Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, P.Z. br. 213

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 43. sjednici održanoj 31. siječnja  2018., raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, P.Z. br. 213, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 24. kolovoza 2018.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.


 PREDSJEDNICA
 ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
 Marija Jelkovac