18. sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR


ZAPISNIK 18. SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA


održane 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28. i 29. rujna te 4., 5., 6., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26. i 27. listopada 2023.


Zagreb, rujan - listopad 2023. 


HRVATSKI SABOR
Zapisnik

osamnaeste sjednice održane  19., 20., 21., 22., 26., 27., 28. i 29. rujna te 4., 5., 6., 11., 12., 13., 17., 18., 19., 20., 24., 25., 26. i 27. listopada 2023. 
Sjednicu Hrvatskoga sabora, 19. rujna 2023., u 9.30 sati otvorio je predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković.
Ovom sjednicom započelo je redovito zasjedanje Hrvatskoga sabora koje prema odredbama Ustava Republike Hrvatske i Poslovnika Hrvatskoga sabora započinje 15. rujna i završava 15. prosinca.
Hrvatski sabor je na početku zasjedanja odao počast domovini izvođenjem himne „Lijepa naša domovino“.
Minutom šutnje odana je počast poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i svima onima koji su svoj život dali za Hrvatsku, te svim preminulim saborskim zastupnicima, posebno onima koji su preminuli od prethodne sjednice, Đuri Perici, Anti Kutli i Ivanu Šukeru. 
Zapisnici 16. sjednice i 17., izvanredne sjednice prihvaćeni su u predloženom tekstu.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom, te konačni prijedlog dnevnog reda zastupnicima su dostavljeni elektroničkim putem.
U konačni prijedlog dnevnog reda uvršteno je deset novih točaka, a to su:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543 
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU SERVISIRANJA I KUPOPRODAJE POTRAŽIVANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 544 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 545  
5    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 546 
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O TURIZMU, prvo čitanje, P.Z. br. 547 
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O INSTRUMENTIMA POLITIKE BOLJIH PROPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 548 
8.    IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI 
9.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA HRVATSKOM SABORU PODNESE IZVJEŠĆE O DEMOGRAFSKIM KRETANJIMA U HRVATSKOJ U ZADNJIH OSAM GODINA, O ANALIZI UZROKA ISELJAVANJA HRVATSKIH GRAĐANA KOJU JE DUŽNA PROVESTI, O RAŠIRENOSTI KORUPCIJE U HRVATSKOJ TE UTJECAJU KORUPCIJE NA GOSPODARSKI RAST I RASELJAVANJE HRVATSKIH GRAĐANA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
10.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Prigovora na uvrštavanje novih točaka nije bilo.
Sukladno članku 205. Poslovnika Hrvatskoga sabora Hrvatski sabor prihvatio je da se po hitnom postupku raspravlja o točkama:  
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542 
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543 
Zastupnica Karolina Vidović Krišto podnijela je pisani prigovor na dnevni red uz poziv na sjednicu i na konačni prijedlog dnevnog reda kojim traži izmjenu redoslijeda točaka dnevnog reda.
Podneseni prigovor nije u skladu s odredbama članka 225. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji propisuje da se prigovor može podnijeti ako predsjednik Sabora nije postupio u skladu sa člankom 224. stavkom 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora, odnosno da nije unio sve teme i akte u propisanom roku.
Kako drugih pisanih prigovora na dnevni red uz poziv na sjednicu kao ni na točke predložene u konačnom prijedlogu dnevnog reda nije bilo, sukladno članku 225. Poslovnika Hrvatskoga sabora, dnevni red 18. sjednice smatra se utvrđenim. Sukladno odredbi članka 228. Poslovnika Hrvatskoga sabora, predsjednik Hrvatskoga sabora objavio je utvrđeni dnevni red redoslijedom točaka koji je predložio u konačnom prijedlogu dnevnog reda.

DOPUNA DNEVNOG REDA

Dana 26. rujna 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 550
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 549 -                                                             predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
3.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O POREZU NA NETO BOGATSTVO - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
4.     PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM  
5.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE  - predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskom saboru /članak 125. stavak 3. Poslovnika/
Dana 28. rujna 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 551 /čl. 205. Poslovnika/
2.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 552 /čl. 205. Poslovnika/
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553 /čl. 205. Poslovnika/
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554 /čl. 205. Poslovnika/
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 555 /čl. 205. Poslovnika/
6.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556 /čl. 205. Poslovnika/
7.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 557 /čl. 205. Poslovnika/
8.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 558 /čl. 205. Poslovnika/
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 559
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT „DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE“, drugo čitanje, P.Z. br. 560
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 506
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, drugo čitanje, P.Z. br. 510
13.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, drugo čitanje, P.Z. br. 509
14.    PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 561
15.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
16.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2022. GODINU
17.     PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UZROČNIKA NEKONTROLIRANOG RASTA CIJENA OSNOVNIH PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH POTREPŠTINA, A KOJE SU DOVELE DO UGROZE SOCIJALNOG BLAGOSTANJA I EGZISTENCIJALNE SIGURNOSTI HRVATSKIH GRAĐANA - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru.
Dana 6. listopada 2023. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562.
Dana 17. listopada 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i:
- Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
    - Hrvatske vode
    - Hrvatske ceste d.o.o.
    - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
    - Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita 
    - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
    - Centar za restrukturiranje i prodaju
    - Hrvatske autoceste d.o.o.
    - HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
    - HŽ Infrastrukturu d.o.o.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 564
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565 
Pisani prigovor o uvrštavanju točke u dnevni red podnio je zastupnik Zvane Brumnić. O prigovoru je provedeno glasovanje te  je prigovor većinom  glasova /28 „za“, 78 „protiv“, 13 „suzdržanih“/ odbijen.
Zastupnik Zvane Brumnić je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi  Poslovnika Hrvatskoga sabora u svezi uvrštavanja navedene točke u dnevni red.
Zbog iznesene primjedbe zastupnika Arsena Bauka o uvrštavanju točke po hitnom postupku provedeno je glasovanje te je većinom glasova /77 “za“, 46 „protiv“/ navedena točka uvrštena po hitnom postupku.
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566 /čl. 205. Poslovnika/
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 563 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
6.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM HRVATSKI SABOR OBVEZUJE VLADU REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA DA SUKLADNO ČLANKU 5. STAVKU 3. ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE (”NARODNE NOVINE”, BROJ 83/13, 27/16, 114/22 I 151/22) AKTIVIRAJU ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE RADI PRUŽANJA POTPORE U ZAŠTITI VANJSKIH GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE -predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
7.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2022.


Dana 20. listopada 2023. dnevni red dopunjen je točkama:
1.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE -                                       podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O BORBI PROTIV PODMIĆIVANJA STRANIH JAVNIH SLUŽBENIKA U MEĐUNARODNIM POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 568
3.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 569 
4.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 570
5.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 567 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
6.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 11. SVIBNJA „NACIONALNIM DANOM PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku
7.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM HRVATSKI SABOR OBVEZUJE VLADU REPUBLIKE HRVATSKE DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA DONOŠENJA OVOG ZAKLJUČKA POKRENE POSTUPAK RAZRJEŠENJA UPRAVE HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE – DIONIČKO DRUŠTVO - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
8.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MARIJI VUČKOVIĆ, MINISTRICI POLJOPRIVREDE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 39 zastupnika u Hrvatskom saboru /članak 125. stavak 3. Poslovnika/.  
Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA, drugo čitanje, P.Z. br. 537
2.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 532
3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 518
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 520
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 521
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 522
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 524
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525   
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 526  
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 534
14.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KNEŽEVINE ANDORE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 535
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543
17.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
18.    PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
19.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
20.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2022. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
21.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU SERVISIRANJA I KUPOPRODAJE POTRAŽIVANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 544
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 545 
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 546
25.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 504 
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 505
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 540
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE, prvo čitanje, P.Z. br. 541
30.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O INSTRUMENTIMA POLITIKE BOLJIH PROPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 548
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 551 
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 552
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 555
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 557
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 558
40.    IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT „DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE“, drugo čitanje, P.Z. br. 560
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, drugo čitanje, P.Z. br. 509
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, drugo čitanje, P.Z. br. 510
44.    PRIJEDLOG STRATEŠKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE 2023.-2027. - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O TURIZMU, prvo čitanje, P.Z. br. 547
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 559
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 506
48.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2022. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
49.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
50.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG - BICRO)
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565
52.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o.
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O   IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 564
54.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 550
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 539    
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 468 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka /Klub zastupnika Možemo!/
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 538
59.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM)
60.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIM DO 30. LIPNJA 2023. ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositelj: Državni ured za statistiku
61.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
62.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
63.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
64.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU - podnositelj: Državni ured za reviziju
65.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O BORBI PROTIV PODMIĆIVANJA STRANIH JAVNIH SLUŽBENIKA U  MEĐUNARODNIM POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 568
69.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O RADU STOŽERA I DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ  -  podnositelji: 24 zastupnika u Hrvatskom saboru

70.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU:
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU -  podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
71.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
72.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. - SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
73.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2021. - OŽUJAK 2023. - podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj.


AKTI O KOJIMA NIJE PROVEDENA RASPRAVA
 NA 18. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 502 
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REFERENDUMU, drugo čitanje, P.Z. br. 183 
3.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE „UTJECAJ EPIDEMIJE COVID-19 NA LJUDSKA PRAVA I JEDNAKOST - PREPORUKE ZA JAČANJE OTPORNOSTI NA BUDUĆE KRIZE“ - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
4.    IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU USTAVNOG ZAKONA O PRAVIMA NACIONALNIH MANJINA I O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA  
5.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
6.    POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
7.    IZVJEŠĆE O STANJU I UPRAVLJANJU ROBNIM ZALIHAMA ZA 2022. GODINU, S FINANCIJSKIM POKAZATELJIMA 
8.    IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2022. 
9.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Državni ured za reviziju
10.    IZVJEŠĆE O RADU POLICIJE U 2022. GODINI 
11.    IZVJEŠĆE O RADU (POSLOVANJU) HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
12.    IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE O STANJU SUDBENE VLASTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske
13.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2021. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
14.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenik za informiranje
15.    IZVJEŠĆE PUČKE PRAVOBRANITELJICE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pučka pravobraniteljica
16.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za ravnopravnost spolova
17.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJA ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za osobe s invaliditetom
18.    IZVJEŠĆE O RADU PRAVOBRANITELJICE ZA DJECU ZA 2022. GODINU - podnositeljica: pravobraniteljica za djecu
19.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA PRAĆENJE PROVEDBE STRATEGIJE SUZBIJANJA KORUPCIJE ZA RAZDOBLJE OD 5. VELJAČE 2021. DO 15. SRPNJA 2021. GODINE - podnositelj: Nacionalno vijeće za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije
20.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa
21.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O DRŽAVNIM MATICAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 531 - predlagatelj: zastupnik Stephen Nikola Bartulica
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 533 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU UGRADNJE DIZALA U VIŠEKATNE STAMBENE ZGRADE, prvo čitanje, P.Z. br. 536 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 514 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
25.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 503 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
26.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 500 - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
27.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 486 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O UDOMITELJSTVU, prvo čitanje, P.Z. br. 487 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 488 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
30.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 489 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 490 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
32.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 491 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
33.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O MEDICINSKI POTPOMOGNUTOJ OPLODNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 492 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
34.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UZDRŽAVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 493 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
35.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 494 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
36.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ŽIVOTNOM PARTNERSTVU OSOBA ISTOG SPOLA, prvo čitanje, P.Z. br. 495 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
37.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SUZBIJANJU DISKRIMINACIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 496 - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
38.    PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O IZMJENAMA UGOVORA IZMEĐU SVETE STOLICE I REPUBLIKE HRVATSKE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
39.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA RAZRIJEŠI ODGOVORNE U AFERI „PLIN ZA CENT“ - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Možemo!, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnica Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Fokusa i Reformista i Klub zastupnika IDS-a
40.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O STATUSU RADNIKA U TIJELIMA SUDBENE VLASTI I DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Možemo!, Klub zastupnika HSS-a i RF-a,  Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnica Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Fokusa i Reformista i Klub zastupnika IDS-a
41.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OMOGUĆAVANJU UPISA ISTOSPOLNIH RODITELJA U RODNI LIST DJETETA - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
42.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU NACIONALNOG PLANA ZA UNAPRJEĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA TE PRIPADAJUĆEG AKCIJSKOG PLANA ZA UNAPREĐENJE PRAVA LGBTIQ OSOBA, ZA RAZDOBLJE OD 2024. DO 2027. - predlagatelj: Klub zastupnika Možemo!
43.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 474 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
44.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 476 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 477 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
46.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 478 – predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
47.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT, prvo čitanje, P.Z. br. 479 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
48.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ RADIOLOŠKO-TEHNOLOŠKOJ DJELATNOSTI, prvo čitanje, P.Z. br. 435 - predlagatelj: zastupnik Darko Klasić
49.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, prvo čitanje, P.Z. br. 467 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
50.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 471 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
51.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RADU, prvo čitanje, P.Z. br. 460 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
52.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje P.Z. br. 455 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
53.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 454 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
54.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P. Z. br. 133 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
55.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 418 - predlagateljica: zastupnica Urša Raukar-Gamulin
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 7 - predlagatelj: Klub Mosta nezavisnih lista
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZABRANI GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 19 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O GRADNJI, prvo čitanje, P.Z. br. 21 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
59.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 22 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
60.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 27 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
61.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O REGULIRANJU POLOŽAJA UGOVORNIH STRANA U UGOVORIMA SKLOPLJENIM SA STRANIM VJEROVNIKOM, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 94 - predlagatelj: zastupnik Miro Bulj
62.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOJ RADIOTELEVIZIJI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 39 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
63.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 40 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
64.    PRIJEDLOG ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTA, prvo čitanje, P.Z. br. 41 - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
65.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 49 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
66.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, prvo čitanje, P.Z. br. 60 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
67.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA OBITELJSKOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 65 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
68.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OSOBNOM IDENTIFIKACIJSKOM BROJU, prvo čitanje, P.Z. br. 66 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
69.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 67 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
70.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 125 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
71.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, prvo čitanje, P.Z. br. 130 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
72.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ZNANSTVENOJ DJELATNOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 131 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
73.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 136 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
74.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 137 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
75.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 143 - predlagatelj: zastupnik Silvano Hrelja
76.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZBORU ČLANOVA U EUROPSKI PARLAMENT IZ REPUBLIKE HRVATSKE, prvo čitanje, P.Z. br. 138 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
77.    PRIJEDLOG ZAKONA O DODATNIM POSLOVIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 149 - predlagatelj: zastupnik Marko Milanović Litre
78.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POLITIČKIM STRANKAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 161 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
79.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BLAGDANIMA, SPOMENDANIMA I NERADNIM DANIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 162 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
80.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br.163 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
81.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 191 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
82.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 195 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
83.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA, prvo čitanje, P.Z. br. 270 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
84.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 281 - predlagatelji: zastupnici Ivana Posavec Krivec i Damir Bajs
85.    PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE, prvo čitanje, P.Z. br. 196 - predlagatelj: Klub zastupnika Centra i GLAS-a
86.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 215 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
87.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 229 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
88.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 252 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
89.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 253 - predlagatelj: Klub zastupnika HNS-a, HSU-a i nezavisnih zastupnika 
90.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI KAZNENOG ZAKONA, prvo čitanje, P.Z. br. 311 - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
91.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA, prvo čitanje, P.Z. br. 271 - predlagatelj: zastupnik Marin Miletić
92.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 263 - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
93.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 283 - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
94.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, prvo čitanje, P.Z. br. 293 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
95.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O TRGOVINI, prvo čitanje, P.Z. 294 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
96.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 295 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
97.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, prvo čitanje, P.Z. br. 296 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
98.    PRIJEDLOG ZAKONA O POREZU NA DIGITALNE USLUGE, prvo čitanje, P.Z. br. 302 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
99.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU, prvo čitanje, P.Z. br. 303 - predlagateljica: zastupnica Natalija Martinčević
100.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 309 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
101.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 442 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
102.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, prvo čitanje, P.Z. br. 444 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
103.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG NAGLOG RASTA CIJENE PLINA, TE ZBOG MOGUĆEG DUGOROČNOG TRENDA RASTA CIJENA ENERGENATA, DA DO 30.10. PRIPREMI I UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SMANJILA STOPU PDV-a NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKOLIKO SE RAST CIJENA ENERGENATA NASTAVI, TE DA SE ISPORUKA PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE UKLJUČE U ČLANAK 38. STAVAK 3. ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST KAKO BI SE ISTE OPOREZIVALE PO ISTOJ POREZNOJ STOPI KAO I ISPORUKA ELEKTRIČNE ENERGIJE - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
104.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI NACIONALNI KURIKULUM, KURIKULUM NASTAVNIH PREDMETA, NASTAVNI PLAN I PROGRAM KOJIMA SE U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE UVODI SPOLNI ODGOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
105.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZAUZIMANJU STAJALIŠTA DA INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE OVLAŠTENE USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE MORAJU POKRENUTI POSTUPKE PRED PRAVOSUDNIM TIJELIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ RADI UTVRĐENJA NIŠTETNIM PRVOG DODATKA DIONIČARSKOM UGOVORU, SKLOPLJENOG DANA 30. SIJEČNJA 2009. GODINE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MOL-a d.d. IZ MAĐARSKE, ZBOG ČINJENICE DA JE NAVEDENI DODATAK UGOVORU SKLOPLJEN NA TEMELJU KAZNENOG DJELA PRIMANJA MITA - predlagatelji: Klub zastupnika Mosta i Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
106.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA BEZ ODGODE JAVNO OBJAVE MIŠLJENJA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE I KATEDRE ZA MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO PRAVNOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, KAO I SADRŽAJ OSNOVNOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA D.D., PRVI DODATAK NAVEDENOM UGOVORU TE UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ 2009. GODINE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
107.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA DA NE IZVRŠE ISPLATU IZNOSA KOJI JE OSIGURAN U PLANU ZA 2022. GODINU, NA POZICIJI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA POD ŠIFROM T905050 OD 238.901.055,15 EURA, NA IME NAKNADA ŠTETE INA-MOL - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
108.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PRIPREMI CJELOKUPNU REFORMU SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
109.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UPUĆIVANJU ZAHTJEVA DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU ZA OBAVLJANJE REVIZIJE STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika HSS-a i HSU-a, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika IDS-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
110.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA IZRADI SVEOBUHVATNO ZAKONSKO RJEŠENJE KOJIM BI BILO OMOGUĆENO DA SE ZA SVA AKTIVNA TRGOVAČKA DRUŠTVA ZATEČENA UPISANA U SUDSKI REGISTAR NA DAN 31. PROSINCA 2022. GODINE, KONVERZIJA TEMELJNOG KAPITALA IZ KUNE U EURO OBAVI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI - predlagatelj: Klub zastupnika Socijaldemokrati
111.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PROŠIRENJU JURISDIKCIJE REPUBLIKE HRVATSKE NA JADRANSKOM MORU - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
112.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UNAPREĐENJU MODELA UPRAVLJANJA COVID KRIZOM UZROKOVANOM KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagatelj: Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka
113.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZVJEŠĆU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O PROVEDBI ODLUKE O NABAVI I KORIŠTENJU STRATEŠKIH ROBNIH ZALIHA U SVRHU PROVEDBE MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA I JAČANJA NADZORA NAD ŠIRENJEM COVID-19 VIRUSA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
114.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE KOJOM SE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA U RESPIRATORNIM CENTRIMA KAO I SVIM RADNICIMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU KOJI SU INTENZIVNO UKLJUČENI U BORBU PROTIV KORONAVIRUSA SARS-CoV-2 OMOGUĆAVA STAŽ OSIGURANJA U DVOSTRUKOM TRAJANJU ZA TRAJANJA KRIZE UZROKOVANE KORONAVIRUSOM SARS-CoV-2 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
115.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE MINISTARSTVO ZDRAVSTVA DA DONESE NOVI POPIS DROGA, PSIHOMOTORNIH TVARI I BILJAKA IZ KOJIH SE MOŽE DOBITI DROGA TE TVARI KOJE SE MOGU UPORABITI ZA IZRADU DROGA I DA DONESE PRAVILNIK O NAČINU I MJERILIMA ZA UZGOJ I PROIZVODNJU KONOPLJE U MEDICINSKE SVRHE - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
116.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
117.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA HRVATSKOM SABORU PODNESE IZVJEŠĆE O DEMOGRAFSKIM KRETANJIMA U HRVATSKOJ U ZADNJIH OSAM GODINA, O ANALIZI UZROKA ISELJAVANJA HRVATSKIH GRAĐANA KOJU JE DUŽNA PROVESTI, O RAŠIRENOSTI KORUPCIJE U HRVATSKOJ TE UTJECAJU KORUPCIJE NA GOSPODARSKI RAST I RASELJAVANJE HRVATSKIH GRAĐANA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
118.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S UPRAVLJANJEM SUSTAVOM CIVILNE ZAŠTITE U REPUBLICI HRVATSKOJ - podnositelji: 28 zastupnika u Hrvatskome saboru
119.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PONOVNOM PREBROJAVANJU POTPISA BIRAČA I NJIHOVE VJERODOSTOJNOSTI IZ ZAHTJEVA ZA RASPISIVANJE DRŽAVNOG REFERENDUMA GRAĐANSKE INICIJATIVE „NAROD ODLUČUJE“ O PROMJENI IZBORNOG ZAKONODAVSTVA, KAO I GRAĐANSKE INICIJATIVE „ISTINA O ISTANBULSKOJ“ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
120.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZADUŽI DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU DA KVARTALNO DONESE IZRAČUN MINIMALNIH TROŠKOVA ŽIVOTA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
121.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ODREDI NAČIN I ROKOVE U KOJIMA ĆE HRVATSKU ELEKTROPRIVREDU OBEŠTETITI ZA GUBITKE STVORENE ANTIINFLACIJSKIM MJERAMA, ODNOSNO PRIMJENOM "UREDBE O OTKLANJANJU POREMEĆAJA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU ENERGIJE" - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
122.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O UMJETNOJ INTELIGENCIJI - podnositeljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
123.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O IZVJEŠĆU O SEKSUALNOM I REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU I PRAVIMA U EU U KONTEKSTU ZDRAVLJA ŽENA - predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatskih suverenista
124.    PRIJEDLOG REZOLUCIJE O POLOŽAJU I PRAVIMA STARIJIH OSOBA - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
125.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBAVEZI OSIGURAVANJA PSIHOLOŠKE POMOĆI ZA SVE UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
126.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPRAVI O COVID PUTOVNICAMA - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
127.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA DONESE NACIONALNU POLITIKU ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA - predlagatelji: 14 zastupnika u Hrvatskome saboru
128.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA PODNESE HITAN IZVJEŠTAJ O ZDRAVSTVENOM STANJU NACIJE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
129.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM POPISA STANOVNIŠTVA - podnositelji: 17 zastupnika u Hrvatskome saboru
130.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA ZAŠTITU POTROŠAČA OD IZRAVNOG UTJECAJA RASTUĆIH CIJENA ENERGENATA NA TRŽIŠTIMA EUROPSKE UNIJE - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
131.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U VEZI S PROVEDBOM OBNOVE NAKON POTRESA KOJI JE POGODIO GRAD ZAGREB, KRAPINSKO-ZAGORSKU ŽUPANIJU I ZAGREBAČKU ŽUPANIJU 22. OŽUJKA 2020. TE POTRESA KOJI SU POGODILI BANIJU/BANOVINU 28. I 29. PROSINCA 2020. - podnositelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
132.    INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE RADI POSTUPANJA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANIH UZ POTPORU BANKAMA KOJU JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DALA U POSTUPKU PRED SUDOM EU PO PREDMETU C-567/20 TE RADI SPORAZUMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I BANAKA NA TEMELJU KOJEG SU OTP, RBA, PBZ, ZABA, ERSTE I SBERBANK ODUSTALE OD TUŽBE PROTIV REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 21 zastupnik u Hrvatskom saboru
133.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZI NABAVE UREĐAJA ZA INTRAOPERATIVNU RADIOTERAPIJU ZA SVAKI KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR U HRVATSKOJ - predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš
134.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA ZBOG RASTA CIJENE ENERGENATA DO 28. VELJAČE 2022. GODINE REDEFINIRA STATUS UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, POVEĆA NAKNADU ZA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA, PROŠIRI KRITERIJE ZA STJECANJE STATUSA UGROŽENOG KUPCA ENERGENATA NA PLIN I TOPLINSKU ENERGIJU, UPUTI U PROCEDURU IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST NA NAČIN DA SE SMANJI STOPA PDV-A NA ISPORUKU PLINA I TOPLINSKE ENERGIJE NA 13%, TE DA DONESE UREDBU KOJOM SE SVA DOBIT JAVNIH PODUZEĆA KOJA PRUŽAJU KOMUNALNE USLUGE STAVLJA NA RASPOLAGANJE ZA PRERASPODJELU U SUBVENCIJE NJIHOVIH USLUGA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
135.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O OBVEZIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE NA DONOŠENJE ODLUKE O SUBVENCIONIRANJU JAVNOG PRIJEVOZA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
136.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA U SKLADU S OPĆIM POREZNIM ZAKONOM TE ZAKONOM O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA IZVRŠI NADZOR USKLAĐENOSTI PRIHODA I IMOVINE NAD DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA (IZUZEV OPĆINSKE RAZINE) TE NAD PRAVOSUDNIM DUŽNOSNICIMA OPISANIM U ZAKONU O SUDOVIMA I ZAKONU O DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
137.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA ANDRIJU MIKULIĆA RAZRIJEŠI DUŽNOSTI GLAVNOG DRŽAVNOG INSPEKTORA - predlagateljica: zastupnica Karolina Vidović Krišto
138.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 40 zastupnika u Hrvatskome saboru
139.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU PROMJENI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, S PRIJEDLOGOM NACRTA PROMJENE USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 34 zastupnika u Hrvatskome saboru
140.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU NACIONALNOG SAVJETA ZA ENERGETIKU I ENERGETSKU TRANZICIJU REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a  
141.    PRIJEDLOG ODLUKE O RASPISIVANJU DRŽAVNOG REFERENDUMA ZA DONOŠENJE ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagateljica: zastupnica Dalija Orešković
142.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POTREBI STAVLJANJA U FUNKCIJU BANKE HRANE - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
143.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI DA U REDOVITIM GODIŠNJIM CIKLUSIMA PRIKUPLJA I OBJAVLJUJE PODATKE O KONCENTRACIJI ŠTEDNJE U DOMAĆIM BANKAMA I ŠTEDNIM BANKAMA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
144.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PROGLASITI ŽELJKA KOMŠIĆA PERSONOM NON GRATA - NEPOŽELJNIM U REPUBLICI HRVATSKOJ - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
145.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽENJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR - predlagatelji: Klub zastupnika Socijaldemokrati, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta, Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka, Klub zastupnika Hrvatskih suverenista, Klub zastupnika Centra i GLAS-a, Klub zastupnika HSS-a i RF-a, Klub zastupnika IDS-a, Klub zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Klub zastupnika Fokusa, Reformista i nezavisnih zastupnika
146.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA POKRENE RASKID SVIH TRGOVINSKIH I INVESTICIJSKIH SPORAZUMA I ENERGETSKIH POVELJA KOJE SADRŽE KLAUZULU O RJEŠAVANJU SPOROVA NA MEĐUNARODNIM ARBITRAŽNIM SUDOVIMA UMJESTO DOMAĆIH SUDOVA - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
147.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM SE OBVEZUJE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DA OVLASTI INSTITUCIJE REPUBLIKE HRVATSKE KAKO BI PROGLASILE NIŠTETNIM PRVI DODATAK UGOVORU O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA DIONIČARA KOJI SE ODNOSI NA TRGOVAČKO DRUŠTVO INA d.d. I UGOVOR O IZDVAJANJU PLINSKOG POSLOVANJA IZ TRGOVAČKOG DRUŠTVA INA d.d. IZ 2009. GODINE TE DA POKRENE POSTUPAK NACIONALIZACIJE INA-e - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
148.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI UPRAVLJANJA STRATEŠKIM ROBNIM ZALIHAMA REPUBLIKE HRVATSKE U 2019. I 2020. GODINI, S OZNAKOM TAJNOSTI „VRLO TAJNO“ - podnositelj: Državni ured za reviziju
149.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE d.o.o. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2019. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA d.d. ZA 2019. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
150.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU
a) IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2022. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d) IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2022. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
151.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
152.    IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I GROBLJA POSLIJERATNOG RAZDOBLJA U RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE - podnositelj: Povjerenstvo za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
153.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
154.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2022. - podnositeljica: Agencija za zaštitu osobnih podataka
155.    IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 2022. GODINI - podnositeljica: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
156.    IZVJEŠTAJ O RADU HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA I IZVJEŠTAJ O RADU SUSTAVA OSIGURANJA DEPOZITA ZA 2022. GODINU; REVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE AGENCIJE ZA OSIGURANJE DEPOZITA ZA 2022. GODINU - podnositelji: Hrvatska agencija za osiguranje depozita i Nadzorni odbor Hrvatske agencije za osiguranje depozita
157.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija
158.    IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE ZA 2022. - podnositelj: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
159.    GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva
160.    PRIJEDLOG ZAKONA O ISPITIVANJU PORIJEKLA IMOVINE I ODUZIMANJU NEZAKONITO STEČENE IMOVINE, prvo čitanje, P.Z. br. 549 - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
161.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O ZADUŽIVANJU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA PREDLOŽI HRVATSKOM SABORU ZAKON O POREZU NA NETO BOGATSTVO - predlagateljica: zastupnica Katarina Peović
162.    PRIJEDLOG ZAKONA O KIBERNETIČKOJ SIGURNOSTI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 561 
163.    IZVJEŠĆE O PROVEDBI SLUŽBENE RAZVOJNE POMOĆI REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU ZA 2022. GODINU 
164.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE UZROČNIKA NEKONTROLIRANOG RASTA CIJENA OSNOVNIH PREHRAMBENIH I HIGIJENSKIH POTREPŠTINA, A KOJE SU DOVELE DO UGROZE SOCIJALNOG BLAGOSTANJA I EGZISTENCIJALNE SIGURNOSTI HRVATSKIH GRAĐANA - predlagatelji: 16 zastupnika u Hrvatskome saboru
165.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UVOĐENJU EURA KAO SLUŽBENE VALUTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, prvo čitanje, P.Z. br. 563 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
166.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM HRVATSKI SABOR OBVEZUJE VLADU REPUBLIKE HRVATSKE I MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA DA SUKLADNO ČLANKU 5. STAVKU 3. ZAKONA O NADZORU DRŽAVNE GRANICE ("Narodne novine", broj 83/13, 27/16, 114/22, 151/22) AKTIVIRAJU ORUŽANE SNAGE REPUBLIKE HRVATSKE RADI PRUŽANJA POTPORE ZAŠTITI VANJSKIH GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
167.    IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU PRAVA NA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ I UTROŠKU SREDSTAVA U 2022. GODINI 
168.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 569 
169.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, prvo čitanje, P.Z. br. 570 
170.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU, prvo čitanje, P.Z. br. 567 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
171.    PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU 11. SVIBNJA „NACIONALNIM DANOM PALIJATIVNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ“ - predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora
172.    PRIJEDLOG ZAKLJUČKA KOJIM HRVATSKI SABOR OBVEZUJE VLADU REPUBLIKE HRVATSKE DA U ROKU OD 30 DANA OD DANA DONOŠENJA OVOG ZAKLJUČKA POKRENE POSTUPAK RAZRJEŠENJA UPRAVE HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE - DIONIČKO DRUŠTVO - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta
173.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA MARIJI VUČKOVIĆ, MINISTRICI POLJOPRIVREDE U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 39 zastupnika u Hrvatskom saboru.    AKT POVUČEN NA 18. SJEDNICI

1.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI, prvo čitanje, P.Z. br. 459 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
Dana 11. listopada 2023. predlagatelj je povukao predloženi akt iz procedure.


AKTUALNO PRIJEPODNE

Zastupnik Veljko Kajtazi postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi obrazovanja djece romske nacionalnosti.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Ivan Penava postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o politici Vlade Republike Hrvatske s osvrtom na podatke  Eurostata o depopulaciji,  o najnižem broju upisanih učenika i novorođene djece te o novom Zakonu o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Anka Mrak-Taritaš postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o aferi prodaje viškova plina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Andro Krstulović Opara postavio je pitanje ministrici kulture i medija Nini Obuljen Koržinek o projektu energetske obnove Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu.
Odgovorila je ministrica kulture i medija.
Zastupnik Boris Milošević postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o zaštiti područja rijeke Une. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnica Sandra Benčić postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o preuzimanju političke odgovornosti u aferi prodaje viškova plina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Josip Begonja postavio je pitanje ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimi Erliću u svezi javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za projekte ulaganja u potpomognuta i brdsko-planinska i područja.
Odgovorio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Davorko Vidović postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi afere prodaje viškova plina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Krešo Beljak postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o financiranju političkih stranaka.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Mario Kapulica postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću o planu djelovanja sustava civilne zaštite od elementarnih nepogoda.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova.
Zastupnica Ljubica Lukačić postavila je pitanje ministru rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marinu Piletiću u svezi donošenja Zakona o inkluzivnom dodatku te o rastu mirovina.
Odgovorio je ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.
Zastupnik Žarko Tušek postavio je pitanje ministru gospodarstva i održivog razvoja Davoru Filipoviću o petom antiinflacijskom paketu mjera Vlade Republike Hrvatske. 
Odgovorio je ministar gospodarstva i održivog razvoja.
Zastupnik Stipan Šašlin postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o dovršetku cjelokupnog koridora Vc.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnica Ivana Kekin postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o državnom strateškom projektu „Specijalna onkološka bolnica – Medicinski centar Medikol (MCM)“.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Zvonimir Troskot postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi afere prodaje viškova plina te o kupnji nekretnine člana Uprave HEP-a.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Dario Hrebak postavio je pitanje ministru regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šimi Erliću u svezi objave Poziva za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma). 
Odgovorio je ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Zastupnik Željko Pavić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi podizanja postotka učešća mirovine u plaći.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Emil Daus postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi projekta o priključenju nekoliko trasa hrvatskih cesta i željeznica na transeuropske prometne mreže (TEN-T).
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Ivan Kirin postavio je pitanje ministru zdravstva Viliju Berošu o pilot-projektu brze obrade onkoloških pacijenata.
Odgovorio je ministar zdravstva.
Zastupnik Anton Kliman postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću o dovršetku Istarskog ipsilona.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture.
Zastupnik Predrag Štromar postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi isplate sredstava jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju Uredbe o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Krunoslav Katičić postavio je pitanje ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici u svezi novog zakonodavnog okvira za suzbijanje nasilja nad ženama i djecom.
Odgovorio je ministar pravosuđa i uprave.
Zastupnica Marijana Balić postavila je pitanje ministru financija Marku Primorcu o statusu provedbe Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a koji se koordinira unutar Ministarstva financija i Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
Odgovorio je ministar financija.
Zastupnik Milan Vrkljan postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o pismu američkog kongresmena Douga Lamborna. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Mirela Ahmetović postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o utvrđivanju odgovornosti u svezi afere prodaje viškova plina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Branka Juričev-Martinčev postavila je pitanje ministrici turizma i sporta Nikolini Brnjac o novom Zakonu u turizmu.
Odgovorila je ministrica turizma i sporta.
Zastupnik Stipo Mlinarić postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o obilježavanju državnih blagdana i procesuiranju ratnih zločina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Tomislav Klarić postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću o Strategiji stambene politike.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Rade Šimičević postavio je pitanje ministru znanosti i obrazovanja Radovanu Fuchsu u svezi provedbe eksperimentalnog programa cjelodnevne škole.
Odgovorio je ministar znanosti i obrazovanja.
Zastupnik Miro Bulj postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi eutanaziranja svinja zbog afričke kuge.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Marijan Pavliček postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi ukidanja Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Natalija Martinčević postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o projekt brze pruge Čakovec – Varaždin – Lepoglava – Zabok – Zagreb te o smanjenju cijena cestarina.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Renata Sabljar-Dračevac postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o sustavu palijativne skrbi. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik Josip Borić postavio je pitanje ministru financija Marku Primorcu u svezi novoga Prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima.
Odgovorio je ministar financija.
Zastupnica Anamarija Blažević postavila je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu o povratnim informacijama korisnika  veteranskih centra te o otvaranju novih centara na području Republike Hrvatske.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja.
Zastupnik Arsen Bauk postavio je pitanje ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu.
Budući da ministar nije bio nazočan na sjednici Sabora, na postavljeno zastupničko pitanje u svezi ažuriranja imovinske kartice ministra te o poslovanju njegove tvrtke s državom, odgovorio je  predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnik je zatražio odgovor u pisanom obliku.
Zastupnik Zoran Gregurović postavio je pitanje potpredsjedniku Vlade Republike Hrvatske i ministru prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branku Bačiću o problemu s klizištima i o iskorištenosti sredstava iz Fonda solidarnosti.
Odgovorio je potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
Zastupnik Peđa Grbin postavio je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću u svezi odgovaranja na postavljena zastupnička pitanja tijekom Aktualnog prijepodneva. 
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.
Zastupnica Katica Glamuzina postavila je pitanje predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću o imenovanjima i razrješenjima članova Vlade Republike Hrvatske.
Odgovorio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske.

  

IZNOŠENJE STAJALIŠTA

Dana 19. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
Dana 20. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a. 
Dana 21. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika i Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 22. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo! i Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 26. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata,  Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 27. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Dražen Srpak u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 28. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.
Dana 29. rujna 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a i Zoran Gregurović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 4. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Hrvoje Zekanović /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Majda Burić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 5. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Barbara Antolić Vupora u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Danica Baričević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 6. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešimir Ačkar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Dana 11. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ante Prkačin /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 12. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Žarko Tušek u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 13. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Nevenko Barbarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Veljko Kajtazi u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina,  Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 17. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Marina Opačak Bilić /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Dana 18. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 19. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Josip Šarić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 20. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! i Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 24. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Karolina Vidović Krišto /članak 249.a stavak 5. Poslovnika/, Stipo Mlinarić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika te Andro Krstulović Opara u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 25. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Predrag Štromar  u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Ante Deur u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 26. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Emil Daus  u ime Kluba zastupnika IDS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a te Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Dana 27. listopada 2023. godine stajalište su iznosili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Luka Brčić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom te Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.

Dana 20. rujna 2023. zastupnici su minutom šutnje odali počast preminulom zastupniku Hrvoju Šimiću.
Dana 20. rujna 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković podsjetio je na obilježavanje 150 godina otkako je Ivan Mažuranić imenovan hrvatskim banom, 20. rujna 1873. godine.
Dana 22. rujna 2023., predsjedatelj, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Furio Radin podsjetio je na obilježavanje Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u spomen na tri ubijene žene na zagrebačkom Općinskom sudu 22. rujna 1999. godine te su  zastupnici minutom šutnje odali počast svim ženama žrtvama nasilja.
Dana 6. listopada 2023. predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković održao je prigodni govor u povodu obilježavanja 8. listopada - Dana Hrvatskoga sabora.
Dana 20. listopada 2023., prije početka glasovanja o raspravljenim točkama, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković izvijestio je zastupnike o dva mišljenja Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav koja je zatražio od Odbora; o mišljenju u svezi primjene poslovničkog instituta replike i mišljenju u svezi s uvrštavanjem u dnevni red sjednice Hrvatskoga sabora Izvješća koje je Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kao radni materijal za sjednicu tog Odbora.  
RASPRAVA I GLASOVANJE 
PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE MAĐARSKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE MAĐARSKE O SURADNJI U BORBI PROTIV PREKOGRANIČNOG KRIMINALA, drugo čitanje, P.Z. br. 537
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova Žarko Katić.
Za repliku su se javili zastupnici: Dalija Orešković i Miro Bulj.
Rasprava je zaključena 19. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /127„za“/, donio Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o suradnji u borbi protiv prekograničnog kriminala, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, drugo čitanje, P.Z. br. 532
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U ime Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav izvješće je obrazložio predsjednik Odbora Dražen Bošnjaković.
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokrata, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Sandra Benčić i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Habijan i Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Miro Totgergeli, Sanja Radolović, Damir Bakić, Damir Habijan, Arsen Bauk, Urša Raukar-Gamulin, Barbara Antolić Vupora, Sabina Glasovac, Marija Jelkovac, Anka Mrak-Taritaš, Tomislav Okroša, Jure Brkan, Nikola Mažar, Marin Miletić, Erik Fabijanić, Bojan Glavašević, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Bojan Glavašević u ime Kluba zastupnika Možemo!, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Dražen Srpak, Marin Miletić, Mladen Karlić, Davor Dretar, Damir Habijan, Emil Daus, Josip Begonja, Miro Bulj, Josip Borić, Damir Bajs, Nevenko Barbarić, Sabina Glasovac, Darko Sobota, Davor Ivo Stier, Anka Mrak-Taritaš, Rade Šimičević, Marijan Pavliček, Stipan Šašlin, Ante Kujundžić, Nikola Mažar, Damir Bakić, Tomislav Okroša, Katarina Peović, Mišel Jakšić, Ankica Zmaić, Danica Baričević, Marijana Puljak, Anita Pocrnić-Radošević, Mirela Ahmetović, Željko Sačić, Barbara Antolić Vupora, Urša Raukar-Gamulin, Stipo Mlinarić, Arsen Bauk, Miro Totgergeli, Matko Kuzmanić, Branka Juričev-Martinčev, Jelena Miloš, Sanja Radolović, Dalija Orešković, Marija Jelkovac, Zoran Gregurović, Jure Brkan, Ljubica Maksimčuk, Marina Opačak Bilić i Bojan Glavašević.
Rasprava je zaključena 20. rujna 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 8. podstavak 5. i na članak 12., amandman zastupnika Davora Dretara na članak 13. te amandmane Kluba zastupnika IDS-a na članak 8. podstavak 4. i na članak 9. podstavak 2.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 56 „protiv“/, donio Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
3.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA
3.1.    IZVJEŠĆE O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA POKRETANJE KAZNENOG POSTUPKA PROTIV ZVONIMIRA TROSKOTA, ZASTUPNIKA U HRVATSKOME SABORU
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješće.
Rasprava je zaključena 20. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /122 „za“/, donio 
ODLUKU
Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata, uskraćuje se odobrenje za pokretanje kaznenog postupka protiv zastupnika Zvonimira Troskota, po zahtjevu privatne tužiteljice Sonje Mikulić, povodom tužbe podnesene 14. srpnja 2023. Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu, zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. u vezi članka 149. stavka 1. Kaznenog zakona.
3.2.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA RADIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA GORANA IVANOVIĆA
3.3.    IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA HRVOJA ŠIMIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA GORANA IVANOVIĆA
Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Robert Jankovics dodatno je obrazložio izvješća.
Rasprava je zaključena 27. rujna 2023.
IZVJEŠĆE O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA IVANA RADIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA GORANA IVANOVIĆA
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /127 „za“/, donio 
ODLUKU
o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnika i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika 
Dana 28. rujna 2023. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnika Ivana Radića.
Goran Ivanović prestaje obnašati zastupničku dužnost zamjenika zastupnika 28. rujna 2023.
IZVJEŠĆE O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA HRVOJA ŠIMIĆA I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNIKA GORANA IVANOVIĆA
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /126 „za“/, donio 
ODLUKU
o prestanku zastupničkog mandata zastupnika i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika
Dana 20. rujna 2023. prestao je zastupnički mandat zastupniku Hrvoju Šimiću, zbog smrti.
Zastupničku dužnost zamjenika zastupnika Goran Ivanović počinje obnašati danom donošenja ove Odluke.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 518
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 520
7.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 521
8.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 522
9.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523
10.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 524
11.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525   
12.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 526  
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće na Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima obrazložio je član Odbora Erik Fabijanić.
Stanku su zatražili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Zurovec i Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Damir Bakić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Boris Lalovac i Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Josip Borić, Damir Bakić, Branka Juričev-Martinčev, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Majda Burić, Karolina Vidović Krišto, Tomislav Okroša, Erik Fabijanić, Zvonimir Troskot, Dalija Orešković, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta te ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Marija Selak Raspudić, Marko Pavić, Katarina Peović, Ljubica Maksimčuk, Davor Bernardić, Tomislav Okroša, Karolina Vidović Krišto, Anamarija Blažević, Mirela Ahmetović, Josip Borić, Emil Daus, Grozdana Perić, Marijan Pavliček, Branka Juričev-Martinčev, Marijana Puljak, Josip Begonja, Peđa Grbin, Majda Burić, Natalija Martinčević, Danica Baričević, Boris Lalovac, Ankica Zmaić, Branko Grčić, Mato Franković, Milan Vrkljan, Ljubica Lukačić, Davor Dretar, Rade Šimičević, Sabina Glasovac, Nevenko Barbarić, Barbara Antolić Vupora, Goran Ivanović, Stjepan Kovač, Marija Jelkovac, Damir Bakić, Anita Pocrnić-Radošević, Anka Mrak-Taritaš, Vesna Bedeković, Dalija Orešković, Zvane Brumnić, Erik Fabijanić, Nikola Grmoja i Zvonimir Troskot. 
Rasprava je zaključena 21. rujna 2023.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, drugo čitanje, P.Z. br. 518
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marko Pavić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Kluba zastupnika HDZ-a na članak 2. dodani novi stavak 4. i na članak 42.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 4. u članku 14. stavak 1., amandman zastupnika Davora Dretara na članak 4. stavak 3. u 3. stupcu Koeficijent, amandmane zastupnice Marije Selak Raspudić na članak 4. u članku 14. stavak 1. i na članak 8. u članku 19. stavak 1., amandmane Kluba zastupnika Fokusa i Reformista na članak  9. dodani članak 19.a, na članak 9. u dodanom članku 19.a stavak 2. točke 1. i 4. te na članak 24.
Amandmane su povukli zastupnik Silvano Hrelja na članak 2. u članku 9. dodana nova točka 28. i zastupnik Mario Kapulica na članak 2. dodani novi stavak 2.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /78 „za“, 48 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
Hrvatski sabor, većinom glasova /38 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak zastupnice Marije Selak Raspudić.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 519
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu. 
Predstavnik predlagatelja  prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 12.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Davora Dretara na članak 2. u članku 11. stavku 3. točke 1., 2. i 3., stupci - do dvije godine i na članak 7. u članku 25. dodani stavak 3.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /78 „za“, 49 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 520
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI U PROMETU GOTOVINOM, drugo čitanje, P.Z. br. 521
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, drugo čitanje, P.Z. br. 522
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Kluba zastupnika HDZ-a na članak 7. dodani stavak 3.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Davora Dretara na članak 4. stavak 7.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 47 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, drugo čitanje, P.Z.E. br. 523
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika SDP-a na članak 14. u članku 90. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 46 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU, drugo čitanje, P.Z. br. 524
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poreznom savjetništvu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNOJ SURADNJI U PODRUČJU POREZA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 525   
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /79 „za“, 46 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIRANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE, drugo čitanje, P.Z. br. 526  
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu i Odbor za turizam. 
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 46 „protiv“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
13.    PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 534
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Jelkovac u me Kluba zastupnika HDZ-a i Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta te državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Za repliku se javio zastupnik Davor Dretar. 
Rasprava je zaključena 22. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /120 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
14.     KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I KNEŽEVINE ANDORE O UKLANJANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA POREZIMA NA DOHODAK I NA IMOVINU TE SPRJEČAVANJU POREZNE UTAJE I IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA, drugo čitanje, P.Z. br. 535
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Balić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Davor Dretar, Boris Lalovac i Grozdana Perić.
Rasprava je zaključena 22. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /128 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Konvencije između Republike Hrvatske i Kneževine Andore o uklanjanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
15.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542
16.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta i Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić, dodatno je obrazložila predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dražen Bošnjaković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Karolina Vidović Krišto, Marin Miletić, Erik Fabijanić, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo! te državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić.
Za repliku su se javili zastupnici: Damir Bajs, Ante Kujundžić, Anka Mrak-Taritaš, Karolina Vidović Krišto, Mišel Jakšić, Davor Dretar, Željko Sačić, Zvane Brumnić, Nikola Mažar, Davor Ivo Stier, Erik Fabijanić, Urša Raukar-Gamulin i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 26. rujna 2023.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 542
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /127 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ODGOVORNOSTI PRAVNIH OSOBA ZA KAZNENA DJELA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 543
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /126 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
17.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 4. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom.
Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnice: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nada Murganić i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić.
Za repliku su se javile zastupnice: Andreja Marić, Nada Murganić, Urša Raukar-Gamulin i Ljubica Lukačić. 
Na kraju rasprave, predsjedatelj, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Davorko Vidović pridružio se zahvalama dosadašnjoj pravobraniteljici za osobe s invaliditetom Anki Slonjšak na njezinom radu.
Rasprava je zaključena 26. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /125 „za“/, donio Odluku o razrješenju pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Dužnosti pravobraniteljice za osobe s invaliditetom razriješena je Anka Slonjšak.
18.    PRIJEDLOG POSLOVNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje - predlagateljica: zastupnica Marija Selak Raspudić
Predlagateljica akta je zastupnica Marija Selak Raspudić.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Stanku je zatražio zastupnik Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Predlagateljica, zastupnica Marija Selak Raspudić, dodatno je obrazložila predloženi akt.   
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marija Selak Raspudić u ime predlagateljice, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marko Milanović Litre u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a,  Anka Mrak-Taritaš, Jure Brkan, Goran Ivanović, Sabina Glasovac,  Josip Borić, Marin Miletić, Damir Habijan, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Dalija Orešković, Dražen Bošnjaković, Božo Petrov, Nikša Vukas, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marija Selak Raspudić u ime predlagateljice.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Marija Selak Raspudić, Nikola Grmoja, Božo Petrov, Goran Ivanović, Damir Habijan, Andreja Marić, Stipan Šašlin, Anka Mrak-Taritaš, Marin Miletić, Marko Milanović Litre, Sabina Glasovac, Ante Kujundžić, Nino Raspudić, Nevenko Barbarić, Jure Brkan, Miro Bulj, Rade Šimičević, Sanja Radolović, Arsen Bauk, Ivana Posavec Krivec, Nikša Vukas, Emil Daus, Marijana Puljak, Domagoj Hajduković, Marina Opačak Bilić, Nikola Mažar, Željko Lenart, Tomislav Klarić, Luka Brčić, Nada Murganić, Dalija Orešković, Maja Grba-Bujević, Marija Jelkovac, Ljubica Maksimčuk, Furio Radin, Josip Begonja, Vesna Vučemilović, Željko Sačić, Mirela Ahmetović, Dražen Bošnjaković, Marijan Pavliček i Rajko Ostojić.
Rasprava je zaključena 27. rujna 2023.
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /78 „za“, 17 „protiv“, 31 „suzdržan“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog  poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Hrvatski sabor, većinom glasova /36 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak zastupnice Vesne Vučemilović.
19.     IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
19.1.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
19.2.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
19.3.    PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
19.4.    PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU ČLANICE ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
19.5.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA 
19.6.    PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
Predlagatelj akata je Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.
Predstavnica predlagatelja, predsjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Nada Murganić, dodatno je obrazložila predložene odluke.
Rasprava je zaključena 27. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /125 „za“/, objedinjenim glasovanjem, donio sljedeće odluke:
ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA 
ODBORA ZA UNUTARNJU POLITIKU I NACIONALNU SIGURNOST HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora Ivan Budalić.    
Za člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora bira se Ante Deur.    
ODLUKU 
O IZBORU ČLANICE I PRESTANKU MANDATA ČLANA 
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora bira se Nada Murganić.
Dana 20. rujna 2023. dužnost člana Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora prestao je obnašati Hrvoje Šimić, zbog prestanka zastupničkog mandata.
ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE 
ODBORA ZA OBITELJ, MLADE I SPORT HRVATSKOGA SABORA
Razrješuje se član Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora Ivan Budalić.
Za članicu Odbora za obitelj, mlade i sport Hrvatskoga sabora bira se Anamarija Blažević. 
ODLUKU 
O IZBORU ČLANICE 
ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA
Za članicu Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora bira se Ivana Posavec Krivec.        
ODLUKU 
O IMENOVANJU ČLANA 
ODBORA ZA GOSPODARSTVO HRVATSKOGA SABORA
Za člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora iz reda predstavnika Hrvatske obrtničke komore imenuje se Dalibor Kratohvil.
ODLUKU
 O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA
 ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
Za članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se: mr. sc. Krešimir Dragić, član i tajnik Državnog povjerenstva iz Ministarstva financija, Nataša Vešligaj, članica iz Ministarstva financija, Sanja Krnić Bastać, članica iz Ministarstva poljoprivrede, Miro Macan, član iz Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, mr. sc. Jasna Divić, članica iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Davorin Oršanić, član iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Krešimir Frančić, član iz osiguravajućeg društva.
20.    IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2022. GODINI - podnositeljica: Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske
Podnositeljica akta je Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske na temelju članka 72. Zakona o državnom odvjetništvu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Rajko Ostojić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a.
Podnositeljica, Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek, dodatno je obrazložila podneseni akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nikola Grmoja i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Karolina Vidović Krišto, Nikola Grmoja, Dalija Orešković, Mirela Ahmetović, Marin Miletić, Mišel Jakšić, Arsen Bauk, Dalija Orešković u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Karolina Vidović Krišto, Danica Baričević, Marijana Puljak, Marija Jelkovac, Katarina Peović, Andreja Marić, Anka Mrak-Taritaš, Ivana Kekin, Emil Daus, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Miro Bulj, Marijan Pavliček, Jelena Miloš, Marin Miletić, Nikola Grmoja, Željko Sačić, Arsen Bauk, Mirela Ahmetović, Ante Bačić, Majda Burić, Urša Raukar-Gamulin, Damir Habijan, Martina Vlašić Iljkić i Mišel Jakšić. 
Rasprava je zaključena  28. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., većinom glasova /77 „za“, 49 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe, donio 
ZAK.LJUČAK
Prima se na znanje Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2022. godini.
Hrvatski sabor, većinom glasova /38 „za“, 77 „protiv“/,  nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnika SDP-a 
O aktu pod točkom 21. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
21.    IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Podnositelj akta je Upravni odbor Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na temelju članka 15. Zakona o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Raspravu je proveo Odbor za ratne veterane.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 28. rujna 2023., jednoglasno /111 „za“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za ratne veterane, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o poslovanju Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2022. godinu.
22.    PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU SERVISIRANJA I KUPOPRODAJE POTRAŽIVANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 544
23.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 545 
24.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 546
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Karolina Vidović Krišto, Dražen Srpak i državni tajnik u Ministarstvu financija Davor Zoričić.
Za repliku su se javili zastupnici: Karolina Vidović Krišto, Josip Begonja, Boris Lalovac, Dražen Srpak, Grozdana Perić, Zvane Brumnić, Marko Pavić, Davor Dretar, Jure Brkan, Ante Prkačin, Marin Mandarić, Katarina Peović, Sandra Benčić, Željko Pavić, Dalija Orešković, Marijana Puljak i Stipan Šašlin. 
Rasprava je zaključena 28. rujna 2023.
PRIJEDLOG ZAKONA O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU SERVISIRANJA I KUPOPRODAJE POTRAŽIVANJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 544
Tijekom glasovanja stanku je zatražila zastupnica Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /77 „za“, 18 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o načinu, uvjetima i postupku servisiranja i kupoprodaje potraživanja.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 545 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 9 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POTROŠAČKOM KREDITIRANJU, prvo čitanje, P.Z.E. br. 546
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 7 „protiv“, 29 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
25.    a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I DIJELA ČLANOVA VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE 
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 76. Zakona o elektroničkim medijima.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl, dodatno je obrazložio predložene akte.
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Karolina Vidović Krišto, u završnoj raspravi Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija Krešimir Partl.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za informiranje, informatizaciju i medije na točku 3.
Rasprava je zaključena 28. rujna 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 24 „protiv“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o razrješenju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.
Dužnosti člana i predsjednika Vijeća za elektroničke medije razriješen je Josip Popovac, a dužnosti članova Vijeća razriješeni su Damir Bučević i Robert Tomljenović.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /73 „za“, 28 „protiv“, 2 „suzdržana“/,  sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio Odluku o imenovanju predsjednika i dijela članova Vijeća za elektroničke medije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
 Dužnosti člana i predsjednika Vijeća za elektroničke medije imenovan je Josip Popovac, a dužnosti članova Vijeća imenovani su mr. sc. Mladen Čutura i Robert Tomljenović.
26.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 504 
27.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 505 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za pravosuđe na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora. 
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Stanku su zatražili zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, u završnoj raspravi Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Vesna Nađ, Daniel Spajić, Dalija Orešković i Ljubica Lukačić. 
Rasprava je zaključena 29. rujna 2023.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM REGISTRU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 504 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /116 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 505
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor je, većinom glasova /83 „za“, 1 „suzdržan“/ prihvatio da se raspravlja o amandmanu Vlade Republike Hrvatske koji je dostavljen nakon zaključenja rasprave.
Predstavnik Vlade, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Juro Martinović, dodatno je obrazložio amandman Vlade Republike Hrvatske.
Rasprava o amandmanu zaključena je 20. listopada 2023. 
Hrvatski sabor prihvatio je, jednoglasno /83 „za“/, amandman Vlade Republike Hrvatske na članak 113.  
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 5. stavak 3., članak 36. u izmijenjenom članku 297.d stavku 5. i dodani stavak 6., članak 44. stavak 3. i na članak 111. u dodanom članku 582.g. stavku 3. i u dodanom članku 582.i stavku 1. točkama 1. i 2.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /80 „za“, 16 „protiv“, 4  „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
28.    PRIJEDLOG ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI, prvo čitanje, P.Z. br. 540
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Marijana Petir, Anka Mrak-Taritaš, Ante Bačić, Ivan Ćelić, u završnoj raspravi Tomislav Okroša u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marija Pletikosa.
Za repliku su se javili zastupnici: Dražen Srpak, Ante Kujundžić, Mladen Karlić, Andreja Marić, Ljubica Maksimčuk, Anka Mrak-Taritaš, Ankica Zmaić, Renata Sabljar-Dračevac, Marijana Petir, Branka Juričev-Martinčev, Nada Murganić, Anamarija Blažević, Maja Grba-Bujević, Urša Raukar-Gamulin, Ivan Ćelić, Marijan Pavliček, Ante Bačić, Marin Mandarić, Marija Jelkovac, Nikolina Baradić, Dalija Orešković, Matko Kuzmanić i Tomislav Okroša. 
Rasprava je zaključena 4. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /109 „za“, 4 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o humanitarnoj pomoći.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
29.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNOJ NAKNADI ZA STARIJE OSOBE, prvo čitanje, P.Z. br. 541
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Renata Sabljar-Dračevac.
U ime Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo izvješće je obrazložila potpredsjednica Odbora Majda Burić.
Predstavnik predlagatelja, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Renata Sabljar-Dračevac u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Mladen Karlić, Majda Burić, Silvano Hrelja, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Ljubica Maksimčuk u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta i Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.
Za repliku su se javili zastupnici: Dražen Srpak, Martina Vlašić Iljkić, Ljubica Lukačić, Jelena Miloš, Nada Murganić, Renata Sabljar-Dračevac, Ljubica Maksimčuk, Grozdana Perić, Majda Burić, Mladen Karlić, Danica Baričević, Josip Begonja, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Silvano Hrelja, Ivan Kirin, Luka Brčić, Stipan Šašlin, Ankica Zmaić, Erik Fabijanić, Andreja Marić i Sabina Glasovac.
Rasprava je prekinuta 4. listopada 2023. te nastavljena i zaključena 5. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /113 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnoj naknadi za starije osobe.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
30.    PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA DR. SC. GORDANU GRLIĆU RADMANU, MINISTRU VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - predlagatelji: 37 zastupnika u Hrvatskome saboru
Predlagatelji akta su 37 zastupnika u Hrvatskome saboru.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je očitovanje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnici Nikola Grmoja, Marin Miletić i Miro Bulj, dodatno su obrazložili predloženi akt.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, obrazložili su očitovanje Vlade.
Stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo! i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Miro Bulj u ime predlagatelja, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Božo Petrov u ime predlagatelja, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Karolina Vidović Krišto, Marko Pavić, Josip Borić, Marin Miletić u ime predlagatelja,  Mirela Ahmetović, Marin Miletić, Mario Kapulica, Ante Deur, Arsen Bauk, u završnoj raspravi Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Za repliku su se javili zastupnici: Peđa Grbin, Nikola Grmoja, Arsen Bauk, Andreja Marić, Damir Bajs, Barbara Antolić Vupora, Mirela Ahmetović, Anka Mrak-Taritaš, Sandra Benčić, Marijana Puljak, Ante Kujundžić, Dalija Orešković, Marijan Pavliček, Marko Milanović Litre, Miro Bulj, Urša Raukar-Gamulin, Božo Petrov, Daniel Spajić, Davor Dretar,  Karolina Vidović Krišto, Božo Petrov, Marin Miletić, Domagoj Hajduković, Ivana Kekin, Sabina Glasovac, Stipan Šašlin, Marko Pavić, Ante Deur, Darko Sobota, Ivan Penava, Tomislav Klarić, Radoje Vidović, Zdravka Bušić, Danica Baričević, Josip Đakić, Majda Burić, Miro Totgergeli, Josip Borić i Jure Brkan. 
Rasprava je zaključena 5. listopada 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ružica Vukovac u ime Kluba zastupnika Za pravednu Hrvatsku i Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta.
Hrvatski sabor, 17. listopada 2023., većinom glasova /48 „za“, 77 „protiv“/, nije donio Odluku o iskazivanju nepovjerenja dr. sc. Gordanu Grliću Radmanu, ministru vanjskih i europskih poslova u Vladi Republike Hrvatske.
31.    PRIJEDLOG ZAKONA O INSTRUMENTIMA POLITIKE BOLJIH PROPISA, prvo čitanje, P.Z. br. 548
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu je proveo Odbor za zakonodavstvo. 
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražile zastupnice: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a te Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Marija Jelkovac u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Begonja, Vesna Nađ, Nikola Mažar, Anka Mrak-Taritaš, Luka Brčić, Martina Vlašić Iljkić, Marija Selak Raspudić, Vesna Vučemilović, Ankica Zmaić i Grozdana Perić. 
Rasprava je zaključena 5. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /111 „za“, 2 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o instrumentima politike boljih propisa.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
32.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 551 
33.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 552
34.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553
35.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554
36.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 555
37.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556
38.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 557
39.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 558
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članku 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Josip Begonja u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta. 
Rasprava je zaključena 5. listopada 2023.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 551 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /117 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 1286/2014 O DOKUMENTIMA S KLJUČNIM INFORMACIJAMA ZA UPAKIRANE INVESTICIJSKE PROIZVODE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 552 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /118 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2016/1011 O INDEKSIMA KOJI SE UPOTREBLJAVAJU KAO REFERENTNE VRIJEDNOSTI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /118 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 2017/1131 O NOVČANIM FONDOVIMA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /118 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 2017/1131 o novčanim fondovima, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 236/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 14. OŽUJKA 2012. GODINE O KRATKOJ PRODAJI I ODREĐENIM ASPEKTIMA KREDITNIH IZVEDENICA NA OSNOVI NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 555 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /118 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 236/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. godine o kratkoj prodaji i određenim aspektima kreditnih izvedenica na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 648/2012 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 4. SRPNJA 2012. GODINE O OTC IZVEDENICAMA, SREDIŠNJOJ DRUGOJ UGOVORNOJ STRANI I TRGOVINSKOM REPOZITORIJU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 4. stavak 1.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /117 „za“/, donio Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. godine o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanom.

KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 909/2014 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 23. SRPNJA 2014. O POBOLJŠANJU NAMIRE VRIJEDNOSNIH PAPIRA U EUROPSKOJ UNIJI I O SREDIŠNJIM DEPOZITORIJIMA VRIJEDNOSNIH PAPIRA TE IZMJENI DIREKTIVA 98/26/EZ I 2014/65/EU TE UREDBE (EU) BR. 236/2012, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 557
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /117 „za“/, donio Zakon o izmjenama Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o poboljšanju namire vrijednosnih papira u Europskoj uniji i o središnjim depozitorijima vrijednosnih papira te izmjeni direktiva 98/26/EZ i 2014/65/EU te Uredbe (EU) br. 236/2012, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2015/2365 O TRANSPARENTNOSTI TRANSAKCIJA FINANCIRANJA VRIJEDNOSNIH PAPIRA I PONOVNE UPORABE, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 558 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /117 „za“/, donio Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2015/2365 o transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira i ponovne uporabe, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
40.    IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI
Podnositelj akta je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 3. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za poljoprivredu i Odbor za obrazovanje znanost i kulturu.
U ime Odbora za poljoprivredu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Marijana Petir.
Predstavnici podnositelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić, dodatno su obrazložili podneseni akt.
Stanku su zatražile zastupnice: Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Romana Nikolić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Darko Sobota u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Romana Nikolić, Miro Totgergeli, Majda Burić, Krešimir Ačkar, Siniša Jenkač, Vesna Bedeković, u završnoj raspravi Siniša Jenkač u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Stipe Mamić i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Mladen Pavić.
Za repliku su se javili zastupnici: Sabina Glasovac, Luka Brčić, Romana Nikolić, Darko Sobota, Krešimir Ačkar, Ivan Kirin, Anita Pocrnić-Radošević, Majda Burić, Ante Deur, Marijana Petir, Martina Vlašić Iljkić, Davor Dretar, Siniša Jenkač, Anka Mrak-Taritaš, Miro Totgergeli, Domagoj Hajduković i Vesna Bedeković.
Rasprava je zaključena 6. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /79 „za“, 27 „protiv“, 6 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju zakonske ovlasti.
41.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA PROJEKT „DIGITALNE, INOVATIVNE I ZELENE TEHNOLOGIJE“, drugo čitanje, P.Z. br. 560 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak,  dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražila zastupnica Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, u završnoj raspravi Radoje Vidović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Katarina Peović, Boris Lalovac i Vesna Bedeković.
Rasprava je zaključena 6. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /79 „za“, 15 „protiv“, 18 „suzdržanih“/, donio Zakon o  potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt „Digitalne, inovativne i zelene tehnologije“,  u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
42.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O AKADEMSKOM I STRUČNOM NAZIVU I AKADEMSKOM STUPNJU, drugo čitanje, P.Z. br. 509
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović, Vesna Bedeković, Dalija Orešković, Tomislav Okroša, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Tomislav Okroša, Vesna Bedeković, Rade Šimičević, Sanja Radolović, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Hrvoje Zekanović, Katica Glamuzina, Katarina Peović, Andreja Marić i Marijana Puljak.
Rasprava je zaključena 11. listopada 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman zastupnika Furija Radina i Kluba zastupnika nacionalnih manjina na članak 1. dodani novi stavak 2. i amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 6. 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /118 „za“/, donio Zakon o akademskom i stručnom nazivu i akademskom stupnju, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
43.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O NAGRADI „IVAN FILIPOVIĆ“, drugo čitanje, P.Z. br. 510 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Iva Ivanković, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sabina Glasovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Irena Šimunić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a i u pojedinačnoj raspravi, u završnoj raspravi Rade Šimičević u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Iva Ivanković.
Za repliku su se javili zastupnici: Rade Šimičević, Vesna Bedeković, Maja Grba-Bujević i Marko Pavić.
Rasprava je zaključena 11. listopada 2023.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 3. stavak 3. dodani novi podstavak 1. i na članak 3. stavak 3. dodani novi podstavak 6. te amandman Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista na članak 3. stavak 3. dodani novi podstavak 4. 
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /112 „za“/, donio Zakon o Nagradi „Ivan Filipović“, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
44.    PRIJEDLOG STRATEŠKOG PLANA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST ZA RAZDOBLJE 2023.-2027. - predlagatelj: Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost 
Predlagatelj akta je Upravni odbor Hrvatske zaklade za znanost na temelju članka 10. Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade za znanost Slavko Perica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Predstavnik Vlade Republike Hrvatske, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak, dodatno je obrazložio mišljenje Vlade.
U ime Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu izvješće je obrazložila predsjednica Odbora Vesna Bedeković.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Karolina Vidović Krišto, Marko Pavić, u završnoj raspravi Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Vesna Bedeković u ime Kluba zastupnika HDZ-a te predsjednik Upravnog odbora Hrvatske zaklade Slavko Perica i državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Ivica Šušak.
Za repliku su se javili zastupnici: Vesna Bedeković, Andreja Marić, Sanja Radolović, Marko Pavić, Luka Brčić, Maja Grba-Bujević, Rade Šimičević, Marijana Puljak i Urša Raukar-Gamulin.
Rasprava je zaključena 11. listopada 2023.
Tijekom rasprave, predstavnici predlagatelja akta i Vlade Republike Hrvatske, prihvatili su amandmane zastupnice Vesne Bedeković u poglavlju 4. FINANCIRANJE HRZZ-a, podnaslov Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu stavci 1., 2., 3. i 4.; u poglavlju 9. STRATEŠKI CILJEVI, podnaslov STRATEŠKI CILJ 1. Jačanje znanstvene izvrsnosti i inovativnosti kompetitivno financiranih znanstvenih istraživanja i istraživača, Pod-cilj 1e - Potpora društvenih i humanističkih istraživanja mijenja se naziv Tablice 6. Pokazatelji uspješnosti za pod-cilj 1e; u poglavlju 9. STRATEŠKI CILJEVI, podnaslov STRATEŠKI CILJ 2. Jačanje kapaciteta i međunarodne prepoznatljivosti HRZZ-a, Pod-cilj 2a - Veća ulaganja u financiranje istraživanja, razvoja karijera te mobilnosti i umrežavanja mijenja se sadržaj Tablice 9. - Pokazatelji uspješnosti za pod-cilj 2a te u poglavlju 10. ZAKLJUČAK, mijenja se Tablica 17. - Potrebna financijska sredstva za redovite natječajne cikluse od 2023. do 2027.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /82 „za“, 28 „suzdržanih“/, donio Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost za razdoblje 2023.-2027., u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
45.    PRIJEDLOG ZAKONA O TURIZMU, prvo čitanje, P.Z. br. 547 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam.
Predstavnica predlagatelja, ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, dodatno je obrazložila predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Božo Petrov i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Katarina Nemet u ime Kluba zastupnika IDS-a, Katica Glamuzina u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Katarina Peović i Željko Lenart u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Sanja Radolović, Branka Juričev-Martinčev, Jure Brkan, Andreja Marić, Siniša Hajdaš Dončić, Luka Brčić, Jelena Miloš, u završnoj raspravi Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Jure Brkan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo! i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.
Za repliku su se javili zastupnici: Gari Cappelli, Siniša Hajdaš Dončić, Maja Grba-Bujević, Katarina Nemet, Josip Borić, Ante Kujundžić, Nada Murganić, Ivana Kekin, Branka Juričev-Martinčev, Branko Grčić, Ljubica Lukačić, Mirela Ahmetović, Marija Jelkovac, Damir Bajs, Ante Deur, Andreja Marić, Majda Burić, Romana Nikolić, Andro Krstulović Opara, Barbara Antolić Vupora, Jure Brkan, Davor Dretar, Ljubica Maksimčuk, Boška Ban Vlahek, Dalija Orešković, Nikola Mažar, Katica Glamuzina, Stipan Šašlin, Marijana Puljak, Mato Franković, Sabina Glasovac, Marko Pavić, Katarina Peović, Damir Habijan, Božo Petrov, Danica Baričević, Sanja Radolović, Dario Hrebak, Mladen Karlić, Hrvoje Zekanović, Nevenko Barbarić, Ankica Zmaić, Nikolina Baradić, Grozdana Perić, Luka Brčić, Dražen Srpak, Anita Pocrnić-Radošević, Goran Ivanović, Željko Pavić i Jelena Miloš. 
Rasprava je zaključena 12. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /75 „za“, 11 „protiv“, 28 „suzdržanih“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o turizmu.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
46.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NJEMAČKE O RAZMJENI I UZAJAMNOJ ZAŠTITI KLASIFICIRANIH PODATAKA, drugo čitanje, P.Z. br. 559 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a,  Željko Pavić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Anita Pocrnić-Radošević u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nevenko Barbarić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Luka Brčić, Nevenko Barbarić i Željko Pavić.
Rasprava je zaključena 12. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., jednoglasno /117 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
47.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 506
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. 
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku je zatražio zastupnik Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Anita Pocrnić-Radošević u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš.
Za repliku su se javili zastupnici: Anita Pocrnić-Radošević, Sanja Radolović, Nikola Grmoja, Mladen Karlić, Davor Dretar i Dalija Orešković.
Rasprava je zaključena 13. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /115 „za“, 2 „suzdržana“/, donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
O aktima od 48. do 50. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
48.    IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2022. GODINU - podnositelji: ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
Podnositelji akta su ravnatelj Agencije za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije na temelju članaka 74. i 79. Zakona o elektroničkim medijima. 
Raspravu je proveo Odbor za informiranje, informatizaciju i medije.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 11 „protiv“, 10 „suzdržanih“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.
49.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja
Podnositeljica akta je Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26. Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i članka 16. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 8 „protiv“, 13 „suzdržanih“/,   na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu.
50.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG - BICRO)
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG - BICRO) na temelju članka 15. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 17. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 8 „protiv“, 13 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2022. godinu.
51.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 565
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Stanku su zatražili zastupnici: Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a te Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a,  Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović, Sanja Radolović, Sabina Glasovac, Arsen Bauk, Mirela Ahmetović, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto, Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Jelena Miloš, Erik Fabijanić, u završnoj raspravi Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Erik Fabijanić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Arsen Bauk u ime Kluba zastupnika SDP-a te ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.
Za repliku su se javili zastupnici: Marija Selak Raspudić, Josip Borić, Karolina Vidović Krišto, Nikola Mažar, Andreja Marić, Hrvoje Zekanović, Peđa Grbin, Stipan Šašlin, Sanja Radolović, Majda Burić, Marijan Pavliček, Damir Habijan, Dalija Orešković, Urša Raukar-Gamulin, Arsen Bauk, Anka Mrak-Taritaš, Nino Raspudić, Damir Bajs, Sabina Glasovac, Dario Zurovec, Mirela Ahmetović, Goran Ivanović, Josip Đakić, Mišel Jakšić, Rade Šimičević, Marijana Puljak, Vesna Vučemilović, Silvano Hrelja, Domagoj Hajduković, Erik Fabijanić i Branka Juričev-Martinčev.
Rasprava je zaključena 17. listopada 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Ivana Posavec Krivec u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista te Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., jednoglasno /77 „za“/, donio Zakon o izmjeni Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor, većinom glasova /34 „za“, 77 „protiv“/, nije donio predloženi Zaključak Kluba zastupnica Centra i GLAS-a.
52.    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Uz Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu  i projekcija za 2024. i 2025. godinu podnose se i: 
Prijedlozi izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija planova za 2024. i 2025. godinu, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste d.o.o.
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Hrvatsku agenciju za osiguranje depozita
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- Centar za restrukturiranje i prodaju
- Hrvatske autoceste d.o.o.
- HŽ Putnički prijevoz d.o.o.
- HŽ Infrastrukturu d.o.o. 
53.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O   IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 564
54.    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU 
O navedenim aktima provedena je objedinjena rasprava sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun na temelju članka 247. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članaka 45. i 88. Zakona o proračunu.
Stanku su zatražili zastupnici: Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Natalija Martinčević u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina.
Predstavnik predlagatelja, ministar financija Marko Primorac, dodatno je obrazložio predložene akte.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Zvonimir Troskot u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac i Branko Grčić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Daniel Spajić u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš i Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Zvane Brumnić u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Vesna Vučemilović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Dragana Jeckov u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika, Furio Radin u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, Sanja Radolović, Sabina Glasovac, Anka Mrak-Taritaš, Mirela Ahmetović, Dalija Orešković, Karolina Vidović Krišto, Josip Borić, Branka Juričev-Martinčev, Grozdana Perić, Mišel Jakšić, Marijana Petir, Andreja Marić, Marko Pavić, Danica Baričević, Tomislav Okroša, Miro Bulj, Nikola Grmoja, u završnoj raspravi Marijana Puljak u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Anton Kliman u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sanja Radolović u ime Kluba zastupnika SDP-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta te ministar financija Marko Primorac.
Za repliku su se javili zastupnici: Josip Borić, Sabina Glasovac, Danica Baričević, Marijan Pavliček, Ljubica Lukačić, Anka Mrak-Taritaš, Grozdana Perić, Damir Bajs, Goran Ivanović,  Boris Lalovac, Gari Cappelli, Ante Prkačin, Vesna Bedeković, Vesna Nađ, Marija Jelkovac, Andreja Marić, Marijana Petir, Sanja Radolović, Stephen Nikola Bartulica, Branko Grčić, Josip Begonja, Natalija Martinčević, Stipan Šašlin, Katarina Peović, Rade Šimičević, Dalija Orešković, Branka Juričev-Martinčev, Martina Vlašić Iljkić, Luka Brčić, Marijana Puljak, Ankica Zmaić, Dario Zurovec, Tomislav Okroša, Vesna Vučemilović, Nada Murganić, Emil Daus, Nevenko Barbarić, Marina Opačak Bilić, Jure Brkan, Zvane Brumnić, Anton Kliman,  Miro Totgergeli, Nikola Grmoja, Miro Bulj, Boška Ban Vlahek, Sandra Benčić, Furio Radin, Mirela Ahmetović, Mišel Jakšić, Karolina Vidović Krišto,  Maja Grba-Bujević,  Silvano Hrelja i Marko Pavić. 
Rasprava je zaključena 18. listopada 2023.
    PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU I  PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ratne veterane, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Tijekom glasovanja stanku je zatražio zastupnik Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Pregled amandmana zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu povukao je Klub zastupnika Mosta pod brojevima 60. i 63. te zastupnica Boška Ban Vlahek pod brojem 69. u pregledu amandmana.
Amandmane na Prijedlog izmjena i dopuna Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu povukao je Klub zastupnika Mosta pod brojevima 1., 6., 11. i 12. u pregledu amandmana.
Amandmane su podnijeli: Klub zastupnika Mosta, Klub zastupnika Domovinskog pokreta i  zastupnik Marin Miletić, zastupnica Marija Selak Raspudić, zastupnica Boška Ban Vlahek, zastupnica Marijana Puljak, zastupnik Marijan Pavliček, zastupnik Domagoj Hajduković, zastupnik Miro Bulj i zastupnica Martina Vlašić Iljkić.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio niti jedan predloženi amandman.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 41 „protiv“/, donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i  projekcija za 2024. i 2025. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  
Hrvatski sabor je, sukladno članku 42. Zakona o proračunu, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77 „za“, 39 „protiv“/, donio sljedeće odluke:
1.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
2.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
3.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
4     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
5.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
6.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
7.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu 
8.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu
9.     Odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Infrastruktura d.o.o. za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.
Hrvatski sabor je, sukladno prijedlogu Odbora za zakonodavstvo, većinom glasova /101 „za“, 5 „protiv“/, donio 
ZAKLJUČAK
Ovlašćuje se Stručna služba Hrvatskoga sabora da zajedno s predstavnicima predlagatelja obavi redakciju teksta izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025., te prijedloga izmjena i dopuna financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu Hrvatskih voda, Hrvatskih cesta, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske agencije za osiguranje depozita, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Centra za restrukturiranje i prodaju, Hrvatskih autocesta, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture prije njihove objave u „Narodnim novinama“. 
Hrvatski sabor, većinom glasova nije donio predložene zaključke Kluba zastupnika Možemo!; rezultati glasovanja za 1. zaključak /32 “za“, 76 „protiv“, 1 „suzdržan“/, za 2. zaključak /30 „za“, 77 „protiv“/.
    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 564
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku, Odbor za ratne veterane, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 39 „protiv“/,  donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
    PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2023. GODINU 
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 39 „protiv“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
Hrvatski sabor je, objedinjenim glasovanjem, većinom glasova /77„za“, 34 „protiv“, 1 „suzdržan“/, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio sljedeće odluke:
1.     Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih voda za 2023. godinu;
2.      Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih cesta d.o.o. za 2023. godinu;
3.      Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2023. godinu;
4.     Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2023. godinu;
5.      Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu;
6.       Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2023. godinu;
7.       Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Hrvatskih autocesta d.o.o. za 2023. godinu;
8.       Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. za 2023. godinu;
9.       Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana HŽ Infrastrukture d.o.o. za 2023. godinu.
55.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O UPRAVNOJ INSPEKCIJI, prvo čitanje, P.Z. br. 550
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Ante Kujundžić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ljubica Maksimčuk u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Kujundžić i Nikola Mažar. 
Rasprava je zaključena 19. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /106 „za“, 3 „suzdržana“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upravnoj inspekciji.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
56.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 539     
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Nikša Vukas u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Marijana Petir u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnica Centra i GLAS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Karolina Vidović Krišto, Goran Ivanović, Željko Lenart, u završnoj raspravi Stipan Šašlin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta te državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Goran Ivanović, Marin Miletić, Darko Klasić, Karolina Vidović Krišto, Stipan Šašlin, Luka Brčić, Anka Mrak-Taritaš, Marijana Petir, Domagoj Hajduković, Rade Šimičević, Branka Juričev-Martinčev, Dalija Orešković, Boška Ban Vlahek, Marina Opačak Bilić, Tomislav Klarić, Nevenko Barbarić, Danica Baričević i Željko Lenart. 
Rasprava je zaključena 19. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /84 „za“, 12 „protiv“, 11 „suzdržanih“/,  sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
57.    PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OBVEZNIM ODNOSIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 468 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka 
Predlagatelji akta su Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka. /Klub zastupnika zeleno-lijevog bloka od 17. travnja 2023. mijenja naziv u Klub zastupnika Možemo!./
Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnici predlagatelja, zastupnik Peđa Grbin i zastupnica Sandra Benčić, dodatno su  obrazložili predloženi akt.     
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Boška Ban Vlahek u ime Kluba zastupnika SDP-a, Nikola Mažar u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime predlagatelja, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Boris Lalovac u ime predlagatelja, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata i u pojedinačnoj raspravi, Sanja Radolović, Dalija Orešković, u završnoj raspravi Mirela Ahmetović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Urša Raukar-Gamulin u ime predlagatelja i Arsen Bauk u ime predlagatelja.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Peđa Grbin, Boris Lalovac, Mirela Ahmetović, Marin Miletić, Arsen Bauk, Katarina Peović, Branko Grčić, Sabina Glasovac, Dalija Orešković, Sandra Benčić, Jelena Miloš, Domagoj Hajduković, Damir Habijan, Nikola Mažar, Bojan Glavašević i Sanja Radolović. 
Rasprava je zaključena 19. listopada 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo! i Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /75 „za“, 34 „protiv“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio
ZAKLJUČAK
Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o obveznim odnosima.
58.    PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MATERIJALIMA I PREDMETIMA KOJI DOLAZE U NEPOSREDAN DODIR S HRANOM, prvo čitanje, P.Z.E. br. 538 
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske. 
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Darko Klasić u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Ivan Kirin u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Domagoj Hajduković, Davor Dretar, Miro Bulj, u završnoj raspravi Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata te državna tajnica u Ministarstvu zdravstva Marija Bubaš.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Mladen Karlić, Darko Klasić, Davor Dretar, Luka Brčić, Domagoj Hajduković, Rade Šimičević, Dražen Srpak i Miro Bulj.
Rasprava je zaključena 20. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., jednoglasno /109 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom.
2. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona.
O aktima od 59. do 64. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora.  
59.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA MREŽNE DJELATNOSTI ZA 2022. GODINU - podnositelj: Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM)
Podnositelj akta je Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti na temelju članka 20. Zakona o elektroničkim komunikacijama.
Raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti za 2022. godinu.
60.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM POSLOVIMA I SREDSTVIMA UTROŠENIM DO 30. LIPNJA 2023. ZA POPIS STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE - podnositelj: Državni ured za statistiku
Podnositelj akta je Državni ured za statistiku na temelju članka 44. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“, 22 „suzdržana“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenim poslovima i sredstvima utrošenim do 30. lipnja 2023. za popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine.
61.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
Podnositeljica akta je Financijska agencija na temelju članka 21. Zakona o Financijskoj agenciji.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /95 „za“, 3 „protiv“/,   na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju Financijske agencije za 2022. godinu.
62.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2022. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku
Podnositelj akta je Povjerenstvo za fiskalnu politiku na temelju članka 29. Zakona o fiskalnoj odgovornosti.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /95 „za“, 5 „protiv“, 1 „suzdržan“/,   na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za fiskalnu politiku za 2022. godinu.
63.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE HRVATSKE AGENCIJE ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA ZA 2022. GODINU - podnositeljica: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Podnositeljica akta je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju članka 21. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., većinom glasova /77 „za“, 3 „protiv“, 20 „suzdržanih“/,   na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Godišnje izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu. 
64.    IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI DOSTUPNOST OBITELJSKE (OPĆE) MEDICINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽENA I PREDŠKOLSKE DJECE U JAVNOM ZDRAVSTVU - podnositelj: Državni ured za reviziju
Podnositelj akta je Državni ured za reviziju na temelju članka 19. Zakona o Državnom uredu za reviziju.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 20. listopada 2023., jednoglasno /101 „za“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti dostupnost obiteljske (opće) medicine, zaštite zdravlja žena i predškolske djece u javnom zdravstvu.
65.    GODIŠNJE IZVJEŠĆE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
Na temelju članka 128. Poslovnika Hrvatskoga sabora predsjednik Vlade usmeno predstavlja Godišnje izvješće Vlade.
O godišnjem izvješću Vlade vodi se rasprava u kojoj mogu sudjelovati samo klubovi zastupnika u Hrvatskom saboru. Nakon provedene rasprave predsjednik Vlade podnosi završno izlaganje.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković predstavio je Godišnje izvješće Vlade.
Stanku su zatražili zastupnici: Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Marijan Pavliček i Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Krešo Beljak u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka te  Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov i Marija Selak Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta, Anka Mrak-Taritaš i Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić i Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Bajs u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Daniel Spajić i Ivan Penava u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Dario Hrebak u ime Kluba zastupnika HSLS-a i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Boris Milošević u ime Kluba zastupnika SDSS-a, Davorko Vidović u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika i Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a te u završnom izlaganju predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.
Zastupnik Domagoj Hajduković je najavio da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi članka 231. i članka 248. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Zastupnica Ivana Posavec Krivec je najavila da će Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav podnijeti zahtjev za mišljenje o povredi  članka 231. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Rasprava je zaključena 24. listopada 2023.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika Možemo!, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marijan Pavliček u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Katarina Peović u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, Dalija Orešković u ime Kluba zastupnica Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, Dario Zurovec u ime Kluba zastupnika Fokusa i Reformista, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Emil Daus u ime Kluba zastupnika IDS-a, Josip Borić u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Nino Raspudić u ime Kluba zastupnika Mosta.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77 „za“, 48 „protiv“/, sukladno prijedlogu Kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke – liberalnih demokrata i nezavisnih zastupnika, Kluba zastupnika Hrvatske socijalno-liberalne stranke i nezavisnog zastupnika Vladimira Bileka, Kluba zastupnika nacionalnih manjina i Kluba zastupnika Samostalne demokratske srpske stranke te zastupnika Hrvoja Zekanovića, donio  
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Godišnje izvješće Vlade Republike Hrvatske.
2. Podržavaju se mjere Vlade Republike Hrvatske koje su iznesene u Godišnjem izvješću predsjednika Vlade Republike Hrvatske.
66.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POVLASTICAMA U PROMETU, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 566
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Martina Vlašić Iljkić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Jelena Miloš u ime Kluba zastupnika Možemo!, Ljubica Lukačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Pero Ćosić u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić.
Za repliku se javila zastupnica Jelena Miloš.
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2. u uvodnoj rečenici, članak 11. stavak 3. i na članak 13. stavak 1.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane zastupnice Ljubice Lukačić na članak 7. stavak 2. i stavak 6., članak 8. stavak 1. i na članak 23. dodani novi stavak 4.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova  nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 3. stavci 1., 3. i 4., članak 4.. članak 5. stavak 1. podstavak 3. i na članak 8. dodani novi stavak 2.
Rasprava je zaključena 24. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., jednoglasno /105 „za“/, donio Zakon o povlasticama u prometu, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
67.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O MJERAMA OGRANIČAVANJA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 562
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za vanjsku politiku.
Stanku je zatražio zastupnik Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata.
Predstavnik predlagatelja, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Gari Cappelli u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Ivana Kekin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Domagoj Hajduković u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Karolina Vidović Krišto, Zvonimir Troskot, u završnoj raspravi Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Frano Matušić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Karolina Vidović Krišto, Gari Cappelli, Anita Pocrnić-Radošević, Davor Dretar, Rade Šimičević, Domagoj Hajduković, Erik Fabijanić i Mišel Jakšić. 
Zastupnicima je dostavljen pregled amandmana elektroničkim putem.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 5., na članak 9. stavak 10. i članak 15. stavak 3. te na članak 23. stavak 1.
Tijekom izjašnjavanja o amandmanima predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Možemo! kojim iza članka 15. dodaje naslov i članak 15.a, amandman Kluba zastupnika Domovinskog pokreta na članak 18. stavak 2. te amandmane zastupnika Davora Dretara na članak 6. dodani stavak 2., članak 17. stavak 6. i na članak 23.
Rasprava je zaključena 26. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., jednoglasno /102 „za“/, donio Zakon o mjerama ograničavanja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
68.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU KONVENCIJE O BORBI PROTIV PODMIĆIVANJA STRANIH JAVNIH SLUŽBENIKA U MEĐUNARODNIM POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 568
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnica predlagatelja, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić, dodatno je obrazložila predloženi akt.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Mišel Jakšić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Urša Raukar Gamulin u ime Kluba zastupnika Možemo!, Damir Habijan u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Marija Jelkovac u završnoj raspravi u ime Kluba zastupnika HDZ-a i državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa i uprave Vedrana Šimundža Nikolić.
Za repliku su se javili zastupnici: Ivan Kirin, Barbara Antolić Vupora, Danica Baričević, Anita Pocrnić-Radošević, Urša Raukar-Gamulin, Vesna Nađ, Luka Brčić, Mišel Jakšić, Davor Dretar i Anka Mrak-Taritaš. 
Rasprava je zaključena 26. listopada 2023.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., jednoglasno /105 „za“/, donio Zakon o potvrđivanju Konvencije o borbi protiv podmićivanja stranih javnih službenika u međunarodnim poslovnim transakcijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
69.    PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ISTRAŽNOG POVJERENSTVA O RADU STOŽERA I DRUGIH NADLEŽNIH INSTITUCIJA ZA VRIJEME TRAJANJA PANDEMIJE COVID-19 U HRVATSKOJ - podnositelji: 24 zastupnika u Hrvatskom saboru
Predlagatelji akta su 24 zastupnika u Hrvatskom saboru na temelju članaka 5. i 6. Zakona o istražnim povjerenstvima.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Predstavnik predlagatelja, zastupnik Nino Raspudić, dodatno je obrazložio predloženi akt.
Predstavnici Vlade Republike Hrvatske, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministar zdravstva Vili Beroš, dodatno su obrazložili mišljenje Vlade.
Stanku su zatražili zastupnici: Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta i Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta, Nino Raspudić u ime predlagatelja, Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime predlagatelja, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mladen Karlić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Andreja Marić, Hrvoje Zekanović, u završnoj raspravi Andreja Marić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta i Nino Raspudić u ime predlagatelja, te potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te ministar zdravstva Vili Beroš.
Za repliku su se javili zastupnici: Andreja Marić, Nino Raspudić, Hrvoje Zekanović, Marin Miletić, Nikola Grmoja, Željko Lenart, Stephen Nikola Bartulica, Božo Petrov, Domagoj Hajduković i Mladen Karlić.
Rasprava je zaključena 26. listopada 2023.
Hrvatski sabor, 27. listopada 2023., većinom glasova /9 „za“, 77 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, nije donio Odluku o osnivanju Istražnog povjerenstva o radu Stožera i drugih nadležnih institucija za vrijeme trajanja pandemije COVID-19 u Hrvatskoj.
O aktima od 70. do 73. glasovalo se sukladno članku 44. stavku 4. Poslovnika Hrvatskog sabora. 
70.    IZVJEŠTAJI O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU:
a)    IZVJEŠTAJ O RADU AZ OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2021. GODINU - podnositelj: Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
b)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA ERSTE D.O.O. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU -  podnositelj: ERSTE d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
c)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA PBZ CROATIA OSIGURANJE D.D. ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA ZA 2021. GODINU - podnositelj: PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
d)    IZVJEŠTAJ O RADU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA KOJIMA UPRAVLJA RAIFFEISEN DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE OBVEZNIM I DOBROVOLJNIM MIROVINSKIM FONDOVIMA D.D. ZA 2021. GODINU - podnositelj: Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d.
Podnositelji navedenih akata su Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. na temelju članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima.
Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun. 
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.

Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 4 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2021. godinu.

Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 8 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2021. godinu.

Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /76„za“, 8 „protiv“, 8 „suzdržanih“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima za 2021. godinu.

Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 5 „protiv“, 8 „suzdržanih“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za financije i državni proračun, donio
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. za 2021. godinu.
71.    IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNE KOMISIJE ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE ZA 2022. GODINU - podnositelj: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Podnositeljica akta je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave na temelju članka 18. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. 
Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 2 „protiv“, 13 „suzdržanih“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za gospodarstvo, donio 
ZAKLJUČAK
Prihvaća se Izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za 2022. godinu.
72.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2020. – SRPANJ 2021. - podnositelj: Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na temelju članka 13. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /77„za“, 11 „protiv“/,  na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2020. - srpanj 2021.
73.    IZVJEŠĆE O RADU NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKO OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNOLOŠKI RAZVOJ ZA RAZDOBLJE SRPANJ 2021. – OŽUJAK 2023. - podnositelj: Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj
Podnositelj akta je Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj na temelju članaka 86. i 115. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti.
Raspravu je proveo Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu.
Vlada Republike Hrvatske dostavila je svoje mišljenje.
Hrvatski sabor je, 27. listopada 2023., većinom glasova /76 „za“, 11 „protiv“/, na temelju članka 44. stavka 4. Poslovnika Hrvatskoga sabora, sukladno prijedlogu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, donio 
ZAKLJUČAK
Prima se na znanje Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, znanost i tehnološki razvoj za razdoblje srpanj 2021. - ožujak 2023.

GLASOVANJE O AKTU RASPRAVLJENOM NA 16. SJEDNICI 
LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČETIRI ČLANA PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a - predlagatelj: Odbor za informiranje, informatizaciju i medije 
Sukladno članku 25. stavku 8. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji Hrvatski sabor donosi odluku o izboru većinom glasova svih zastupnika.
Na 16. sjednici, 14. srpnja 2023., provedeno je tajno glasovanje u dva kruga, ali niti jedan kandidat nije dobio potrebnu većinu glasova. 
Dana 27. listopada 2023. pristupilo se drugom ponavljanju glasovanja u kojem ne mogu sudjelovati oni kandidati koji su dobili manje od trećine glasova nazočnih zastupnika u prethodnom glasovanju.
Kod tajnog glasovanja primjenjuju se odredbe Poslovnika Hrvatskoga sabora od članka 260. do članka 267. 
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković je predložio da mu kod provođenja tajnog glasovanja pomažu zastupnici: Marija Jelkovac, Vesna Nađ i Miro Totgergeli.
U drugom ponovljenom glasovanju od ukupno 151 zastupnika glasačke listiće primilo je 98 zastupnika, glasovalo 97 zastupnika, a 3 listića bila su nevažeća.
Kandidati su dobili sljedeći broj glasova:  dr. sc. Josip Čerina (77 glasova),  Marko Gregur (92 glasa), dr. sc. Danijel Labaš (79 glasova) i dr. sc. Luka Šeput (78 glasova).        
Predsjednik Hrvatskoga sabora proglasio je da su za članove Programskog vijeća HRT-a izabrani dr. sc. Josip Čerina, Marko Gregur, dr. sc. Danijel Labaš i dr. sc. Luka Šeput te utvrdio da je Hrvatski sabor donio Odluku o izboru četiri člana Programskog vijeća HRT-a.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 27. listopada 2023. godine u 14.22 sati.


                      TAJNICA                                       PREDSJEDNIK
SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA                HRVATSKOGA SABORA


          Kristina Zadro Omrčen                                    Gordan Jandroković