Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo, P.Z. br. 804

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 117. sjednici održanoj 10. prosinca  2019. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo, P.Z. br. 804, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 28. studenoga 2019. godine.

2.        Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.  

3.     Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno izričaj pojedinih odredaba doraditi u pravnom i nomotehničkom smislu, a osobito:

-    potrebno doraditi samu strukturu (unutarnju podjelu) Prijedloga zakona jer svi članci ne moraju imati naslov, ali ako ga ima jedan onda ga trebaju imati svi

-    članak 7. – potrebno je doraditi izričaj odredbe stavka 4.

-    članak 35. - radi pravne sigurnosti i cjelovitosti pravnog sustava nije dopušteno jednim zakonom mijenjati ili ukidati odredbe drugog zakona već je potrebno donijeti izmjene ili eventualne dopune tog drugog zakona

4.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA 
    ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac