Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama,s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 881

1. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 127. (elektroničkoj) sjednici održanoj 24. ožujka 2020. godine, raspravljao je oPrijedlogu zakona o dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama, s Konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br. 881, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 19. ožujka 2020. godine.

2. Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (10 glasova „ZA“, 1 glas „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona i ne protivi se prijedlogu predlagatelja da se ovaj Zakon donese po hitnom postupkukao ni da stupi na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. 

3. Na tekst Konačnog prijedloga Odbor nema primjedaba.

4. Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac, v.r.