55. sjednica Odbora za financije i državni proračun

dvorana Ivana Mažuranića

1. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 322 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2019/1238 O PANEUROPSKOM OSOBNOM MIROVINSKOM PROIZVODU (PEPP), prvo čitanje, P.Z.E. br. 314 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2021/23 O OKVIRU ZA OPORAVAK I SANACIJU SREDIŠNJIH DRUGIH UGOVORNIH STRANA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 273 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, prvo čitanje, P.Z. br. 321 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
5. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OPĆEG POREZNOG ZAKONA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 323 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
6. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I PREDSTEČAJNOJ NAGODBI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 324 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 325 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LOKALNIM POREZIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 326 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IGRAMA NA SREĆU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 327 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O UPRAVNIM PRISTOJBAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 328 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
11. PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE VIJEĆA (EZ) BR. 2182/2004 O MEDALJAMA I ŽETONIMA KOJI NALIKUJU EUROKOVANICAMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 329 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
12. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU I RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 330 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
13. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ELEKTRONIČKOM NOVCU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 331 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
14. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLATNOM PROMETU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 332 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske;
15. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RAČUNOVODSTVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 333 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.