81. sjednica Odbora za zakonodavstvo

dvorana Stjepana Radića

Predloženi dnevni red je:
- usvajanje zapisnika 80. sjednice Odbora za zakonodavstvo;
1. PRIJEDLOG DEKLARACIJE HRVATSKOGA SABORA O POLOŽAJU HRVATA U BOSNI I HERCEGOVINI I EUROPSKOM PUTU BOSNE I HERCEGOVINE - podnositelj: Odbor za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
2. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 549;
3. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PROJEKTU ZAŠTITE OD POPLAVA U SLIVU RIJEKE KUPE, drugo čitanje, P.Z. br. 461; 
4. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O BRDSKO-PLANINSKIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 412; 
5. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA, drugo čitanje, P.Z. br. 410; 
6. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O LUČKIM KAPETANIJAMA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 382;
7. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PLOVIDBI I LUKAMA UNUTARNJIH VODA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 548;
8. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU MINISTARSTAVA I DRUGIH SREDIŠNJIH TIJELA DRŽAVNE UPRAVE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 553; 
9. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O VLADI REPUBLIKE HRVATSKE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 547;
10. PRIJEDLOG ZAKONA O TRŽIŠTU RADA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 545; 
11. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O POTICANJU ZAPOŠLJAVANJA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 546; 
12. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O UDŽBENICIMA I DRUGIM OBRAZOVNIM MATERIJALIMA ZA OSNOVNU I SREDNJU ŠKOLU, drugo čitanje, P.Z. br. 451; 
13. PRIJEDLOG ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA O NACIONALNOJ ZAKLADI ZA POTPORU UČENIČKOM I STUDENTSKOM STANDARDU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 550; 
14. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ZA DODATNO FINANCIRANJE PROJEKATA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, drugo čitanje, P.Z. br. 531; 
15. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PREKRŠAJNOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z. br.394; 
16. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 384; 
17. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA, drugo čitanje, P.Z. br. 441.