58. sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku

dvorana Ivana Mažuranića

Predloženi dnevni red je:
1. PRIJEDLOG DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU 
Prijedlozi financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2019. godinu i projekcija planova za 2020. i 2021. godinu, s obrazloženjem, za:
- Hrvatske vode
- Hrvatske ceste
- Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banka
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje;
2. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU - drugo čitanje, P.Z. br. 498;
3. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUZBIJANJU ZLOUPORABE DROGA - prvo čitanje, P.Z.E. br. 495;
4. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA -  hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 474;
5. RAZNO.