44., tematska, sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu

dvorana Ivana Mažuranića

Tema sjednice:

" Hrvatska kulturna baština u kontekstu europske kulturne baštine “.

Tematska sjednica održava se u okviru obilježavanja 2018. Europske godine kulturne baštine 2018. koju su Europski parlament i Vijeće proglasili 17. svibnja 2017. godine.

Europska godina kulturne baštine 2018. jedinstvena je prigoda kada tijekom cijele godine većina zemalja članica Europske unije, a i šire, kulturnu baštinu stavlja u središte interesa. Nadalje, potiče se što više ljudi na otkrivanje i istraživanje europske kulturne baštine s naglaskom na vrijednosti kulturne baštine za društvo, doprinosu kulturne baštine za gospodarstvo, ulozi kulturne baštine u europskoj kulturnoj diplomaciji te važnosti zaštite kulturne baštine kako bi u njoj mogle uživati buduće generacije.

Slavlju raznovrsne i bogate europske baštine, razumijevaju i zaštiti njezine jedinstvene vrijednost te važnosti mjesta koje zauzima u našim životima doprinosi i deset definiranih inicijativa grupiranih prema četiri načela: aktivnog sudjelovanja, održivosti, očuvanja i inovativnosti kojima se dodatno želi produbiti odnos pojedinaca i zajednice prema kulturnoj baštini.

Republika Hrvatska priključila se inicijativi organiziranjem i podupiranjem većeg broja događanja kojima se želi predstaviti hrvatska kulturna baština kao dio mozaika zajedničke europske baštine.

U radu tematske sjednice sudjelovat će ministrica kulture, predstavnici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Državnog arhiva, znanstvenih instituta, muzeja te drugih relevantnih institucija.