Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav

Izvješće Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona, P. Z. br. 617

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na 73. sjednici održanoj 30.  siječnja  2007. godine raspravio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona  koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom pod brojem: 5030109-07-1 od  25. siječnja   2007. godine.

Odbor je rečeni Prijedlog zakona raspravio na temelju svoje nadležnosti iz članka 57. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo.

Odbor je u raspravi podržao rješenja iz Konačnog prijedloga zakona posebice glede provedbe ustavnog načela o autonomiji sveučilišta.

Nakon rasprave Odbor je  jednoglasno (8 glasova «ZA») predložio Hrvatskom saboru da donese

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O OBVEZAMA I PRAVIMA DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA

 

u tekstu u kojem ga je predložila Vlada Republike Hrvatske.

 

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio zastupnika Dražena Bošnjakovića, predsjednika Odbora.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

Dražen Bošnjaković