38. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. Prethodna rasprava o djelovanju Sabora u europskim poslovima s temom predstavljanja Programa rada Europske komisije za 2019. godinu.