44. sjednica Odbora za pravosuđe

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
-usvajanje zapisnika 43. sjednice;
1. Konačni prijedlog zakona o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu, drugo čitanje, P.Z. br. 396;
2. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona, drugo čitanje, P.Z. br. 394;
3. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384;
4. Konačni prijedlog zakona o sudskim pristojbama, drugo čitanje, P.Z. br. 441;
5. Izvješće o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć i utrošku sredstava u 2017. godini;
6. Izvješće o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2017. godinu;
7. Izvješće o radu probacijske službe za 2017. godinu;
8. Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, prvo čitanje, P.Z. br. 390 -predlagatelj: Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e;
9. Prijedlog zakona o ispitivanju porijekla imovine i posebnom oporezivanju nezakonito stečene imovine, prvo čitanje, P.Z. br. 424 –predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke.