39. sjednica Odbora za vanjsku politiku

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. Izvješće o pregovorima o Globalnom kompaktu o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama.