9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Tomislav Saucha (HNS)

Saucha, Tomislav

Rođen je 12. lipnja 1980. u Zagrebu. Završio Pravni fakultet u Rijeci (VSS - diplomirani pravnik).

Kontakt: 
Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata
Telefon: 01/45 69 536 
Faks: 01/45 69 473 
e-mail: klubhns@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Promjene tijekom zastupničkog mandata:

  • zastupnik je 20. veljače 2017. prestao biti članom Socijaldemokratske partije Hrvatske te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao nezavisni zastupnik
  • zastupnik je 14. svibnja 2020. prestao biti nezavisnim zastupnikom te je nastavio obnašati zastupničku dužnost kao član Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: