5., izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

ZAPISNIK 5., IZVANREDNE SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
održane 16., 17. i 18. prosinca 2020. godine.

Zagreb, prosinac 2020.

HRVATSKI SABOR

Zapisnik pete, izvanredne sjednice održane 16., 17. i 18. prosinca 2020. godine

Peta izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora sazvana je na temelju članka 220. i 221. Poslovnika Hrvatskog sabora, a na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.

Sjednicu je otvorio predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, 16. prosinca 2020. u 9.30 sati.

Poziv za sjednicu s predloženim dnevnim redom zastupnicima je dostavljen elektroničkim putem.
Pisanih prigovora na predloženi dnevni red uz poziv za sjednicu nije bilo te se taj dnevni red, sukladno članku 225. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora smatra utvrđenim.

Dana 18. prosinca 2020. dnevni red dopunjen je točkom:
1.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIJELA ZASTUPNICA KATICA GLAMUZINA.


Za raspravu na sjednici utvrđen je sljedeći
DNEVNI RED

1.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ODLUKE VIJEĆA O SUSTAVU VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36
4.    a) IZVJEŠĆE O KONZULTACIJAMA U VEZI S NAMJEROM PROGLAŠENJA  ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU

b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU
5.     MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA KOJI JE PODNIJELA ZASTUPNICA KATICA GLAMUZINA.

RASPRAVA I GLASOVANJE PO UTVRĐENOM DNEVNOM REDU

1.    PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU ODLUKE VIJEĆA O SUSTAVU  VLASTITIH SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE TE O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ODLUKE 2014/335/EU, EURATOM
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za financije i državni proračun i Odbor za europske poslove. 
Predstavnik predlagatelja, Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, dodatno je obrazložio Prijedlog odluke.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Boris Lalovac u ime Kluba zastupnika SDP-a, Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Stephen Nikola Bartulica u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Ante Bačić, Zvane Brumnić, Grozdana Perić, Josip Borić, Goran Ivanović, Marijana Petir, Boris Lalovac, Domagoj Hajduković,  Željko Pavić, Miro Bulj, Davor Ivo Stier, u završnoj raspravi Grozdana Perić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, te Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija.
Za repliku su se javili zastupnici: Marijana Petir, Boris Lalovac, Josip Begonja, Grozdana Perić, Branko Bačić, Josip Borić, Vesna Nađ, Vilim Matula, Željko Pavić, Stephen Nikola Bartulica, Ante Bačić, Danica Baričević, Željko Lenart, Goran Ivanović, Ljubica Maksimčuk, Ante Deur, Daniel Spajić, Rade Šimičević, Sandra Benčić, Miro Bulj, Branka Juričev-Martinčev, Domagoj Hajduković, Marko Pavić, Ante Kujundžić, Davor Ivo Stier, Siniša Jenkač i Josip Šarić.
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta  i Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.
Rasprava je zaključena 16. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 18. prosinca 2020., jednoglasno /128 „za“/, sukladno prijedlozima radnih tijela, donio Odluku o prihvaćanju Oluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije te o stavljanju izvan snage Odluke 2014/335/EU, Euratom, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPLOZIVNIM TVARIMA TE PROIZVODNJI I PROMETU ORUŽJA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 43
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost.
Predstavnik predlagatelja, Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Davor Dretar u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Mario Kapulica u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Franko Vidović u ime Kluba zastupnika SDP-a, Željko Sačić u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Ante Bačić te Žarko Katić, državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Ante Bačić i Anđelko Stričak.
Rasprava je zaključena 16. prosinca 2020.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnika Davora Dretara na članak 25. izmijenjeni članak 62. stavci 3. i 4., članak 36. izmijenjeni članak 89. stavak 1. točka 68. i na članak 37. izmijenjeni članak 90. točka 4., amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 3. izmijenjeni članak 3. u dodanoj točki 13.b i točka 31., na članak 4. izmijenjeni članak 5. stavak 3., na članak 7., na članak 18. izmijenjeni članak 41. dodani stavak 2. i stavak 6., na članak 21. izmijenjeni članak 49., na članak 25. izmijenjeni članak 62. stavci 3. i 4. te amandmane zastupnika Matka Kuzmanića na članak 25. izmijenjeni članak 62. stavak 15. i na članak 10. dodani novi članak 15.c.
Hrvatski sabor je, 18. prosinca 2020., jednoglasno /127 „za“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOSUDNOJ SURADNJI U KAZNENIM STVARIMA S DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, drugo čitanje, P.Z.E. br. 36
Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe.
Predstavnik predlagatelja, Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, dodatno je obrazložio Konačni prijedlog zakona.
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Krunoslav Katičić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Ante Bačić, te Josip Salapić, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave.
Za repliku se javio zastupnik Ante Bačić.  
Rasprava je zaključena 16. prosinca 2020.
Hrvatski sabor je, 18. prosinca 2020., jednoglasno /128 „za“/ donio Zakon o dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj. 
4.    a) IZVJEŠĆE O KONZULTACIJAMA U VEZI S NAMJEROM PROGLAŠENJA    ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU

b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROGLAŠENJU ISKLJUČIVOG GOSPODARSKOG POJASA REPUBLIKE HRVATSKE U JADRANSKOM MORU
Predlagatelj akata je Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 113. Ustava Republike Hrvatske te članaka 123. i  172. Poslovnika Hrvatskog sabora.
Raspravu su proveli: Odbor za zakonodavstvo, Odbor za vanjsku politiku, Odbor za gospodarstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Odbor za poljoprivredu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode.
Predstavnik predlagatelja, Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova, dodatno je obrazložio predložene akte.
Izvješća u ime odbora obrazložili su: predsjednik Odbora za vanjsku politiku Gari Cappelli,  predsjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode Sandra Benčić te predsjednica Odbora za poljoprivredu Marijana Petir. 
Tijekom rasprave stanku su zatražili zastupnici: Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Peđa Grbin u ime Kluba zastupnika SDP-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta. 
U raspravi su sudjelovali zastupnici: Božo Petrov u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Siniša Hajdaš Dončić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Milan Vrkljan u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Branko Bačić, Miro Bulj, Hrvoje Zekanović, Marijana Petir, Arsen Bauk, Domagoj Hajduković, Josip Borić, Stephen Nikola Bartulica, Rade Šimičević, Damir Habijan, Rada Borić, Davor Ivo Stier, Vilim Matula, Marko Pavić, Katarina Peović, u završnoj raspravi Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta, Davor Ivo Stier u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Hrvoje Zekanović u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, Rada Borić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, te Gordan Grlić Radman, ministar vanjskih i europskih poslova.
Za repliku su se javili zastupnici: Hrvoje Zekanović, Peđa Grbin, Miro Bulj, Danica Baričević, Marijana Petir, Rade Šimičević, Stephen Nikola Bartulica, Dario Hrebak, Katarina Nemet, Katarina Peović, Zvane Brumnić, Miroslav Škoro, Davor Ivo Stier, Dalija Orešković,  Branko Bačić, Gari Cappelli, Vilim Matula, Ivana Posavec Krivec, Anka Mrak-Taritaš, Željko Sačić, Nikola Grmoja, Sandra Benčić, Matko Kuzmanić, Krunoslav Katičić, Marko Milanović Litre, Josip Begonja, Damir Habijan, Marko Pavić, Stipan Šašlin, Ante Kujundžić, Nikolina Baradić, Arsen Bauk, Domagoj Hajduković, Marija Jelkovac, Josip Borić, Tomislav Klarić, Ante Bačić, Anđelko Stričak i Rada Borić.
Rasprava je zaključena 17. prosinca 2020.
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na točku VII. i na dodanu novu točku VIII.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandman Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista na dodanu novu točku VII. /10 „za“, 76 „protiv, 4 „suzdržana“/
Tijekom glasovanja stanku u zatražili zastupnici: Nikola Grmoja u ime Kluba zastupnika Mosta, Hrvoje Zekanović u ime Kuba zastupnika Hrvatskih suverenista i Branko Bačić u ime Kluba zastupnika HDZ-a.
Hrvatski sabor je, 18. prosinca 2020., većinom glasova /129 „za“, 1 „suzdržan“/ donio sljedeći 
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Izvješće o konzultacijama u vezi s namjerom proglašenja isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru.
2. Podržava se Prijedlog Odluke o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru i zadužuje se Vlada Republike Hrvatske da na trilateralnom sastanku u siječnju 2021. godine, između Republike Hrvatske, Talijanske Republike i Republike Slovenije, podupre snaženje suradnje u svjetlu proglašenja isključivih gospodarskih pojaseva Republike Hrvatske i Talijanske Republike u 2021. godini, nakon čega će se donijeti Odluka o proglašenju isključivog gospodarskog pojasa Republike Hrvatske u Jadranskom moru, u Hrvatskom saboru.
Predstavnica predlagatelja nije se suglasila, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio zaključak Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista. /14 „za“, 76 „protiv“, 3 „suzdržana“/
Glasovanje o Odluci nije provedeno na 5. izvanrednoj sjednici. 
5.    MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA NA TEMELJU ZAHTJEVA ZA MIŠLJENJE O POVREDI POSLOVNIKA HRVATSKOGA SABORA 
Zahtjev za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora podnijela je zastupnica Katica Glamuzina.
Sukladno članku 236. Poslovnika Hrvatskoga sabora o mišljenju Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatski sabor odlučuje bez rasprave.
Hrvatski sabor je, 18. prosinca 2020., većinom glasova /73 „za“, 48 „protiv“, 2 „suzdržana“/ prihvatio Mišljenje Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju Zahtjeva za mišljenje o povredi Poslovnika Hrvatskoga sabora koji je podnijela zastupnica Katica Glamuzina.

GLASOVANJE O AKTIMA RASPRAVLJENIMA NA 4. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU STAMBENIH KREDITA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 86
Rasprava je zaključena na 4. sjednici.
Tijekom glasovanja stanku su zatražili zastupnici: Tomislav Tomašević u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane zastupnica Marije Selak Raspudić na članak 1. stavak 2. i na članak 3. u izmijenjenom članku 13. stavak 1. i Katarine Peović na članak 1. dodani novi stavci 3. i 4.
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., većinom glasova /77 „za“, 10 „protiv“, 40 „suzdržanih“/ donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
2.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EU) 2017/1939 OD 12. LISTOPADA 2017. O PROVEDBI POJAČANE SURADNJE U VEZI S OSNIVANJEM UREDA EUROPSKOG JAVNOG TUŽITELJA („EPPO“), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 85
Rasprava je zaključena na 4. sjednici. 
Tijekom rasprave predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za zakonodavstvo na članak 2., članak 4. stavak 3. i na članak 5. stavak 5.
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., jednoglasno /128 „za“/ donio  Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO“), u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
3.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU OSIGURANJA DEPOZITA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 53
Rasprava je zaključena na 4. sjednici. 
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., većinom glasova /118 „za“, 8 „suzdržanih“/  donio  Zakon o sustavu osiguranja depozita, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
4.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRISILNOJ LIKVIDACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA, drugo čitanje, P.Z.E.br. 54
Rasprava je zaključena na 4. sjednici. 
Predstavnik predlagatelja prihvatio je amandmane Odbora za financije i državni proračun na članak 44. i Odbora za zakonodavstvo na članak 33.
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., većinom glasova /111 „za“, 1 „protiv“, 17 „suzdržanih“/  donio  Zakon o prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, zajedno sa prihvaćenim amandmanima.
5.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 32
Rasprava je zaključena na 4. sjednici. 
Predstavnik predlagatelja nije se suglasio, a Hrvatski sabor većinom glasova nije prihvatio amandmane Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka na članak 128. 
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., većinom glasova /110  „za“, 8 „protiv“, 8 „suzdržanih“/  donio  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.
6.    KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SANACIJI KREDITNIH INSTITUCIJA I INVESTICIJSKIH DRUŠTAVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 33
Rasprava je zaključena na 4. sjednici. 
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., većinom glasova /116 „za“, 11 „suzdržanih“/  donio Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava, u tekstu kako ga je predložio predlagatelj.  
7.    PRIJEDLOG ODLUKE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE O IMENOVANJU ČLANA I ZAMJENIKA ČLANA UPRAVLJAČKOG ODBORA ZA IZRADU NACIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. GODINE
Rasprava je zaključena na 4. sjednici. 
Hrvatski sabor je, 18.  prosinca 2020., većinom glasova /82 „za“, 39 „protiv“, 3 „suzdržana“/  donio
ODLUKU
o imenovanju člana i zamjenika člana Upravljačkog odbora za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine.
U Upravljački odbor za izradu Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine imenovani su: za člana Marko Pavić, a za zamjenika člana Marin Lerotić. 
Hrvatski sabor, većinom glasova, nije donio predloženi zaključak Kluba zastupnika SDP-a /52 „za“, 75 „protiv“, 1 „suzdržan“/.

GLASOVANJE O AKTU RASPRAVLJENOM NA 3. SJEDNICI HRVATSKOGA SABORA
1.    IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O ZAHTJEVU ZA DAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK KAZNENOG POSTUPKA PROTIV NIKOLE GRMOJE, ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU
Rasprava je zaključena na 3. sjednici.
Hrvatski sabor, 18. prosinca 2020., većinom glasova /23 „za“, 89 „protiv“, 2 „suzdržana“/, nije donio Odluku koju je predložilo Mandatno-imunitetno povjerenstvo o uskraćivanju odobrenja za nastavak kaznenog postupka protiv Nikole Grmoje.
I nakon neprihvaćanja odluke o ostanku imuniteta, predsjednik Hrvatskoga sabora je, na prijedloge zastupnika Peđe Grbina i Arsena Bauka, naglasio da zastupniku Nikoli Grmoji imunitet i dalje traje do nove odluke Mandatno-imunitetnog povjerenstva o skidanju imuniteta i potvrde na plenarnoj sjednici.

IZNOŠENJE STAJALIŠTA KLUBOVA ZASTUPNIKA
Dana 16. prosinca 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Vilim Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, Goran Ivanović u ime Kluba zastupnika HDZ-a i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.
Dana 17. prosinca 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Anka Mrak-Taritaš u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, Silvano Hrelja u ime Kluba zastupnika HSS-a i HSU-a, Zdravka Bušić u ime Kluba zastupnika HDZ-a, Davor Bernardić u ime Kluba zastupnika SDP-a, Marin Lerotić u ime Kluba zastupnika IDS-a, Sandra Benčić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka i Miro Bulj u ime Kluba zastupnika Mosta.?
Dana 18. prosinca 2020. godine stajalište su iznosili zastupnici: Marija Selak Raspudić u ime  Kluba zastupnika Mosta i Predrag Štromar u ime Kluba zastupnika HNS-a i nezavisnih zastupnika.
___________________________________________________________________________

Sjednica je zaključena 18. prosinca 2020. godine u 11.10 sati.

TAJNIK SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA  Ivan Bukarica
PREDSJEDNIK HRVATSKOGA SABORA Gordan Jandroković