9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Dražen Barišić (HDZ)

Barišić, Dražen

Rođen je 17. ožujka 1969. u Velikoj Gorici. Završio Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (VSS - profesor defektologije).

Kontakt:
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/ 4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: