Predsjednica Odbora za financije i državni proračun Grozdana Perić te predsjednica i potpredsjednik Odbora za regionalni razvoj i fondove Europske unije Branka Juričev – Martinčev i Damir Mateljan nazoče konferenciji "Dani regionalnog razvoja i EU fondova"

Amadria Park, Šibenik

Sudionicima Konferencije biti će predstavljene aktualne mogućnosti, dosadašnji rezultati financiranja projekata sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova, nacionalni programi financiranja projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave, programi europske teritorijalne suradnje, primjeri dobre prakse i druge teme. 

Konferenciju organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.