Odbor za poljoprivredu

Izvješće Odbora za poljoprivredu o Interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima, predlagatelj 20 zastupnika u Hrvatskom saboru

Odbor za poljoprivredu Hrvatskoga sabora raspravio je na 74. sjednici održanoj 19. rujna 2019. godine, temeljem prijedloga trećine članova Odbora za poljoprivredu, Interpelaciju o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima, koju je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijelo 20 zastupnika u Hrvatskom saboru, aktom od 12. lipnja 2019. godine.

Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske o Interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima.

Uvodno je predstavnik predlagatelja izrazio nezadovoljstvo zbog neuključivanja Interpelacije u Dnevni red ovotjedne rasprave na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora. Interpelacija je pokrenuta kako bi se Hrvatski sabor izvijestio o: aktivnostima koje Ministarstvo poljoprivrede provodi vezano uz produljenje moratorija na prodaju zemlje strancima, dosadašnjoj provedbi Zakona o poljoprivrednom zemljištu, te kako bi se ubrzale procedure davanja suglasnosti na programe raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem i raspisali natječaji za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Predlagatelj je u svojoj raspravi podsjetio na pad proizvodnje većine poljoprivrednih kultura, prekomjeran uvoz poljoprivredno prehrambenih proizvoda i veliki pritisak poljoprivrednih proizvođača na jedinice lokalne samouprave vezan uz raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.

Ministarstvo poljoprivrede održalo je sredinom ove godine sastanak s DG FISMA, te su raspravljeni svi aspekti predaje zahtjeva za produženje moratorija na prodaju zemlje strancima istaknuo je predstavnik Ministarstva poljoprivrede. Nastavno na isti Ministarstvo poljoprivrede pripremilo je zahtjev koji će u narednim tjednima biti upućen u Europsku Komisiju. Kao opravdane razloge za produljenje moratorija Ministarstvo poljoprivrede u svom zahtjevu navodi: moguć poremećaj na tržištu poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj u slučaju neproduljenja moratorija (vezano uz značajne razlike u cijenama poljoprivrednog zemljišta u odnosu na druge države članice EU), kupovnu moć i prosječne neto i bruto plaće u Republici Hrvatskoj, trenutno stanje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u Republici Hrvatskoj, probleme vezane uz uređenje vlasničkih prava, pravo na povrat poljoprivrednog zemljišta bivšim vlasnicima, aspekt komasacije i minski sumnjive površine. Zaključno je predstavnik Ministarstva poljoprivrede podsjetio na praksu drugih država članica koje su zahtjev za produljenje moratorija na prodaju zemlje strancima podnosile Europskoj komisiji 3 – 4 mjeseca prije isteka moratorija, a svim državama članicama  koje su podijele zahtjev za produljenjem moratorija isti je i odobren.

U raspravi je većina članova Odbora prihvatila obrazloženje predstavnika Ministarstva poljoprivrede, no upozoreno je na sporu dinamiku u raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem. U daljnjoj raspravi upozoreno je na problem korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta posredstvom tvrtki registriranih u Republici Hrvatskoj, a čiji vlasnici su strane pravne osobe. Dio članova Odbora podsjetio je i na zakonsko propisivanje zabrane prodaje zemlje strancima u Republici Mađarskoj, ali i na potrebu osnaživanja, podizanja konkurentnosti  hrvatskih poljoprivrednih proizvođača kako bi im se u budućem vremenu osigurala dostupnost poljoprivrednom zemljištu. 

Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova (6 glasova „za“ i 3 glasa „protiv“) odlučio predložiti Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg zaključka:

Odbija se interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske radi nečinjenja Vlade Republike Hrvatske u vezi produljenja moratorija na prodaju zemlje strancima koju je predložilo 20 zastupnika u Hrvatskom saboru

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Tomislava Panenića, predsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Tomislav Panenić