Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, P.Z. br. 142

Izvješće o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, P.Z. br. 142

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 31. sjednici održanoj 27. svibnja 2021. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Agencije za ugljikovodike, P.Z. br. 142, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 20. svibnja 2021. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (6 glasova „ZA“ i 2 glasa „SUZDRŽAN“) podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor nema primjedaba.

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac