7. saziv Hrvatskoga sabora (22.12.2011. - 28.12.2015.)

Krešimir Bubalo (HDSSB)

Bubalo, Krešimir

Rođen 5. studenoga 1973. u Osijeku. Završio Ekonomski fakultet u Osijeku (VSS - dipl. ekonomist, mag. oecc.).

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

11.09.2013.

Datum završetka mandata:

28.12.2015.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata danom 22. prosinca 2011.; zamjenik zastupnika je Zoran Vinković
  • zastupniku je prestalo mirovanje zastupničkog mandata danom 11. rujna 2013.

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje

Izborna jedinica: