Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, P.Z. br. 519

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 83. sjednici održanoj 23. siječnja 2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma, P.Z. br. 519, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 16. studenoga 2018. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 3 glasa „suzdržan“)   podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno nomotehnički doraditi izričaj pojedinih odredaba, a osobito:

-    kroz cijeli tekst Prijedloga zakona potrebno doraditi samu strukturu (unutarnju podjelu) jer svi članci ne moraju imati naslov, ali ako ga ima jedan onda ga trebaju imati svi. Nadalje, navode se primjeri u zagradi koji nisu primjereni normativnom dijelu teksta zakona i potrebno je urediti i ujednačiti pisanje novčanih iznosa (suvišno je novčani iznos pisati brojkama i slovima)

-    članak 1. – odredbe stavka 3. i 4. sadržajno pripadaju članku 3.

-    članak 2. - prema nomotehničkim pravilima odredba kojom se određuje pisanje rodnih pojmova propisuje se kao posebna odredba u članku kojim se daju objašnjenja, odnosno definicije pojmova ili u posebnom članku iza toga

-    članak 3. – u točkama 1. i 2. nepotrebno se definiraju pojmovi koji su kao skraćenica određeni u stavku 1. (potrebno je odrediti ili jedno ili drugo). U točkama 9., 14. i 15 potrebno je brisati riječi: „u smislu ovoga Zakona“ s obzirom na uvodnu rečenicu.

-    članak 6. – potrebno je definirati što se smatra pod pojmom „konačni rezultati izbora“

-    članak 7. – nejasno je što se događa sa sredstvima koja pripadaju nezavisnim zastupnicima i nezavisnim vijećnicima u slučaju kada se odreknu prava na redovito godišnje financiranje (ostaju li u državnom proračunu ili se razmjerno raspoređuju)

-    članak 10. – potrebno je preispitati odredbu stavka 5. s obzirom da Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav ne isplaćuje sredstva za redovito godišnje financiranje već ih samo raspoređuje

-    članak 11. – suvišno je propisivati obvezu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da objavljuje izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz državnog proračuna kada Odbor ne isplaćuje sredstva nego samo donosi odluku o raspoređivanju za rad političkih stranaka i nezavisnih zapisnika

-    članak 15. – potrebno je detaljnije razraditi ustrojavanje ureda za obavljanje administrativnih i stručnih poslova

-    članak 17. i 78. – potrebno je dopuniti odredbe za slučaj kada povrat doniranog iznosa nije moguć (kao u članku 26.)

-    članak 29. i 70. - kada se u zadnjem stavku nekog članka propisuje odredba koja se odnosi na cijeli članak nepotrebno se nabrajaju svi stavci toga članka 

-    članak 52. – u stavku 1. potrebno je u zagradi dodati riječi: „u daljnjem tekstu:“ s obzirom da se navedeni pojam koristi dalje u tekstu

-    članak 56. i 84. – u stavku 1. potrebno je navesti kako Državno izborno povjerenstvo zajedno (ne u suradnji) s nadležnim izbornim povjerenstvima nadzire... U stavku 3. odnosno stavku 5. radi se o načinu provođenja nadzora (ne suradnje)

-    članak 64. – potrebno je preispitati određivanje administrativne sankcije od strane Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav i čelnika jedinice samouprave s obzirom na ovlasti Državnog izbornog povjerenstva (članci 62. i 63.). Nadalje, potrebno je razraditi način obustave isplate (nejasno je što se smatra pod „preostalim iznosom“)

-    članak 79. – u stavku 5. riječi u zagradi su suvišne.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA 

ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac