Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, P.Z. br. 227

Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 39. sjednici, održanoj 28. veljače 2018., raspravljao je o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, P.Z. br. 227, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela dr. sc. Ines-Strenja-Linić, aktom od 13. studenoga 2017.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao zainteresirano radno tijelo, sukladno s člankom 179. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Odbor je raspolagao pisanim mišljenjem Vlade Republike Hrvatske, Klasa:022-03/17-12/77, Urbroj:50301-25/18-17-6 od 13. prosinca 2017.

U uvodnom obrazloženju predlagateljica je objasnila kako se predloženom dopunom Zakona propisuje dodatan kriterij reprezentativnosti koji bi omogućio strukovnom sindikatu liječnika sudjelovanje u pregovorima o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, budući da su liječnici temeljem Zakona o lječništvu temeljni i mjerodavni nositelji zdravstvene djelatnosti, čime bi im se omogućilo sudjelovanje za  pregovaračkim stolom.

Pisano mišljenje Vlade Republike Hrvatske na navedeni akt obrazložila je predstavnica Ministarstva rada i mirovinskog sustava, smatrajući da bi predložena dopuna Zakona unijela pravnu nesigurnost u širem spektru te da je suprotan primarnim ciljevima donošenja Zakona, koji se ogledaju u rješavanju pitanja fragmentiranosti sindikata, omogućavajući udruživanje sindikata kroz jačanje sinergije i poticanje na međusobno uvažavanje. Kako je obrazložila, predložena dopuna Zakona nije moguća bez savjetovanja i aktivnog sudjelovanja socijalnih partnera, a u Republici Hrvatskoj djeluje trenutačno 600 sindikata. 

Obrazloženje predstavnice Ministarstva rada i mirovinskog sustava izazvalo je nezadovoljstvo svih nazočnih, kako članova Odbora tako i predstavnika Hrvatskog liječničkog sindikata, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske udruge bolničkih liječnika, predstavnika Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske i drugih zainteresiranih. U ovom trenutku, kad je opstojnost zdravstvenog sustava kakvog danas poznajemo zbog nedostatka i odlaska liječnika postalo problemom od nacionalnog interesa i pitanjem ugroze, ignoriranje njihovih, na koncu i ustavnih prava, smatraju nedopustivim. Pregovaranje bez liječnika ocijenili su nelegitimnim, izražavajući bojazan da ćemo u budućnosti imati njegu a ne liječenje. Nedopustivo je da liječnike zastupa netko drugi te da im se i time onemogući da pokušaju približiti svoje probleme onima koji trebaju pomoći u njihovu rješavanju. Tužbe za neispravno isplaćene prekovremene sate (više od 3,5 milijuna odrađenih prekovremenih sati u prošloj godini), odlazak 4 000 liječnika specijalista kroz idućih desetak godina u mirovinu, kao i 570 liječnika koji su sada napustili zemlju, svakako su problemi koji upućuju na neodrživost postojećeg stanja te na potrebu hitnog zajedničkog djelovanja u njegovu rješavanju, složili su se svi nazočni.   

Nakon provedene opširne rasprave članovi Odbora proveli su glasovanje. Rezultatom glasovanja (3  glasa „za“ i 4 glasa „suzdržana“) Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku nije podržao PRIJEDLOG ZAKONA O  DOPUNI ZAKONA O REPREZENTATIVNOSTI UDRUGA POSLODAVACA I SINDIKATA, P.Z. br. 227

Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio dr.sc. Ines Strenja-Linić, dr. med., predsjednicu Odbora.

PREDSJEDNICA  ODBORA
dr. sc. Ines Strenja-Linić, dr. med.