60. sjednica Odbora za financije i državni proračun

soba 244/II

Predloženi dnevni red je:
- Usvajanje Zapisnika 57., 58., i 59. sjednice Odbora;
1. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI, drugo čitanje, P.Z.E. br. 403 – predlagateljica: Vlada Republike 
Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O DRŽAVNOM UREDU ZA REVIZIJU, prvo čitanje, P.Z. br. 499 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske.