Najave

Predsjednik Odbora za europske poslove Domagoj Hajduković i zastupnica Ermina Lekaj Prljaskaj borave u posjetu Republici Kosovo na poziv predsjednice Odbora za europske integracije Skupštine Kosova Rrezarte Krasniqi

Priština, Republika Kosovo

16. sjednica Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo

dvorana Ivana Mažuranića Više

19. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

dvorana Janka Draškovića Više

70. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Ivana Mažuranića Više