Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj

Izvješće Odbora za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj s rasprave o Godišnjem financijskom izvješću Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu

Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj, Hrvatskoga sabora raspravio je na 4. sjednici, održanoj 16. i 17. lipnja 2008. godine, Godišnje financijsko izvješće Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2007. godinu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Hrvatska banka za obnovu i razvitak, aktom od 16. svibnja 2008. godine.

Raspravu o predmetnom Izvješću Odbor je proveo u svojstvu zainteresiranog radnog tijela sukladno odredbi čl. 140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, u dijelu koji se odnosi na poljoprivredu.

Uvodno obrazloženje podnio je  predsjednik Uprave Hrvatske kreditne banke za obnovu i razvitak.

U raspravi su pohvaljeni napori koje Hrvatska kreditna banka za obnovu i razvitak ulaže u razvoj i obnovu, te prati razvoj poljoprivrede i pod povoljnijim uvjetima nego druge financijske i kreditne institucije. Hrvatska kreditna banka za obnovu i razvitak je respektabilna financijska institucija, čiji napredak u poslovanju je evidentan, i koja kreditiranjem pripreme i naplate izvoznih poslova, kao i davanjem garancija za kredite daje značajan doprinos obzirom na naše vanjsko-trgovinsko poslovanje. Stoga je važno da država većim financijskim sredstvima u državnom proračunu prati napore HBOR-a.

Nakon provedene rasprave, Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj jednoglasno je odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

ODLUKU O POTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK (HBOR) ZA 2007. GODINU

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnicu Dragicu Zgrebec, predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA

Dragica Zgrebec, dipl. oec.