2. sjednica Pododbora Hrvatska izviđačka parlamentarna unija Odbora za obitelj, mlade i sport

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG SAVEZA IZVIĐAČA HRVATSKE ZA ORGANIZACIJU ZAVRŠNE KONFERENCIJE O REZULTATIMA KAMPANJE "BORANKA" - NAJVEĆE VOLONTERSKE KAMPANJE POŠUMLJAVANJA OPOŽARENIH PODRUČJA DALMACIJE;
2. RAZNO.