Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 156 i Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 157

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 14. sjednici održanoj 15. rujna 2021. godine, raspravio je Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. srpnja 2021. godine.

Odbor je predmetne akte raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Provedena je objedinjena rasprava.

Uvodno izlaganje dao je predstavnik predlagatelja, koji je istaknuo da donošenjem ovih Zakona, odredbe navedenih Protokola postaju dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske u smislu članka 141. Ustava Republike Hrvatske. Ovaj postupak predstavlja formalni pristanak Republike Hrvatske da bude vezana odredbama ovih Protokola, na temelju čega će ovaj pristanak biti iskazan i na međunarodnoj razini.

Temeljem inicijativa grupa država ugovornica Skupština Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva je na svom 39. zasjedanju, 6. listopada 2016. u Montrealu, usvojila odluke kojima se mijenjaju članci 50. (a) i 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu. Članak 50. (a) Konvencije mijenja se na način da se broj članova Vijeća Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva povećava s 36 na 40, dok se članak 56. Čikaške konvencije mijenja na način da se broj članova Komisije za zračnu plovidbu povećava s 19 na 21.

Odbor je na sjednici jednoglasno (12 glasova “ZA”) donio sljedeći

Z A K LJ U Č A K

Predlaže se Hrvatskome saboru da donese odluku o provedbi objedinjene rasprave o Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 50. (a) Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 156 i Konačnom prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu, drugo čitanje, P.Z. br. 157, sukladno članku 247. stavku 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Obrazloženje: Kako se prijedlozi navedenih zakona uzajamno povezani ciljevima i svrhom donošenja, predlaže se donošenje odluke o provedbi objedinjene rasprave o tim zakonskim prijedlozima.


Bez rasprave, Odbor je jednoglasno (12 glasova “ZA”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese: 

1. ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 50. (a) KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU.

2. ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA IZMJENU ČLANKA 56. KONVENCIJE O MEĐUNARODNOM CIVILNOM ZRAKOPLOVSTVU.

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora.


PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić