9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Drago Prgomet (HDZ)

Prgomet, Drago

Rođen je 23. svibnja 1965. u Žeravcu (Derventa, Bosna i Hercegovina). Završio Medicinski fakultet (VSS - liječnik, doktor medicine; doktorat s područja biomedicine i zdravstva, sveučilišni nastavnik). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice
Telefon: 01/4569 477; 01/4569 537
Faks: 01/4569 314
e-mail: klubhdz@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupniku je započelo mirovanje mandata dana 1. prosinca 2017.; od 8. prosinca 2017. zamjenik zastupnika je Stipo Šapina

Stranačka pripadnost:

Prethodne dužnosti u saboru:

Izabran:

  • lista Hrvatske demokratske zajednice

Izborna jedinica: