Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku

Izvješće Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini, drugo čitanje, P. Z. br. 47

Odbor  za zdravstvo i socijalnu  politiku na 17. sjednici Odbora održanoj 9. travnja 2021., raspravljao je o Konačnom prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini, drugo čitanje, P. Z. br. 47, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske, aktom od 18. ožujka 2021.

Odbor je o Prijedlogu zakona raspravljao kao matično radno tijelo, sukladno članku 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora.

Predstavnik predlagatelja uvodno je istaknuo da je cilj ovog Konačnog prijedloga zakona regulirati zanimanje dentalnog higijeničara te im omogućiti pristup tržištu rada,  čime će se doprinijeti zaštiti oralnog zdravlja i povećanju kvalitete zdravstvenih usluga u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti. 
Struka dentalnih higijeničara prepoznata je kao nužna i neophodna u dentalnim ordinacijama velikog dijela zemalja Europske unije, slijedom čega je i Hrvatska komora dentalne medicine bila inicijator pokretanja postupka utvrđivanja curriculuma te standarda kvalifikacija za zanimanje dentalni higijeničar. Uvjeti za rad dentalnih higijeničara do sada nisu bili uređeni niti jednim propisom, a dentalni higijeničari nisu niti članovi Hrvatske komore dentalne medicine. Stoga je nužno izmjenama i dopunama važećeg Zakona o dentalnoj medicini, obuhvatiti novi profil zdravstvenih radnika, odnosno dentalnih higijeničara. Predloženim zakonom propisuje se rad dentalnih higijeničara kao izvantimskih zdravstvenih suradnika. Također, propisuje se dozvola za rad, kao i uvjeti za njezino izdavanje. U odnosu na tekst Prijedloga zakona, Konačni tekst zakona samo je nomotehnički dorađen.

U raspravi članovi Odbora pohvalili su ove zakonske izmjene koje, prema njihovu mišljenju, predstavljaju korak naprijed i oslanjaju se na praksu brojnih europskih zemalja. Pojedini članovi Odbora zatražili su pojašnjenje u vezi rada i zapošljavanja dentalnog higijeničara, koji je izvantimski zdravstveni suradnik te neće biti ugovorni subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i samim time neće biti fiskalnog učinka na financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Također su izrazili nadu da će se već tri generacije završenih dentalnih higijeničara u što skorije vrijeme i zaposliti.

Nakon provedene rasprave članovi Odbora jednoglasno su (12 „za“) odlučili predložiti Hrvatskome saboru donošenje 

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DENTALNOJ MEDICINI,


Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskoga sabora Odbor je odredio Renatu Sabljar – Dračevac, dr. med., predsjednicu Odbora, a u slučaju njezine spriječenosti prim. mr. Maju Grba – Bujević, dr. med., potpredsjednicu Odbora.     

PREDSJEDNICA  ODBORA             
Renata Sabljar - Dračevac, dr. med.