35., tematska, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je: 1. GOSPODARENJE OTPADOM U REPUBLICI HRVATSKOJ

U sklopu tematske sjednice provest će se rasprava o planiranim i poduzetim aktivnostima na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj s posebnim naglaskom na problematiku izgradnje centara za gospodarenje otpadom. Republika Hrvatska sukladno EU direktivama i Ugovoru o pristupanju mora ispuniti niz obveza među kojima i zabranu odlaganja otpada na neusklađena odlagališta u 2018. godini te su sukladno Odluci o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine planirane aktivnosti na pripremi projekata i izgradnji devet centara za gospodarenje otpadom. Na sjednici se očekuje nazočnost predstavnika svih tvrtki koje su nositelji izgradnje i upravljanja navedenim centrima za gospodarenje otpadom kao i tvrtki koje upravljaju već izgrađenim centrima, a u cilju cjelovitog sagledavanja dinamike realizacije svakog pojedinog projekta kao i prisutnih otpora lokalne zajednice radu izgrađenih centara. 

U radu tematske sjednice očekuje se sudjelovanje predstavnika Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Udruga općina u Republici Hrvatskoj, Hrvatske zajednice županija, Hrvatske gospodarske komore, tvrtki: Ekoplus d.o.o., Kaštijun d.o.o. za gospodarenje otpadom, Bikarac d.o.o., EKO d.o.o., Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., EKOS d.o.o., Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., Piškornica d.o.o., Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., KODOS d.o.o., Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., predstavnika udruga civilnog društva i članova znanstvene zajednice.