53. sjednica Odbora za europske poslove

dvorana Janka Draškovića

Predloženi dnevni red je:
1. Stajališta o dokumentima iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027.:
i) Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa razmjene, pomoći i osposobljavanja za zaštitu eura od krivotvorenja za razdoblje 2021.-2027. (program "Periklo IV") COM (2018) 369 – D.E.U. br. 19/008;
ii) Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa "Fiscalis" za suradnju u području oporezivanja COM (2018) 443 – D.E.U. br. 19/024;
2. Stajališta o dokumentima iz zakonodavnog paketa za olakšavanje održivih ulaganja:
i) Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja COM (2018) 353 – D.E.U. br. 19/016;
ii) Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o objavljivanju podataka o održivim ulaganjima i rizicima za održivost te o izmjeni Direktive (EU) 2016/2341 COM (2018) 354 – D.E.U. br. 19/017;
3. Stajalište Republike Hrvatske o Izmijenjenom prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010; Uredbe (EU) br. 1094/2010; Uredbe (EU) br. 095/2010; Uredbe (EU) br. 345/2013; Uredbe(EU) br. 346/2013; Direktive (EU) br. 600/2014; Uredbe (EU)2015/760; Uredbe (EU) 2016/1011; Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2015/849 COM (2018) 646 i Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1092/2010 o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike COM (2017) 538 – D.E.U. br. 19/012;
4. Stajalište Republike Hrvatske o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o vrijednosnim papirima osiguranim državnim obveznicama COM (2018) 339 – D.E.U. br. 19/020;
5. Informacija o pripremi i provedbi parlamentarne dimenzije hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije;
6. Razno.