44. sjednica Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 43. SJEDNICE ODBORA ZA IZBOR, IMENOVANJA I UPRAVNE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA;
2. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA;
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA RATNE VETERANE HRVATSKOGA SABORA;
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU HRVATSKOGA SABORA;
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE HRVATSKOGA SABORA;
6. PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA INFORMIRANJE, INFORMATIZACIJU I MEDIJE HRVATSKOGA SABORA;
7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE ODBORA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA HRVATSKOGA SABORA;
8. PRIJEDLOG ZA VERIFIKACIJU RJEŠENJA ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA, SAZIVA 14. LISTOPADA 2016., O:
a) priznavanju prava na plaću i odvojeni život;
9. RAZNO.