29. sjednica Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu - otkazano -

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 764.