Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o sustavu državne uprave, P.Z. br. 617

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 100. sjednici održanoj 5. lipnja 2019. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o sustavu državne uprave, P.Z. br. 617, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. svibnja 2019. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (7 glasova „za“, 1 glas „protiv“ i 2 glasa „suzdržan“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor podnosi sljedeće

AMANDMANE

I.    Na članak 26., 30. i 51.

U članku 26. stavku 3., članku 30. stavku 3. i članku 51. stavku 2. riječi: „Iznimno, posebnim“ zamjenjuju se riječju: „Posebnim“.

II.    Na članak 37. 

U članku 37. stavku 2. iza riječi: „Iznimno“ dodaju se riječi: „od stavka 1. ovoga članka“.

Obrazloženje I. i II. amandmana

Nomotehnički se dorađuje izričaj i ujednačava sa ostalim odredbama prijedloga zakona.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 


    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac