Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 644

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 124. sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, P.Z. br. 644, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Klub zastupnika GLAS-a, aktom od 9. svibnja 2019. godine. 

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „za“ i 2 glasa „protiv“) ne podupire donošenje ovoga Zakona iz razloga utvrđenih u Mišljenju Vlade Republike Hrvatske dostavljenim aktom od 13. lipnja 2019. godine.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo.

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO
Marija Jelkovac