4. saziv Hrvatskoga sabora (2.2.2000. - 22.12.2003.)

Izaslanstvo u Parlamentarnoj skupštini Organizacije za europsku sigurnost i suradnju

O izaslanstvu

Jačanje i konsolidacija demokratskih institucija zemalja članica OESS-a, razvoj institucionalnih struktura, kvalitetnija suradnja među već postojećim institucijama OESS-a, doprinos promicanju mehanizama za prevenciju i rješavanje sukoba, samo su neke od temeljnih zadaća iznesenih u preambuli Skupštine. 

Utemeljena Madridskom deklaracijom, Parlamentarna skupština Organizacije za europsku sigurnost i suradnju održala je svoju prvu sjednicu 1992. godine u Budimpešti, prilikom koje je odlučeno da sjedište međunarodnog tajništva bude u Kopenhagenu. Osnovna zadaća članova skupštine je omogućiti inteparlamentarni dijalog država članica Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.