Odbor za rad i socijalno partnerstvo

Izvješće Odbora za rad i socijalno partnerstvo o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br.85

Odbor za rad i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora na 6. sjednici održanoj 16. lipnja 2008. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z.E. br. 85, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora, dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 29.svibnja 2008. godine.

Odbor je navedeni akt  raspravio sukladno čl.140. Poslovnika Hrvatskoga sabora, kao zainteresirano radno tijelo.
Odbor je raspolago pisanim mišljenjem udruge Roda na navedeni akt.

U uvodnome izlaganju predstavnik predlagatelja istaknuo je da je osim daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pozitivnim propisima Europske unije,  svrha donošenja ovoga Zakona da  na cjelovit način uredi prava zaposlenih, samozaposlenih i nezaposlenih majki/roditelja na rodiljne dopuste i naknade, a koje su do sada bile propisane Zakonom o radu i Zakonom o rodiljnom dopustu majki koje obavljaju samostalnu djelatnost i nezaposlenih majki. Ukazano je da je dosadašnji pristup sustavu obiteljskih potpora bio socijalan, te da je nužno potaknuti roditelje na izlazak na tržište rada. U tom smislu ovaj Zakon je poticaj i za poslodavce da zadrže roditelje na radnom mjestu nakon rođenja djeteta. Donošenjem ovoga Zakona potaknut će se veća fleksibilizacija rada kojom će biti lakše uskladiti obiteljske i radne obveze, koristeći se cijelim nizom vremenskih i novčanih potpora.

U kraćoj  raspravi koja je uslijedila, Odbor je  podržao  donošenje ovoga Zakona, ističući pritom, da su predložena zakonska rješenja bolja od sadašnjih, kao i da ovaj Zakon na cjelovit način uređuje  rodiljna i roditeljska prava i naknade  uvažavajući propisane mjere u Nacionalnoj populacijskoj politici.

Iznijeto je mišljenje prema kojemu bi  trebalo propisati obvezu za očeve korištenja roditeljskog dopusta, budući da je i po dosadašnjim propisima postojala mogućnost korištenja porodnog dopusta za oba roditelja, ali se s tim pravom koristilo samo, cca.1% očeva.

Nakon provedene rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskome saboru da donese

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio predsjednika Odbora, Borisa Kunsta.


                         Predsjednik Odbora

                      Boris Kunst