40. sjednica odbora za gospodarstvo

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-usvajanje Zapisnika 39. sjednice Odbora;

1.PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU      
Uz prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, podnose se i:
-Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu za:
-Hrvatske vode
-Hrvatske ceste
-Centar za restrukturiranje i prodaju
-Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
-Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

-Prijedlog Državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (konsolidirano);

2.KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU, drugo čitanje, P.Z. br. 498.