Odbor za financije i državni proračun

Izvješće Odbora za financije i državni proračun o Konačnom prijedlogu zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 637

Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 77. sjednici, održanoj 18. rujna 2019. godine, Konačni prijedlog zakona o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 637, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 11. srpnja 2019. godine. 
Odbor je o predmetnom aktu raspravljao na temelju svoje nadležnosti iz članka 73. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao matično radno tijelo.
 
Uvodno je predstavnik predlagatelja istaknuo da se ovim Zakonom u hrvatski pravni sustav implementira Direktiva Vijeća Europske unije o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji (Direktiva 2017/1852 od 10. listopada 2017.). Dosad su se sporovi vezani za međunarodno dvostruko oporezivanje poreznih obveznika direktnim porezima rješavali između država Europske unije temeljem odredaba propisanih u međusobnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili temeljem Arbitražne konvencije Europske unije o sporovima povezanim s transfernim cijenama. Pokazalo se da je rješavanje sporova temeljem navedenih međunarodnih instrumenata često neučinkovito ili ne obuhvaća sva sporna pitanja koja proizlaze iz dvostrukog oporezivanja, a, osim toga, primjena mehanizama rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji nije jedinstvena. Postupak rješavanja sporova temeljem ovoga Zakona odvija se u dvije faze. U prvoj nadležna tijela država pokušavaju riješiti spor zajedničkim dogovaranjem, a ako to ne uspiju u propisanom vremenu, u drugoj fazi porezni obveznik može zahtijevati osnivanje arbitražnog tijela koje će riješiti spor.

Cilj ovoga Zakona je poboljšati mehanizme rješavanja sporova između Republike Hrvatske i drugih članica Europske unije koji proizlaze iz tumačenja i primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, kako bi se osiguralo učinkovito i djelotvorno rješavanje tih sporova. Primjerice, dosad je bilo 16 sporova, od kojih je riješen jedan, i to nakon 48 mjeseci, te se očekuje da će se primjenom ovog Zakona rješavanje sporova ubrzati. U odnosu na tekst Prijedloga zakona u tekstu Konačnog prijedloga zakona nastale su određene razlike kao posljedica uvažavanja primjedbi iznesenih tijekom prvog čitanja, mišljenja nadležnih tijela i promišljanja predlagatelja u cilju poboljšanja odredbi Konačnog prijedloga zakona.
 
U raspravi su se članovi Odbora osvrnuli na sporost u dosadašnjem rješavanju sporova (samo jedan riješeni spor), za što je pojašnjeno da se radi o prosječnom trajanju rješavanja sporova te se očekuje da će se ovim Zakonom ubrzati njihovo rješavanje među državama članicama Europske unije.
 
Nakon rasprave, Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova (7 glasova „ZA, 1 glas „SUZDRŽAN“) predložiti Hrvatskome saboru da donese 

Zakon o mehanizmima rješavanja poreznih sporova u Europskoj uniji

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je zastupnica Grozdana Perić, dipl. oec., predsjednica Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
Grozdana Perić, dipl. oec.