazalištima.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
114.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 397
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marin Mandarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Željko Pavić, Vesna Vučemilović, Zvane Brumnić, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za replike su se javili zastupnici: Nikola Mažar, Boris Lalovac, Ivan Kirin, Emil Daus, Dražen Srpak, Andreja Marić, Branko Bačić, Sabina Glasovac, Jure Brkan, Ankica Zmaić, Ružica Vukovac, Josip Begonja, Damir Bakić, Ljubica Maksimčuk, Željko Pavić, Majda Burić, Anka Mrak-Taritaš, Stipan Šašlin, Zvane Brumnić, Marin Mandarić, Marijana Puljak, Predrag Štromar, Božo Petrov, Damir Bajs, Vesna Vučemilović, Hrvoje Zekanović, Josip Borić, Anton Kliman i Tomislav Klarić.
Rasprava je zaključena 3. studenoga 2022.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /92 „za“, 27 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
115.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, prvo čitanje P.Z.E. br. 396
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a i u pojedinačnoj raspravi,  Josip Begonja u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a te državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za replike su se javili zastupnici: Josip Begonja, Boris Lalovac, Stipan Šašlin, Dražen Srpak, Anton Kliman, Marijana Puljak, Željko Pavić i Tomislav Klarić.
Rasprava je zaključena 3. studenoga 2022.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /110 „za“, 4 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
116.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISKORIŠTAVANJU PUNOG POTENCIJALA KONOPLJE, prvo čitanje, P.Z. br. 258 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrata 
Predlagatelj akta je Klub zastupnika Socijaldemokrata.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obitelj, mlade i sport te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.  
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnice predlagatelja, zastupnice Ivana Posavec Krivec i Vesna Nađ, dodatno su obrazložile predloženi akt.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Željko Pavić u ime predlagatelja, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime predlagatelja, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Anka Mrak-Taritaš, Renata Sabljar-Dračevac u ime predlagatelja, Renata Sabljar-Dračevac, Goran Ivanović, Željko Pavić u ime predlagatelja, Željko Sačić, u završnoj raspravi Hrvoje Šimić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te Ivana Posavec Krivec u ime predlagatelja.
Za replike su se javili zastupnici: Hrvoje Šimić, Ivana Posavec Krivec, Ivan Kirin, Mladen Karlić, Luka Brčić, Anka Mrak-Taritaš, Dalija Orešković, Željko Sačić, Goran Ivanović, Marijan Pavliček, Vesna Vučemilović, Nada Murganić, Maja Grba-Bujević, Majda Burić, Sabina Glasovac, Renata Sabljar-Dračevac, Vesna Nađ, Romana Nikolić, Nadica Dreven Budinski, Željko Pavić, Erik Fabijanić, Marina Opačak Bilić i Sandra Benčić.
Rasprava je zaključena 3. studenoga 2022.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /74 „za“, 39 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o iskorištavanju punog potencijala konoplje. 
O aktima od 117. do 123. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
117.     IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., jednoglasno /112 „za“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama lokalnih jedinica.
118.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU LOKALNIH JEDINICA - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., jednoglasno /104 „za“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica.
119.    IZVJEŠĆA O OBAVLJENIM FINANCIJSKIM REVIZIJAMA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju 
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članaka 16. i 21. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., jednoglasno /102 „za“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaćaju se Izvješća o obavljenim financijskim revizijama korisnika državnog proračuna.
120.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI STRATEGIJE I ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE HRVATSKE S HRVATIMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2021. GODINU - podnositelj: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Podnositelj akta je Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske na temelju članka 15. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
Raspravu je proveo Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /78 „za“, 28 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o provedbi Strategije i Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za 2021. godinu.
121.    PROGRAMSKO I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG ODBORA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Hrvatski olimpijski odbor
Podnositelj akta je Hrvatski olimpijski odbor na temelju članka 75. Zakona o sportu.
Raspravu je proveo Odbor za obitelj, mlade i sport.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /76 „za“, 7 „protiv“, 21 „suzdržan“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obitelj, mlade i sport, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Programsko i financijsko izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora za 2021. godinu.
122.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA LISTAMA ČEKANJA ZA POSTUPKE MAGNETSKE REZONANCE  - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 16. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun te Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., jednoglasno /105 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja listama čekanja za postupke magnetske rezonance.
123.    IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2021. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2021. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Podnositelji akta su Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita na temelju članaka 13., 37. i 39. Zakona o sustavu osiguranja depozita.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Hrvatski sabor je, 4. studenoga 2022., većinom glasova /80 „za“, 20 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu Hrvatske agencije za osiguranje depozita i izvještaj o radu sustava osiguranja depozita za 2021. godinu, Revidirani financijski izvještaji Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu i Izvješće o radu Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2021. godinu.
__________________________________________________________________________
Sjednica je zaključena 4. studenoga 2022. godine u 13.17 sati.


                      TAJNICA                                     PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA              HRVATSKOGA SABORA


          Kristina Zadro Omrčen                                  Gordan Jandroković