Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Izvješće Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 554

Na svojoj 27. sjednici, održanoj 27. lipnja 2019. godine Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske razmotrio je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 554, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 13. lipnja 2019. godine.

Odbor je Konačni prijedlog zakona raspravio temeljem članka 89. Poslovnika Hrvatskog sabora u svojstvu matičnog radnog tijela.

Predstavnik predlagatelja obrazložio je razloge donošenja ovoga Zakona istaknuvši strateške ciljeve Vlade Republike Hrvatske: afirmacija hrvatskog iseljeništva i poticanje na povratak u Republiku Hrvatsku. Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu olakšani su uvjeti potrebni za stjecanje hrvatskog državljanstva za pripadnike hrvatskoga naroda koji žive izvan Republike Hrvatske. 

Nakon rasprave, Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske jednoglasno (7 glasova „ZA“) je odlučio predložiti Hrvatskome saboru  d o n o š e nj e 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM DRŽAVLJANSTVU 

Odbor je također prijedloge Amandmana dobivene od strane Hrvatskog pravnog centra i Ureda pučke pravobraniteljice proslijedio prema predlagatelju Zakona da se o njima očituje. 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora prof.dr.sc. Božu Ljubića.

PREDSJEDNIK ODBORA     
Prof.dr.sc. Božo Ljubić