Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 308

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 78. sjednici održanoj 5. listopada 2022. godine, raspravljao je o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, P.Z. br. 308, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 8. rujna 2022. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 
ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac