43., djelomično zatvorena, sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 42. sjednice Odbora;
1. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU, u dijelu koji se odnosi na:
- Ministarstvo unutarnjih poslova, 
- Sigurnosno-obavještajnu agenciju (zatvoreno za javnost);
2. RAZNO.