Odbor za informiranje, informatizaciju i medije

Izvješće Odbora za informiranje, informatizaciju i medije o a) Prijedlogu odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije b) Prijedlogu odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

Odbor za informiranje, informatizaciju i medije razmotrio je na 10. sjednici, održanoj 6. svibnja 2021. godine Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije i Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 22. travnja 2021. godine.

    Odbor je navedene Prijedloge odluka razmotrio kao matično radno tijelo.

    U uvodnom obrazloženju predstavnica predlagatelja istaknula je da je odredbom članka 11. stavaka 1. i 4. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji utvrđeno da Hrvatski sabor imenuje i razrješava članove Upravnog vijeća Hine, na vrijeme od 4 godine. Propisano je također da Vlada Republike Hrvatske, na temelju provedenog postupka po javnom pozivu, predlaže Hrvatskom saboru članove Upravnog vijeća Hine. S obzirom da je dijelu članova Upravnog vijeća Hine istekao četverogodišnji mandat i to Slavici Cvitanić iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, te Bruni Dobroniću, Maji Pleskalt i Romani Bogut iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. travnja 2021. godine utvrdila Prijedlog odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, radi isteka mandata. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je, na temelju provedenog postupka po objavljenom javnom pozivu, utvrdila Prijedlog odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, kojim se predlaže imenovati članovima Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije Andreja Matijaševića iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, a iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka Slavka Kozinu, Božidara Đereka i Suzanu Grubešić.     

     U raspravi na Odboru postavljeno je pitanje izbora predloženih kandidata za imenovanje u Upravno Vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije od strane Vlade Republike Hrvatske. Odgovoreno je da je Vlada predložila kandidate sukladno zakonskoj proceduri na temelju javnog poziva i životopisa kandidata.
 
    Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno (s 11 glasova ”ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K

Podržava se donošenje Odluke o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Zatim je većinom glasova (sa 7 glasova ”ZA, 2 glasa ”PROTIV” i 2 ”SUZDRŽANA” glasa) odlučio predložiti Hrvatskom saboru sljedeći 

Z A K L J U Č A K
 
Podržava se donošenje Odluke o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije u tekstu kako je predložila Vlada Republike Hrvatske.

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora određena je Natalija Martinčević, predsjednica Odbora.

PREDSJEDNIKCA ODBORA

Natalija Martinčević