39. sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode

dvorana Stjepana Radića, YouTube prijenos

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 38. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG STRATEGIJE RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA DO 2030. GODINE – podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PREDSTAVKA ZAGREBAČKOG SPELEOLOŠKOG SAVEZA VEZANO UZ PROBLEMATIKU ODLAGANJA OTPADA U SPELEOLOŠKIM OBJEKTIMA;  
3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE O KLIMATSKOJ I OKOLIŠNOJ KRIZI, predlagateljica: zastupnica Anka Mrak-Taritaš; 
4. STAJALIŠTE O PRIJEDLOGU DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O ZAJEDNIČKIM PRAVILIMA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE  PLINOVA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA  I PRIRODNIH PLINOVA I VODIKA COM (2022) 803 I O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O UNUTARNJIM TRŽIŠTIMA PLINOVA IZ OBNOVLJIVIH IZVORA I PRIRODNIH PLINOVA TE VODIKA  (PREINAKA) COM (2021) 804, D.E.U. BR. 21/054;
5. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O SMANJENJU EMISIJA METANA U ENERGETSKOM SEKTORU I IZMJENI UREDBE (EU) 2019/942 COM (2021) 805, D.E.U. BR. 21/055;
6. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOGU UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O OBNOVI PRIRODE COM (2022) 304, D.E.U. BR. 22/008;
7. STAJALIŠTE REPUBLIKE HRVATSKE O PRIJEDLOG DIREKTIVE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA O IZMJENI DIREKTIVE 2010/75/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA OD 24. STUDENOGA 2010. O INDUSTRIJSKIM EMISIJAMA (INTEGRIRANO SPREČAVANJE I KONTROLA ONEČIŠĆENJA) I DIREKTIVE VIJEĆA 1999/31/EZ OD 26. TRAVNJA 1999. O ODLAGALIŠTIMA OTPADA, COM (2022) 156, D.E.U. BR. 22/009;
8. RAZNO.

Izravan prijenos sjednice dostupan je putem saborskoga YouTube kanala na adresi: https://www.youtube.com/watch?v=PMjfRmQj_0U